local-stats-pixel fb-conv-api
PORTĀLA SPOKI.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

V 2.1, spēkā no 2013.gada 26. februāra

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Portāla spoki.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) nosaka portāla spoki.lv (turpmāk tekstā – „Portāls”) lietošanas kārtību. Reģistrējoties portālā lietotājs (turpmāk tekstā – „Lietotājs”) piekrīt ievērot šos Noteikumus un ir atbildīgs par portālā ievietoto saturu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs piekrīt, ka Portāls var jebkurā laikā papildināt un grozīt Noteikumus. 

1.2. Ja Lietotājs neievēro vai pārkāpj šos Noteikumus Portāla administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja kontu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.3. Jebkuri jautājumi, paziņojumi, sūdzības vai pieprasījumi par satura dzēšanu ir jāsūta uz Portāla administrācijas e-pasta adresi: spoki@spoki.lv.

1.4. Lietotāja pienākums ir norādīt savā profilā tikai patiesu informāciju un nenorādīt savā profilā maldinošu informāciju, un ir atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem.

1.5. Lietotāja profila reģistrēšana un tā lietošana Portālā ir bezmaksas. Portāls nosaka papildfunkcijas, kuru lietošana ir maksas pakalpojums.

1.6. Portāla administrācijai, nepaskaidrojot iemeslu, ir tiesības labot vai dzēst lietotāja pievienoto saturu.

1.7. Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ portāla spoki.lv saglabātie dati pazūd, tad lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir Portāla brīva izvēle.

2. Satura ievietošana Portālā

2.1. Portāla administrācijai ir tiesības pievienot rakstu, kas neatbilst noteikumiem, ja tas satur Spokiem aktuālo informāciju par noteikumiem, konkursiem, aptaujām u.c.

2.2. Lietotāja pienākums ievērot Autortiesību likumu un citus normatīvos aktus autortiesību jomā un pārpublicējot cita autora rakstu vai fotogrāfijas, vai citu darbu, turpmāk tekstā - darbs, “atsauces” lauciņā norāda autoru un saiti uz attiecīgo cita autora darbu, tādējādi apliecinot, ka saskaņoja ar autoru par darba pārpublicēšanu spoki.lv. Kategoriski aizliegts reproducēt darbus no portāliem: fenikssfun.com, delfi.lv, diena.lv, sportacentrs.com, fotoreceptes.lv, kasjauns.lv, nra.lv, leta.lv, jauns.lv, starpbridis.lv, istyle.lv, epadomi.lv, stilaparks.lv, brivbridis.lv, tavavirtuve.lv, topraksti.lv, miljons.com, kā arī citiem portāliem bez iepriekšējas saskaņošanas un atļaujas iegūšanas no satura īpašniekiem.Ja Portāls konstatē, ka darba publicēšana nav saskaņota ar darba autoru un/vai autortiesību un blakustiesību turētāju, darbs var tikt Portālā dzēsts. Lietotājs apzinas, ka elektronisko parakstu noņemšana un cita veida filtru apiešana ir pārkāpums, par kuru materiāli un juridiski atbild Lietotājs.

2.3. Lietotājs apņemas nepublicēt reklāmu - (izmantojot spoki.lv ir aizliegts nosūtīt ķēdes vēstules un reklāmas, kā arī komentāros, rakstos, čatā vai savā profilā reklamēt uzņēmumus, produktus, pakalpojumus, sociālo portālu linkus u.tml.), spamu un naidīgu saturu, kā arī ievērot normatīvos aktus, kas regulē bērnu tiesības, pornogrāfijas izplatīšanu, autortiesības, personas goda un cieņas aizskaršanu, fizisko personu datu aizsardzību un citus normatīvos aktus.

2.4. Lietotājs piekrīt saņemt īpašus piedāvājumus no portāla spoki.lv un tā sadarbības partneriem.

2.5. Publicējot rakstu, Lietotājs apstiprina, ka to veic kā privātpersona pēc savas brīvas gribas ārpus jebkādām darba attiecībām ar Portāla un par rakstu publicēšanu nesaņem atlīdzību no Portāla. Labot savu pievienoto saturu lietotājs var 7(septiņu) dienu laikā, kopš publicēšanas brīža. Pēc šī termiņa beigām, labot publicēto saturu ir aizliegts.

2.6. Portāls patur tiesības ieviest izmaiņas šajos noteikumos. Lietotājs var iepazīties ar šo noteikumu jaunāko un spēkā esošo versiju adresē: http://spoki.lv/noteikumi

2.7. Raksti, kuru teksta apjoms neatbilst ievietotajam bilžu daudzumam (labojams);

Vismaz 1 bilde - 100 vārdi un vairāk;
Vismaz 3 bildes - 50 vārdi un vairāk;
Vismaz 5 bildes - 0 vārdi un vairāk;
(Teksts attēlā netiek skaitīts!) Izņēmumu sadaļas ir «Foto Spēle». «SpokiGAG», «Spoki joko» un «Melnie Rāmji», kur ir pieļaujams viens attēls bez teksta;

2.8. Privātās bildes un savu mājdzīvnieku foto jāpublicē privātajās galerijās. Šīs bildes ir pieļaujamas rakstā tikai tādā gadījumā, ja attēli vizuāli ataino kādu notikumu;

2.9. Rakstiem, kas tiek pacelti, iegādājoties spēju veikalā "pacelt rakstu" vai "izcelt rakstu", jāatbilst tiem noteikumiem, kas ir spēkā pacelšanas brīdī. (labojams vai atsevišķos gadījumos dzēšams)

2.10. Portāla administrācija ir tiesīga mainīt raksta sadaļu, nosaukumu un titulbildi, ja uzskata, ka tas spēj maldināt par raksta patieso saturu, kā arī labot vai dzēst rakstu, kurš pēc viņu ieskatiem neatbilst spoki.lv saturam.

2.11. Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem dzēst vai labot rakstus, kas satur rupjības vai lamuvārdus, kā arī rasu naidu, uz vardarbību utml. kurinošus tekstus, kā arī labot vai dzēst rakstu, kurš pēc viņu ieskatiem neatbilst spoki.lv redakcionālajai nostājai. Raksta virsrakstā kategoriski aizliegts lietot lamuvārdus. Arī tekstā jāizvairās no rupju vārdu pielietošanas, tie ir atļauti tikai īpašos gadījumos, kad tiek pasniegti kā mākslinieciskās izpausmes veids.

2.12. Oriģinālraksta pievienošanas noteikumi:

Par oriģinālrakstu tiek uzskatīts raksts, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

2.12.1. Tas ir Tavs oriģinālteksts vai oriģināltulkojums. Minimālais teksta apjoms ir 200 vārdi.

2.12.2. Tie ir vismaz trīs Tevis fotografēti attēli, zīmējumi, vai ar programmas palīdzību veidoti attēli/zīmējumi.

2.12.3. Tas ir Tevis uzņemts vai samontēts video.

2.12.4. Autora veidotās intervijas ir oriģinālraksti

2.12.5. Tie ir vismaz 20 Tevis zīmēti komiksi vai vismaz 30 Tevis tulkoti komiksi

Svarīgi! Oriģinālrakstus ir vērts likt tikai tad, ja esi nopircis spēju „Oriģinālautors”, tikai tad tu par rakstu saņemsi 500 cepumus un par katru pozitīvo balsojumu +20. Bez šīs spējas oriģinālraksts tiek uztverts kā parasts raksts bez jebkādām privilēģijām.

2.13. SuperOriģinālraksta pievienošanas noteikumi: Par Superoriģinālrakstu tiek uzskatīts raksts, kas satur tikai oriģinālmateriālu. Tam jāatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

2.13.1. Vismaz 1 Tevis fotografēts attēls, zīmējums (neatzīmēts kā titulbilde) vai ar programmas palīdzību veidots attēls/zīmējums + Tavs oriģinālteksts (NAV pieļaujams tulkots teksts) vai uzņemts, samontēts video. Minimālais teksta apjoms 200 vārdi.

2.13.2. Tevis fotografēti, zīmēti, vai ar programmas palīdzību veidoti attēli. Minimālais bilžu skaits rakstā - 5.

Svarīgi! Portāla administrācijai ir tiesības izvērtēt raksta kvalitāti un pēc saviem ieskatiem mainīt raksta statusu no superoriģinālraksta uz oriģinālrakstu. Melnie rāmji, Foto spēle, dzejoļi mazāk par 200 vārdiem un konkursi netiek kvalificēti kā oriģināl/superoriģinālraksti! Spēļu GamePlay video netiek kvalificēti kā superoriģinālraksti!

3. Autortiesības

3.1. spoki.lv portāla Lietotājs drīkst ievietot saturu, ieskaitot Rakstus, fotogrāfijas un komentārus (turpmāk—“Saturs”). Portāls nenodrošina Satura konfidencialitāti. Autortiesību pārkāpumi, tāpat kā jebkuri Noteikumu pārkāpumi, var būt par pamatu Satura dzēšanai un Lietotāja konta bloķēšanai.

3.2. Lietotājs ir atbildīgs par Portālā ievietoto Saturu. Lietotājs apliecina, ka Saturs ir Lietotāja īpašums un ka Lietotājam ir piešķirtas visas nepieciešamās licences, atļaujas un / vai piekrišana Satura ievietošanai Portālā. Lietotājam ir pienākums no autortiesību un citu veidu tiesību īpašniekiem saņemt atļauju pirms Satura ievietošanas Portālā.

3.3. Saturs paliek Lietotāja īpašumā. Ievietojot Saturu Portālā, Lietotājs piešķir Portālam bezmaksas, neekskluzīvu, ģeogrāfiski neierobežotu licenci izmantot un izplatīt Saturu jebkurā Portālam piederošā vai saistītā interneta vietnē un ar to saistītajos reklāmas materiālos. Tāpat Lietotājs piešķir licenci jebkuram Portāla apmeklētājam aplūkot Saturu. Šādas licences ir spēkā, kamēr Saturs ir izvietots Portālā, bet Portālam ir tiesības saglabāt informatīvu kopiju no Satura arī pēc tam, kad Lietotājs to ir izdzēsis no Portāla.

3.4. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Portāls aktīvi nemeklē faktus, kuri liecinātu par pārkāpumiem. Portāls nekavējoties reaģē uz tiesību īpašnieka iesniegumu par iespējamiem autortiesību vai cita veida tiesību pārkāpumiem. Aicinām izmantot mūsu iesnieguma veidlapu šeit.

4. Fizisko personu datu apstrāde

4.1. Reģistrējoties Portālā Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi. Izmantojot spoki.lv pakalpojumus, nododat savus personu datus: lietotājvārds , e-pasta adrese, IP adrese. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai izmantotu spoki.lv Lietotājiem piešķirtās priekšrocības, t.sk., palīdzētu Jums sazināties ar spoki.lv Lietotājiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku koplietošanu ar citiem Lietotājiem.

4.2. Lietotājam reģistrējoties, t.sk., izmantojot piekļuvi ar trešo personu autentifikācijas starpniecību, piemēram, facebook.com, draugiem.lv, Portālā un lietojot to Portāls ievāc un apstrādā šādu personas datus (ja tie par tādiem tiek uzskatīti atbilstoši normatīvajiem aktiem) par Lietotāju:
4.2.1. lietotājvārds (arī vārds, uzvārds, ja reģistrēts ar tiem),
4.2.2. lietotāja e-pasts. Reģistrējoties ar sociālo tīklu pasi (draugiem.lv, facebook.com, twitter.com), tiek izmantots vārds un uzvārds, kas norādīts sociālā tīkla profilā. Draugiem.lv un facebook.com tas ir vārds un uzvārds, Twitter tas ir lietotājvārds. To nomainīt var tikai pēc veiksmīgas reģistrācijas. Lai to izdarītu, ir jādodas uz savu profilu un jāizvēlas opcija ''konvertēt'' profilu uz Spoku profilu, kas ļauj reģistrēt sev jaunu lietotājvārdu.

4.3. Kad veicat spoki.lv pakalpojumu apmaksu, SIA "TVNET GRUPA" apkopo un apstrādā informāciju par Lietotāju bankas maksājuma kontu, bankas iestādi, telefona numuru un datus par maksājumiem ar SMS.

4.4. Informāciju, ko SIA "TVNET GRUPA" apkopo no visiem spoki.lv pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu Lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota.

4.5. Lietotājam ir tiesības pašam izdzēst savus personas datus, veicot profila izdzēšanu sadaļā “Lietotāja Profils”, pieeja profilam tiek bloķēta un informācija par lietotāju tiek izdzēsta no spoki.lv serveriem viena gada laikā. Minētais nogaidīšanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbību veikšanu no trešām pusēm, izmantojot Lietotāja piekļuves datus. 

4.6. 4.5. punktā paredzētajā datu glabāšanas laikā Lietotājam ir tiesības atjaunot lietotāja profilu, ierodoties SIA "TVNET GRUPA" birojā un identificējoties kā profila īpašniekam. Personas datu atjaunošana tiek veikta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4.7. Spoki.lv izmanto sīkdatnes. Par to, kas ir sīkdatnes, lasi šeit.

4.8. SIA ‘’TVNET GRUPA’’ Vispārējie personu datu apstrādāšanas principus lasi šeit.

4.9. Papildus profilu veidošana ir aizliegta. 

Fotospēles noteikumi Iet uz fotospēles noteikumiem >>Noteikumi rediģēti 2021. gada 4. februārī.