Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
32
630

Šis raksts ir tapis pateicoties kāda neatlaidīga spoka, vārdā Missija, komentāriem un vēlmi uzzināt kā tad Bībele pierāda dieva neesamību. Tā kā daži komentāri bija aizskaroši gan tiešā, gan netiešā veidā (paldies par mudinājumu ķerties klāt šai lietai nopietnāk), es izdomāju ka par šo tēmu ir jātaisa raksts nevis jākuļ salmi komentāros.

Jau izsenis ir teikts ka bībele ir jātulko burtiski un ja tur kaut kas ir rakstīts, tas tā arī ir domāts. Vēl ir teikts ka bībele ir dieva vārds, to sarakstīja un apzīmogoja dievs un mums nav tiesību neticēt bībelē rakstītajam, jo tādā veidā mēs apšaubām dieva vārdu.

Bet pieņemot ka es esmu avs dieva ganāmpulkā, man sāk rasties neticami daudz jautājumu par dieva kā rakstnieka un visu zinoša erudīta spējām.

Tad nu balstoties uz visu iepriekšminēto, pieņemot ka dievam vienmēr ir taisnība un ka viņa vārds nav apstrīdams, es vēlos izcelt dažas kļūdas bībelē vai tās interpretācijā.

UZMANĪBU: Raksts nav veidots reliģiskā naida kurināšanas nolūkos. Balstoties uz Latvijas Republikas noteikto demokrātisko iekārtu, es tikai paužu savu pilsonisko viedokli un vēlos uzzināt arī jūsējo.

nbspPirmā un pati galvenā... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
1.

 

Pirmā un pati galvenā kļūda bībelē parādās jau pašā sākumā.

Mozus  grāmata (Genesis) 1. Nodaļa mums vēsta ka:

1-25 dievs radīja zemi un debesis, nakti un dienu, okeānus, jūras zvaigznes, sauli, mēnesi (pieminētus kā debesu spīdekļus), zāli, augus, sēklas, kokus, augļus, dienu, nakti, jūras zvērus un visus dzīvus radījumus, putnus, lopus, rāpuļus u.t.t.

UN tikai 26. Un 27. Rindkopā dievs piemin cilvēku radīšanu, citēju:

26 Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū." 
27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

Iesaku jums pievērst uzmanību 27. Rindkopai, kurā teikts ka vīrietis un sieviete tika radīti vienlaicīgi!!!

Un tagad paskatīsimies visiem zināmo Mozus grāmatu (Genesis) 2. Nodaļu, kura mums vēsta ka:

1-6 dievs radīja debesis un zemi, kā arī avotu ūdeņus kas apūdeņoja visu zemi un iesvētīja septīto dienu (un tikai)

Un tad, 7. Rindkopā tiek minēts, citēju:

7 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

Tad atkal viņš ķērās klāt zemei un radīja dzīvniekus u.t.t. (interesanti ka tas nesakrīt ar pirmo grāmatu, t.i. ar radīšanas secību)

Un tikai ap 20. Rindkopu cilvēks ieminās ka viņam vienam ir grūti pārvaldīt Edenes dārzu un viņš ir spiests lūgt dievam pēc palīdzīgas rokas un 22. Rindkopā dievs to izdara:

22 Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. 

Bet kā tas var būt. Kā dievs varēja radīt sievieti no vīrieša ribas, ja jau 1. Mozus grāmatā tika minēts ka viņi tika radīti vienlaicīgi? Kā dievs varēja pieļaut tik daudz kļūdas jau pirmajās divās grāmatās?

nbspJēzus kā pravietis... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
2.

 

Jēzus kā pravietis, izdoma vai īstenība?

Tālāk pievērsīsimies jēzum Kristum no Nāceretes kas krita un augšāmcēlās mūsu, grēcinieku, vārdā.

Jau pirmais fakts liek aizdomāties- kāpēc visā Romas impērijas vēsturē nav neviena paša ieraksta par Jēzu un viņa krucifikācijas gājienu? Ņemot vērā viņa sasniegumus, brīnumus ko viņš spēja un neparasto nāvi, viņam bija jābūt pat ļoti lielai sastāvdaļai Romas vēsturē.

Vienīgā vieta kur viņš tiek minēts, ir Romiešu vēsturnieka Tacita grāmatā „Annāles”, citēju:

...”Cilvēku šķira, ienīsta dēļ viņu riebeklībām, iedzīvotāju dēvēta par kristiešiem. Kristus, no kura šis vārds cēlies, Tibērija valdīšanas laikā tika notiesāts uz nāvi ar prokurora Poncija Pilāta roku”...

Lai gan citi žīdi (Žīds- Hebrewיְהוּדִים‎‎ Yhudim izraēļu izrunā [jehuˈdim] ir ebreju vēsturiskais nosaukums), kuri tajā laikā tika uzskatīti par Mesijām (dieva dēliem, praviešiem) visi kā viens tika pieminēti Romas vēsturē.

Un tas ir viss? Tā ir visa Kristus vēsture iekš Romas impērijas? Turklāt daudzviet tiek minēts ka raksts nav pareizi saprasts jo tika rakstīts lauztā Latīņu valodā.

nbspJēzus bībelēPirmo reizi... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
3.

 

Jēzus bībelē:

Pirmo reizi bībelē Jēzus tika minēts Mateja evanģēlijā 1:1 neticami, bet tas ir apmēram simts gadus pēc Jēzus nāves. Vai tad tas nav nedaudz tā kā par vēlu priekš tāda pravieša?

Kāpēc pati bībele tik ilgi klusēja par Jēzu? Tagad padomāsim- Jēzus parādās bībelē apmēram simts gadus pēc savas nāves, Jēzus pirmais un līdz šim vienīgais atrastais ieraksts Romas impērijas vēsturē parādās arī apmēram 100 gadus pēc kristus nāves. Sakritība? Var jau būt, bet kāpēc vēsture klusē par tik spēcīgu vēsturisko figūru?

nbspKur beidzas dievs un kur... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
4.

 

Kur beidzas dievs un kur sākas katoļu baznīca?

Vai tā varētu būt taisnība ka „Iedzimtais grēks” ir dieva sods? Ja tā būtu, tad „iedzimtajam grēkam” vajadzētu parādīties jau Mozus pirmajā grāmatā. Jau tur vajadzētu tikt minētam faktam, ka par Ādama un Ievas grēkiem mums būs degt Ellē un šis grēks ir izpērkams tikai caur pravieti, kurš nāks pasaulē pēc 1500 gadiem. Tas protams nozīmētu ka visi cilvēki, kuri dzimuši pirms Kristus, ir nolemti ciest mūžīgās ciešanas tikai tāpēc ka piedzima neīstajā laikā. Vienīgais Mozus grāmatā minētais sods (kuru pārdēvēja un pārtaisīja par "Iedzimto grēku") ir smags darbs un nāve mūža beigās, bet te parādās katoļu baznīca un saka mums: „nē kungi mīļie, dievs nedaudz saputrojās savā stāstā. Patiesībā viņš bija domājis to šādi- Romiešu 5:12 „tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku- nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.” Un 1. Korintiešiem 15.22 „Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti” un ielika katoļi šos citātus jaunajā derībā labodami dieva vārdu.

Tad sanāk ka Katoļu baznīcai ir tiesības labot dieva vārdu? Bet kā tad ar bībeli un tās izprašanu vistiešākajā nozīmē?

nbspDieva sods bezierunu... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
5.

 

Dieva sods- bezierunu nāve.

Visbeidzot paskatīsimies cik liela tad ir dieva „žēlastība”:

5. Mozus grāmata (Deutoronomy) 17. Nodaļa- 12 Bet vīram, kas izturēsies pārgalvīgi, neklausīdams priesterim, kas tur darbojas, kalpodams Tam Kungam, savam Dievam, vai arī tiesnesim,- tādam vīram ir jāmirst, jo tev būs izdeldēt ļaunumu no Israēla vidus.

5. Mozus grāmata (Deutoronomy) 13. Nodaļa- 13 Kad tu dzirdēsi par kādu no savām pilsētām, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir piešķīris, lai tu tur dzīvotu, sakām: 
14 ir parādījušies ļaundari no tava vidus un ieveduši kārdinājumā to pilsētu iedzīvotājus, sacīdami: iesim, kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat,- 
15 tad tev būs labi izmeklēt, izvaicāt, izklausīt un izjautāt, un redzi, ja šīs baumas ir patiesas un tāda negantība ir notikusi tavā vidū, 
16 tad šīs pilsētas iedzīvotājus tev būs ar zobena asmeni bez žēlastības nokaut, un iznīcības lāsts lai ir pār to un pār it visu, kas tanī ir, un arī viņu lopus tev būs nokaut ar zobena asmeni. 
17 Un viss, ko tik vien tu tur esi salaupījis, tas tev ir jāsakrauj tās laukuma vidū, un tev šī pilsēta un arī viss, kas tur ir salaupīts, pilnīgi ar uguni jāsadedzina Tam Kungam, savam Dievam, un tai ir jākļūst par mūžīgu gruvešu kaudzi; neviens lai to vairs nekad neuzceļ, 
18 un nekas no šīs nolādētās vietas lai nepielīp pie tavas rokas, lai Tas Kungs varētu atgriezties no Savu dusmu karstuma un dot tev žēlastību un lai Viņš par tevi apžēlojas un lai tevi vairo, kā Viņš to ar zvērestu taviem tēviem ir apsolījis, 
19 jo tu esi Tā Kunga, sava Dieva, balsij klausījis, ka tev jātur visi Viņa baušļi, kurus turēt es tev arī šodien esmu pavēlējis, un dari, kas ir taisns Tā Kunga, tava Dieva, acīs. 

5. Mozus grāmata (Deutronomy) 22. Nodaļa- 20 Bet, ja valodas bijušas patiesas un viņa nav atrasta šķīsta jaunava, 
21 tad lai tie izved jauno sievu pie viņas tēva nama durvīm un lai viņu nomētā ar akmeņiem tās pilsētas vīri, ka tā mirst, tāpēc ka viņa ir tādu kauna darbu pastrādājusi Israēlā, netiklību piekopdama sava tēva namā. Tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus. 

Jesejas grāmata 13. Nodaļa- 15 Ikvienu, ko sastaps, nodurs ar šķēpu, un ikviens, ko sagūstīs, kritīs no zobena. 
16 Viņu bērnus satrieks un sašķaidīs viņu acu priekšā, viņu namus izlaupīs, un viņu sievas piesmies. 
17 Redzi, Es sacelšu pret viņiem mēdiešus, kas nedzenas pēc sudraba un nekāro pēc zelta. 
18 Bet tie nošaus jaunekļus ar saviem stopiem, nesaudzēs bērnus mātes miesās; bērni neatradīs žēlastību viņu acu priekšā.

Jesejas grāmata 14. Nodaļa- 21 Nododiet nāvei viņu bērnus viņu tēvu grēku dēļ, lai tie no jauna atkal neceļas, neieņem zemi un to nepiepilda ar drupām!"

Godīgi sakot es tā varētu turpināt un turpināt, bet manī mostās pārāk liels riebums pret to, ko man nākās lasīt bībelē, tāpēc es aprobežojos tikai ar dažiem dieva sodiem, kopumā tādi ir vairāk kā 30

nbspNoslēgumā varu piebilst... Autors: Damien Vai bībele ir meli?
6.

 

Noslēgumā varu piebilst ka var jau būt ka manai neticībai nav pamata, bet mans veselais saprāts tiecās domāt ka diez vai visu varenais dievs varētu radīt zemi, bet nespētu sarakstīt grāmatu, diez vai visu varenais dievs spētu piedot krustnešiem vairāk kā 2 miljonu cilvēku nogalināšanu un izvarošanu, bet nespētu piedot sievietei, kura nav šķīsta un liktu viņu nogalināt. Diez vai visuvarenais dievs liktu nodedzināt pilsētas un uzšķērst sirmgalvjus kā lopus un atļautu maradierēt un laupīt viņa vārdā. Ja viņš tomēr ir, tādā gadījumā viņš ir visslimākais, visperversākais, alkatīgākais un vienaldzīgākais k**esbērns kāds vien eksistējis, bet zinot ka dievs noteikti tāds nebūtu, man vieglāk ir ticēt tam, ka tie ir cilvēki kuri sevi pasludinājuši par dieviem un nav tur neviena sirmgalvja aiz mākoņiem, kurš vēro katru mūsu soli.

Es šo rakstu varētu uztaisīt krietni garāku, bet domāju ka galvenā doma ir skaidra un man nav jāiet cauri visai bībelei lai pierādītu savu objektīvo viedokli.

PS: Ceru ka tie spocēni kuri tiešām tic dievam, atcerēsies par Mateja evanģēliju 5:39 un Ev/Lut baznīcas, kā arī Romas katoļu baznīcas 2. Dieva bausli (Septītās dienas Adventistiem tas ir 3. Bauslis un patiesībā tieši šī reliģiskā kopiena stāv vistuvāk bībelei) un neuzbruks man ar nepamatotiem komentāriem.

32
630
Citi šī autora raksti:
Lasi vēl labākos rakstus:
komentāri [252]

Lai komentētu, Tev jāreģistrējas!

Reģistrēties
vai ienāc ar:
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 14.07.12 18:27
108
2

Cilvēkiem vajadzētu vairāk sekot savam domam un saviem baušļiem,nevis kādas personas aprakstītajiem.Turklāt bībele laikam ejot ir tik daudz reizes pārakstīta un pārfrāzēta,ka viņa ir zaudējusi savu galveno domu un vēstījumu kuru viņa sniedz.

 

Cita persona avatars
Medaļa DoktorantsMedaļa MaģistrsMedaļa Maģistrants
  Cita persona 14.07.12 18:31
74
2

Sāksim ar to ka bībeli ir sarakstījis cilvēks.

Pēc manām domām, bībele tika sarakstīta lai cilvēki vadītos pēc kkādiem kritērijiem(baušļi) un nerastos haoss.

PS. Atceros, ka Vatikāns kaut kādos mēdijos ir nosodījis Jogu - jo tā saka, ka reinkarnācija ir iespējama, bet Vatikāns to noliedz.

Tad man ir vienkāršs jautājums ko Jēzus darīja lieldienās?

Tākā daudzās vietās reliģija aplaužas.

Valciits avatars
Medaļa SpoksMedaļa SviestmaizeMedaļa Dienas joks
  Valciits 14.07.12 18:57
58
9

Gan jau ticīgie tev sabombīs mīnusus! 

Damien avatars
Medaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesaka
  Damien 14.07.12 19:24
32
0

atbildot uz Bergs komentāru " Cik var par šo tēmu muldēt , kad n... "

 

vispār jau spokos vairāk runā par komiksiem nekā par šo tēmu. Vienkārši komiksus vieglāk saprast un mazāk jālasa un trulai tautai vieglāksagremojams materiāls. Patiesībā tik apjomīgu darbu spokos par šo tēmu nebiju redzējis, tāpēc radās vēlme uzcept kaut ko vairāk par pieciem vārdiem.

Hustlers avatars
Medaļa Spoks
  Hustlers 14.07.12 18:45
44
12

Pilnībā piekrītu tevis teiktajam... Man ir bijusi saskarsme ar šiem ticīgajiem cilvēkie, nejau vnk ticīgajiem, bet ar tadiem, kam tā dieva lieta ir visa dzīve un nevar pat gulet aiziet nelasot bibeli vai neludzot... Teikšu tā, sabojā dzīvi gan sev, gan citiem...

Un pats labākais ir tas, ka tu nekādi nevari viņiem ieskidrot pretējo... viņi vinemēr atrod aizbildinājumus, piemeram, velni un dēmoni, u.t.t. 

Reliģija ir naudas pelnīšana un cilvēku dzīves bojāšana...

miervalds avatars
Medaļa DeputātsMedaļa KomiķisMedaļa Rainis
  miervalds 14.07.12 18:37
30
1

Dievs diez vai ir rakstījis Bībeli ,visticamāk to ir sarakstījuši cilvēki

Otrkārt Bībele laika gaitā ir mainijusies ,baznīca to ir labojusi ,pilikusi ,atņēmusi ,lai viss saskanētu ar tā izlaistā pāvesta iegribām. Runājot par to ,vai jums neliekas bezkaunīgi ,pats pāvests sludina ,ka jādzīvo pieticībā ,bet paskataties uz viņa dzīvesvietu ,tur kaut kas nav kārtībā

vUps avatars
Medaļa ZebraMedaļa Bila acsMedaļa Bakalaurs
  vUps 14.07.12 19:24
24
1

Kaut kādi augstāki spēki jau pastāv, bet vai tos varam saukt vārdos, nezinu gan. Vairāk interesē kāpēc mēs vispār šeit esam, kāpēc vispār kaut kas eksistē?

mazais kraans avatars
Medaļa Spoki flameMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Sviestmaize
  mazais kraans 14.07.12 19:13
21
2

atbildot uz UNTOUCHABLE komentāru "Pareizi, pats Dievs to nerakstīja , to rakstīja... " Kā tu zini ka viņš bija Dieva vadīts? Lūdzu paskaidro, kur vispār Dievs kā termins uzradās? Kurš no tā laika umņikiem ko tādu izdomāja un iedzina paurī vietējajiem analfabētiem? Ļauj minēt... kāds maza izraēliešu ciemata barvedis kurš izdomāja kā iebaidīt vietējos lauķus lai maksā viņam nodevas? Vai vismaz kaut kas tam līdzīgs. 

P.S. Man personīgi liekas stulbi par to strīdēties, jo neredzu nevienu vērā ņemamu aspektu argumentam ka Dievs eksistē! 

+ Autoram par centību, bet ūberticīgajiem jau pat ar faktiem neko neieskaidrot! 

druvalds avatars
Medaļa Nedēļas hīts #3Medaļa Nedēļas hīts #3Medaļa Bestsellers
  druvalds 14.07.12 18:33
36
17

Bībele ir pilna ar smieklīgiem stāstiem un meliem

Rūfija avatars
Medaļa Adoptē maniMedaļa Pilnu klēpi tulpēmMedaļa Adoptē mani
  Rūfija 14.07.12 21:49
19
0

atbildot uz Valciits komentāru " Gan jau ticīgie tev sabombīs mīnus... " KHM! Vispār nē jo... 1. Es esmu kristiete un ieliku + jo... 1.1 Viņš rakstīja ''UZMANĪBU: Raksts nav veidots reliģiskā naida kurināšanas nolūkos.'' 2. Es pati esmu interēsējusies vai tā ir taisnība vai nav. Varbūt - liek tie kuri nav izlasījuši to ka viņš nav naidā pret kristietību. P.S. Ceru ka saprati manu komentāru :)

Valciits avatars
Medaļa SpoksMedaļa SviestmaizeMedaļa Dienas joks
  Valciits 14.07.12 18:54
24
8

Lai tiem kuriem vēl nepieleca! Es tev iesaku uzrakstīt rakstu par krusta karu. Dieva vārdā sāka vienu no lielākajiem kariem pasaules vēsturē un tas viss dēļ kā? Dēļ it kā dieva! Neesmu analfabēts un zinu, ka dievu raksta ar lielo burtu, bet šoreiz es vnk. izrādu savu saprātu un neuzskatu, ka man tāds vārds ar lielo burtu jāraksta... Bībeli un baznīcu radīja, lai sāktu pakļaut cilvēkus un dažiem ābramiem būtu vairāk naudas un, lai cilvēkus kā nāciju sašķeltu vairākās daļās! Nebūtu reliģijas, nebūtu ciešanu, ko tā nodara! DIEVAM TICĒT IR APROBEŽOTI UN MUĻĶĪGI!! JĀTIC TIKAI PAŠAM SAVIEM SPĒKIEM UN BAUŠĻIEM!!! Baznīa-labākais bizness pasaulē! Ticu pats sev un saviem spēkiem. Pār mani un manu dzīvi nevalda neviens. 

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 15.07.12 11:08
16
4
nu un, ka Bībelē ir kļūdas? šis raksts mani neaizskāra, man prieks, ka "veltīji" savu laiku, lai uzrakstītu šo rakstu, mani aizskāra šo spocēnu komentāri. Tas, ka esmu ticīgs, tagad man dod tiesības Jūs nosodīt par to, ka Jūs neticat Dievam? Protams, nē. tāpat Jums nav tiesību mūs, kristiešus, nosodīt, apsaukāt u.c. Pirms neilga laika es arī neticēju Dievam, bet manas domas mainījās, izlasot vienu grāmatu. īstenībā, mēs katrs varam ticēt, kam gribam, tam nav jābūt pat ne Dievam. ikviens var ticēt, kam grib, piemēram, zīmulim. Vari ticēt, ka tas Tev dod laimi, panākumus utt. bet galvenais ir TICĒT, jo notiks tā, kā Tu vēlies un deklerē. bet kristieši zīmuļa vietā ir izvēlējušies Dievu ()
Valciits avatars
Medaļa SpoksMedaļa SviestmaizeMedaļa Dienas joks
  Valciits 14.07.12 19:52
11
0

atbildot uz PsychoTheRapist komentāru " dievam ticu, bet uz baznicu neeju ... " Pirms paŗis gadiem cilvēki baidījās pat no telefona. Ir normāli baidīties no nezināmā un neizskaidrojamā, bet godīgi sakot man pie pakaļas, kur mani pēc nāves sūtīs  Savu dzīvi būšu nodzīvojis tā, ka prieks pašam un citiem! 

sekers avatars
Medaļa FledermausisMedaļa Zvaniņš skanMedaļa Bērndārznieks
  sekers 14.07.12 19:09
14
3

Dievs jāraksta ar lielo burtu tikai tad ja runa ir par baltu/senlatviešu Dievu. ja runa ir par bībeles dievu, tad nav jāraksta, jo viņam ir vārds - Jahve Cebaots. kristieši gan to lielākoties nezina.

93 bauslis avatars
Medaļa O!ZorroMedaļa SpoksMedaļa O!Zorro
  93 bauslis 14.07.12 20:09
16
6
Reiz dzērājs Pēteris sāka rakstīt grāmatu...
miervalds avatars
Medaļa DeputātsMedaļa KomiķisMedaļa Rainis
  miervalds 15.07.12 11:23
9
0

atbildot uz christinakarina komentāru "ko??? ir gan....un neviens nav vinu parakstijis... " Piedod ,mīļā ,bet vai tas tev neliekas jocīgi ,ka 2000 gadus vecas grāmatas teksti ir pilnībā oriģināli? Ņemot vērā cilvēkus kuriem šī grāmata ļāva kontrolēt pār cilvēkiem un iekļūt elitē daļēja pārakstīšana ir pilnīgi ticams scenārijs :)

Damien avatars
Medaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesaka
  Damien 14.07.12 21:56
9
0

atbildot uz Rūfija komentāru "KHM! Vispār nē jo...  1. Es esmu kristiet... " Paldies tev, sen nebiju ievērojis nevienu loģiski domājošu kristieti.

Diemžēl mūsdienās kristiešus var iedalīt trīs kārtās- fundamentālie kristieši, reliģiozie fanāti un racionālie kristieši un man prieks ka tu piederi pie trešās grupas, jo pat kristiešiem vajadzētu reizi pa reizei lasīt caur rindiņām un tiekties pēc jaunām zināšanām. Ceru turpmāk satikt vairāk tādus patīkamus, racionāli domājošus kristiešus kā tu.

tokyowolf avatars
Medaļa SensācijaMedaļa RainisMedaļa Dienas joks
  tokyowolf 14.07.12 19:44
14
5

nebūtu kkādas stulbas ticības tam ko kāds zem geras ir sarakstījis būtu pasaulē mazāk karu un lieka naida.

Damien avatars
Medaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesakaMedaļa Admins iesaka
  Damien 15.07.12 11:16
8
0

atbildot uz soljnik komentāru " par shitadiem bezjedzigiem apgalvo... " tevī pamodās īstens fundamentālais kristietis- nevari kaut ko pierādīt, rungu rokās un jāiet kādu noslaktēt.

DaRipper avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa RecidīvistsMedaļa Spoks
  DaRipper 15.07.12 11:38
6
0

Porn is more honest than religion.

« 1  2  3  4  5 »