Pievieno rakstu! Pievieno testu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
Iesniegums Spoki.lv portālam
Par iespējamiem tiesību pārkāpumiem
Iesniedzēja kontaktinformācija:
Vārds, uzvārds
Uzņēmums
E-pasts
Konktakttālrunis
Informācija par saturu:
 
1. Satura apraksts, uz kuru attiecināms iesniegums
2. Saite(s) uz saturu, par kuru tiek iesniegts iesniegums
Datums
Jāpiekrīt vismaz vienam apliecinājumam:
 Es apliecinu, ka minētais saturs ir ievietots portālā Spoki.lv bez autortiesību īpašnieka piekrišanas.
 Es apliecinu, ka minētais saturs ir ievietots portālā Spoki.lv, pārkāpjot citas trešās personas tiesības (komercnoslēpums, preču zīme, utml).
Jāapliecina ziņu patiesums:
 Es apliecinu iesniegumā sniegto ziņu patiesīgumu, un to, ka esmu minētā satura īpašnieks, autortiesību turētājs, tā aģents, vai pilnvarotais pārstāvis
Visa augstāk minētā informācija ir obligāta.