1

 16  0

Vai varētu būt pienācis laiks, kad cilvēks akli uzticas tehnoloģijai, neizvērtējot tās ietekmi uz sevi un sev apkārtejiem? Šāda iespēja jau pastāveja pat vairāk kā desmit gadus atpakaļ, tomēr patreiz patērētāja iegādātas ierīces pārtveršana paliek aizvien aktuālāka, jo uzticības līmenis attālināti vadāmajām ierīcēm plašam patērētaju lokam ir kļuvis par normu. Tomēr pieredze būt par upuri, sevis iegādātajai aparatūrai, netiek plaši popularizēta, jo aizvien vairāk un vairāk lielās tehnoloģiju kompānijas konstatē savu ierīču nodrošinājumā dazāda veida nepilnības.

Izsmiešanas iespējamības avoti pēc to izplatības:
- ierīces apkalpes personāls, kuram paredzēta servisa vai atbalsta piekļuve iegādātajai ierīcei
- nepilnīgi drošības pasākumi ar standarta vai tukšiem drošības iestatījumiem
- radinieku vēlme izjojot vienam ortu

Jātzīst, ka mūsdienās mazākais ļaunums var būt, ja kāds vien vēlas par tevi pasmieties vai pašapliecināties tavas nezināšanas pēc. Daudz nopietnākus riskus ietver ierīces pārtveršana un tās izmantošana naudas izspiešanai no tevis vai vēl ļaunāk ierīces pārtveršana tās autonomo resursu izmantošanai, jo ierīce var tikt izmantota kā pilnvērtīgs tiešsaites resurss, kura īpašnieks sasaista sevi ar ierīces izmantošanas seku iestāšanos - nelegāli naudas pārskaitījumi, blēdības un cita veida pārkāpumi.

Kas padara iegādāto ierīci bīstamu:
+ pastāvīga elektroapgāde
+ pastāvīgs interneta pieslēgums
+ ierīces sasaiste ar saimnieka identitāti
+ ierīces aprīkojums ar mikrafonu, skandēm un kustību sensoriem

Lai kā arī drošības speciālisti to nevelētos atzīt jebkura ierīce, kura ir tiešsaitē un aprīkota ar kameru, skaņas pāaraidi var tikt izmantota tam neparedzētos nolūkos. Zināmi draudi pat ir saistāmi ar izmantotākajām viedierīcēm, tādām kā telefoni, planšetes un telvizori, kurās var uzstādīt aplikācijas, kuras nav autorizētas vai sasaistīt tās ar tiešsaites resursiem, kuru darbībai paredzēts aktivizēt viedierīces izmantojamās funkcijas. Svarīgi ir saprast to, ka tehnoloģijas piegādātājs ne vienmēr ir gatavs uzņemties atbildību par sevis piegādātās tehnoloģijas darbības nepilnībām un norakstīt to uz lietotāja nezināsanu vai nespēju sevi aizstāvēt.

lasi, vērtē, komentē

Pievienotie video