local-stats-pixel

Pitōns G[bloki daļa astotā]0

 4  0

Šoreiz parādīšu, kā ir iespējams izmantot programmēšanas rīku pitōns, lai uz jau izveidota sava elementa pamata izveidotu tam savu apakšelementu. Iekļaujot elementā apakšelementu ir iespējams no sevis izveidotā elementa aizgūt tā aprakstošos apzīmētājus, kā arī izveidotā elementa apakškomandas. Ja vēlies brīvi izmantot programmēšanas rīka pitōns elementa bloku, tam pakārtojot citus elementus, tad pamatblokā aiz elementa nosaukuma iekavās ir iekļaujams apzīmējums 'object', kas norāda uz to, ka visas iekļautās darbības blokos un pakārtotajos blokos, kurus vēlēsies attiecināt uz savu elementu, tiks kārtoti atbilstoši programmēšanas rīka pitōns kārtībai. Vai iekļaujot aiz sava elementa nosaukumu 'object' iekavās, tas norādīs, ka tevis izveidotais elements tiks pakārtots programmēšanas rīka pitōns virselementam 'object', ko var iztēloties kā paša uzrakstītu komandu kopu, kuru vēlies attiecināt uz sevis izveidotu elementu. Savā elementa blokā vari izmantot maģisko komandu '__init__', ar kuras palīdzību vari piešķirt savam elementam aprakstošos apzīmētājus. Iepriekšējajā rakstā minēju, ka ir jāizvēlas mainīgais 'self', lai noteiktu viedotā elementa aprakstošos apzīmētājus un nodotu elementā to vērtības apakškomadām, bet 'self' vietā vari brīvi izvēlēties jebkuru citu apzīmējumu, kurš nav kā programmēšanas rīka pitōns komanda vai tevis ieplānotie apakškomandu nosaukumi. Pakārtot elementu virselementam ir iespējams aiz komandas 'class', kur sekos pakārtojamā elementa nosaukums, nosaukumam jāsākas ar lielo burtu, iekavās aiz tā iekļaujot virselementa nosaukumu. Tādējādi varēsi arī izmantot virselementa aprakstošos apzīmētājus un virselementa apakškomandas, kuras aizgūsi no virselementa. Ja tev ir nepieciešamība kādā pakārtotajā elementā tikt pie virselementa apakškomandas, tad tas ir izdarāms ar programmēšānas rīka pitōns komandu 'super', aiz kuras iekavās ir iekļaujams pakārtotā bloka elementa nosaukums un ar komatu atdalīts apzīmējums, kurš nodod blokā aprakstīto kā iekļautu vērtību un pēc tam ar punktu adalīts virselementa apakškomandas nosaukums, kuru noslēdz iekavas, kurās var būt arī iekļaujami mainīgie.

Piemērs:
class Puskis(object):
⠀def __init__(apr, bun='rozes', skai=33, iepa='papiraa'):
⠀⠀apr.bun=bun
⠀⠀apr.skai=skai
⠀⠀apr.iepa=iepa
⠀def par(apr):
⠀⠀return 'Puskii ir '+str(apr.skai)+'-'+apr.bun[0:len(apr.bun)-1]+', kuras iepakotas '+apr.iepa
class Pukes(Puskis):
⠀def veidi(apr, bun='rozes', skai=33):
⠀⠀if apr.bun=='nelkes':
⠀⠀⠀apr.skai=21
⠀⠀elif apr.bun=='gerberas':
⠀⠀⠀apr.skai=17
⠀⠀else:
⠀⠀⠀apr.skai=9
⠀def ppar(apr):
⠀⠀return super(Pukes,apr).par()
a=Puskis()
print a.par()
b=Pukes('nelkes')
b.veidi()
print b.ppar()
b.bun='gerberas'
b.iepa='krepapiraa'
b.veidi()
print b.ppar()
d=Pukes('tulpes')
d.iepa='plastikaa'
print d.ppar()

mēģini, vērtē, komentē emotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000