4

 25  0

Šoreiz pastāstīšu kā dublēt datnes, izmantojot terminālu. Ja tev rodas nepieciešamība dublēt sevis izviedotās datnes vai pārnest tās uz kādu citu mapi, atstājot dublikātu esošajā mapē. Terminālā ir iespējams ērti dublēt un pārvietot lielu skaitu datņu, tās atlasot pēc datnes nosaukuma daļas, kura atkārtojas lielam skaitam datņu, tāpēc nav nepieciešama atsevišķu datņu iezīmēšana pirms to dublēšanas un pārnešanas citā mapē.

Šādai darbībai terminālā var izmantot komandu 'cp' aiz, kuras ieraksti dublējamās datnes nosaukumu un pēc tam nosaukumu kādu vēlies datnes dublikātam.

cp datne1.txt 1datne.txt

Šāda rindiņa izviedos datnei (datne1.txt) dublikātu, kuras nosaukums būs (1datne.txt), taču datne būs tajā pašā mapē, kurā dublējamā datne. Ja vēlies dublējamo datni dublēt citā mapē, tad pirms dublējamās datnes ir norādama mape kurā vēlies dublēt sev vēlamo datni.

cp datne1.txt ../1datne.txt

Kas dublēs datni (datne1.txt) virsmapē, jo (../) norāda to, ka mape kurā atradās datne tiks dublēta mapi augstāk. Tāpēc aiz tās vari norādīt citu esošu mapi.

cp datne1.txt ../mape2/1datne.txt

Tas dublēs datni (datne1.txt) mapē (mape2) ar nosaukumu (1datne.txt)

Ļoti ērti terminālā ir izmantot zvaigznes zīmi '*', ja vēlies norādīt dublējamo datņu daļu, kura atkārtojas vairākām datnēm. Izmantojot zvaigznes zīmi, vari ar to aizvietot datnes nosaukuma daļu, kura tev dublējamajām datnēm ir vienāda, tā pārvietojot dublējot tās sev vēlamajā vietā.

cp d*.txt ../mape2

Kas dublēs visas datnes, kuras sākas ar burtu "d" un beidzas ar paplašinājumu ".txt" uz mapi (mape2).

Šādi rīkojoties ar datnēm vari tikt pie datņu dublikātiem, kuri tev ir svarīgi un kurus nevēlies pazaudēt vai pakļaut izmaiņām. Ja seko līdzi savu datņu veidošanas kārtībai, tas ievērojami atvieglo iespēju tev atrast sev vēlamo informāciju un papildus saglabāt vien tās datnes, kurās redzi vērtību, lai tās nepazaudētu. Labi ir, ja ik pa brīdim pārskati savas datnes un vērtīgākās saglabā atsevišķā vietā, kuru vari veidot kā savu datņu arhīvu, kurā būs tev svarīgākā informācija.

mēģini, vērtē, komentē

Komentāri 4

0/2000
Lai iemācītos kopēt šis der, bet dublikātus jebšu backup prātīgāk taisīt izmantojot citus rīkus. Tar, rsync, dump utt. Parasti aiz slinkuma fiksi uzcepju bash skriptu $date kā nosaukums failam un vēl pie reizes lai padzēš to kas vecāks par X dienām. Cp noder lai fiksi nobekapotu kādu config failu pirms mega izmaiņām.
 5  0 atbildēt