local-stats-pixel

Pitōns G[datnes daļa ceturtā]157

 4  0

Šoriez pastāstīšu par trīs citām datnes elementa apakškomandām, kuras var izmantot darbā ar datnēm. Gribu vien piebilst, ka programmēšanas rīkā pitōns apstrādājot datnes, tiek izmantots rindiņu apzīmējums, pēc kura daudzas apakškomandas nosaka vietu datnē, tomēr ne visu ierīču datņu rindiņu apzīmējumi ir vienādi, tāpēc saglabātās datnes saturs var tikt atšķirīgi attēlots dažādās ierīcēs.

Apakškomanda 'next' ļauj vietu datnē pavirzīt par informāciju vienību skaitu, kuru iekļauj rindiņu apzīmējumi un pēdējais rindiņas apzīmējums. Iekavās aiz datnes elementa apakškomandas nav nekas iekļaujams.
Apakškomanda 'truncate' ļauj izņemt no datnes atlikušās informācijas vienības. Iekavās aiz datnes elementa apakškomandas nav nekas iekļaujams.
Apakškomanda 'writelines' ļauj datnē ierakstīt sarakstu, katru saraksta elementu atdalot ar rindiņas apzīmējumu. Iekavās aiz datnes apakškomandas ir norādāms saraksta elements. Programmēšanas rīkā pitōns rindiņas apzīmējums tiek aizstāts ar kreiso šķērssvītru, aiz kuras seko burts n '╲n'.

Piemērā, kuru atainošu izveidoju datni, kurā iekļāvu dzejas rindas. Taču sev par uzdevumu izvirzīju sanumurēt panitiņa rindiņas, lai dzeja lasītājam būtu vieglāk uztverama. No sākuma izviedoju tukšu sarakstu, kura veids ir grupa, pēc tam apstrādājamajai datnei izlaidu pirmo rindiņu ar datnes apakškomandu 'next'. Izmantojot elementa skaita ciklu, kura sākumu nosaka ar komandu 'for', ielasīju izveidotajā sarakstā pārējās datnes rindiņas, saraksta elementu vienības papildinot ar numuru un sekojošās datnes rindiņas saturu. Izmantojot datnes apakškomandu 'seek' izvēlējos vietu datnē aiz pirmās rindiņas, kur ar datnes apakškomandu 'truncate' izņēmu atlikušās informācijas vienības datnē, kuras sekoja aiz pirmās rindiņas. Visbeidzot, izmantojot apakškomandu 'writelines', papildināju datni ar rindiņām, kuru sākumā ir iekļauts arī panta rindiņas numurs.

Piemērs:

a='w'
b='r+'
c='paraugs.txt'
d='''Dzejolis
Ka gulbji balti padebesi iet,
tiem veletos es talu pakal skriet,
kur tales sevi atdod debesim,
kur Saule paslepj sevi naktij.'''
e=open(c,a)
e.write(d)
e.close()
e=open(c,b)
h=[]
e.next()
for f,g in enumerate(e):
⠀print f+1,g
⠀h.append(str(f+1)+' '+g)
e.seek(9)
e.truncate()
e.writelines(h)
e.close()


mēģini, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 157

0/2000
emotion
 0  0 atbildēt