local-stats-pixel

Pitōns B[zīmju rinda pirmā daļa]0

 20  1

Programmēšanas rīks pitōns paredz visai plašu klāstu, kā darboties ar zīmju rindām. Pirmkārt parādīšu, kā programmēšanas rīks pitōns paredz iespēju izveidot elementus, kas sevī iekļauj zīmju rindas, burtus, vārdus teikuma daļas, kodus utt. Lai elements tiktu atpazīts kā zīmju rinda, kuru var izmantot teikuma vai tā daļas norādīšanai, elementā iekļaujāmās zīmes ir jānorobežo ar pēdiņām vai apostrofu. Pitōnā tiek paredzēta četru veidu norobežošanas kārtība, iekļaujot zīmju rindu apostrofos, pēdiņās vai trīskāršottos apastrofos vai trīskāršotās pēdiņās, ja elementu vēlies turpināt vairāk kā vienā rindiņā.

piemērs:
a='apastrofos ieklautais '
b="pedinas ieklautais"
c='''
Teikuma, kurs
turpinas vairakas
rindinas un ir noskirts
ar apastrofiem
'''
d="""
Teikuma, kurs
turpinas vairakas
rindinas un ir noskirts
ar pedinam
"""

print a+b+c+d

Tā pat pitōns paredz iespēju apvienot vienāda tipa elementus, izmantojot saskaitīšanas zīmi, tekstu var arī apviemot adalot elementus ar komatu, tad starp elementiem tiks iekļauts arī tukšums.

e="Peteris"
f="Poskus"

print e+f
print e,f

Ja vēlies noteikt, kāda elementa tipu, tad elemens ir iekļaujams iekavās aiz komandas 'type':
print type(e)
print type(f)

Komandu rinda liks pitōnam izvadīt sekojošo <type 'str'>, kas nosaka to, ka tevis norādītais elements ir zīmju rinda, ja vēlies izveidot elementu bez zīmēm, tad aiz elementa apzīmējuma tev ir jāatstāj divi apostrofi vai pēdiņas, kas piešķirs elementam vien tipu, bet pats elements būs tukšs.

g=''

Kad esi izveidojis pietiekami daudz zīmju rindu elementu, tad vari tos izvadīt sev vēlamajā secībā, lai veidotu teikumu, kuru programmēšanas rīks pitōns izvadīs, ja pēc komandas 'print', tos atdalot ar komatu sakārtosi sev vēlamajā secībā. Uzrakstīšu pāris piemēru, kas ļauj labāk saprast kā rīkoties ar pitōnu un sevis izveidotajiem programmas elementiem.

piemēri:
piemēros tiek iekļauti arī elementi, kurus izveidoju pirms piemēriem.

h='ir'
i='.'
j=','
k=' '
l='uzvards'
m='vards'
n='iet pa celu'
p='kas'

print e,h,m,i
print f,h,l,i

teikums=e+j+k+p+k+f+k+n+i
print teikums

Sev uzskatamības labad, vari izvēleties sev atbilstošākus elementu nosaukumus, nevis burtus, kā daru to es.

mēģini, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000