0

 2  0

Darbi pie kvantu datora būvniecības noritēja raitāk kā bija iecerēts. Par kvantu datora būvniecības vietu tika izraudzīta pati attālākā vieta no komunikācijām - elektroapgādes tīkla, ceļiem un datu apraides torņiem, kuri nodrošināja sakarus. Meža vidū, masīvu koku pavēnī tika uzslieta telts, kurā tūlit pat darbs sākās pie kvantu datora būvniecības, kāmēr teorētiskās fizikas fakultātes studenti ar matemātikas studentiem kārtoja kvantu datora arihitektūru.

Elektronikas un sakaru faklutātes studenti uzsāka darbu pie dzesējamo iekārtu uzstādīšanas. Laiks, kurā bija paredzēta kvantu datora darbība bija nodrošināms ar elektroenerģiju izmantojot ģeneratorus, kuri tiktu darbināti ar degvielu. Plāns paredzēja, ka ilgāk par nedēļu jaunuzbūvētā ierīce nenostrādās. Estra ar Lolafu kā arī matemātikas un statisktikas fakultāšu studenti izvirzīja iespējamību, ka jaunuzbūvētā ierīce vien spēs strādāt dienu vai divas pirms mākslīgais intelekts to pārtvers un pakļaus savai izmantošanai.
Lolafs: Mums pēc kvantu datora palaišanas būs viss jānokārto dienas vai divu dienu laikā.
Estra: Nespēju pat iedomāties, kā mākslīgais intelekts varētu tik klāt šādam likteņa pamestam nostūrim.
Students Pelēcis: Ja mūsu aprēķini ir pareizi, tad uzstādīto tehniku mākslīgais intelekts visdrīzāk pārtvers vidēji trīs dienu laikā.
Lolafs: Rādas ka šīs tehnoloģijas ceļā nekas nespēj stāties. Man pat bail iedomāties, kā vārnas varētu tikt mākslīgā intelekta eksplotētas, lai zariņu vietā uz ligzdu nestu vada gabalus un atkritumos nonākušas raidkomponentes.
Estra: Mums tik tiešām nevajadzētu lauzīt galvas par to, kas un kā varētu būt! Patriez galvenais ir rīkoties un rīkoties bez jebkādām atkāpēm - problēma, risinājums, rezultāts!
Viss liecināja par to, ka projekts pie kvantu datora būvniecības tiks pabeigts teju dienas laikā, kas projekta organizatoriem, lika sākt rīcības plānā iekļaut nākamos virzības soļus. Bez likas stomīšanās tika pieņemts, ka brīdī, kad visa tehnika būs sakārtota ikviens pametīs notikuma vietu, ļaujot mākslīgajam intelektam sākt cīņu, lai savā rīcībā iegūtu jaunizveidoto kvantu datoru. Ar to pietiktu, lai mākslīgā intelekta resursi tiktu novirzīti tehnikas apgūšanai nevis atsevišķu indivīdu pakļaušanai savām vajadzībām. Iegūtajā laikā studentiem nāktos apmainīt identitātes savā starpā, tomēr Lolafs ar Estru vēl nebija nolēmuši ko iesāks paši, jo pastāvēja visai liels risks, ka viņiem nesanāks patverties no māklīgā intelekta pārspēka, bet patreiz apcerēt izglābšanās iespējas nebija laika, tāpēc viņi paļaujoties uz notikumu straujo attīstīšanās gaitu, cerēja ka spēs atrast kādu alternatīvu, lai novērstu savu bezizeju pārspēka priekšā.
Estra: Būtiskākais ir sakārtot visu elektroniku, lai mūsu ierīce būtu viennozīmīgi pati jaudīgākā no visām iespējamajām.
Students Aflons: Patreiz jaudīgākais kvantu dators spēj manipulēt ar sešdesmit četriem kubitiem, kas aptuveni desmit tūkstoši reižu pārspēj jaudīgāko superdatoru. Mūsu ierīcē paredzēts ir integrēt piecsimt divpadsmit kubitus, kam jaudas ziņā vajadzētu astoņas reizes pārspēt jebkuru zināmo tehniku.
Studente Premise: Nodrošinoties, lai pārtvertais kvantu dators ilgi nefunkcionētu dzesēšanas caurules, kuras tehnikas funkcionālās daļas uztur tuvu pie absolūtās nulles, beidzoties ģeneratoru degvielai sakusīs kopā, tā radot apstākļus, kuri vienlaicīgi uzkarstot radīs īssavienojumus pilnīgi visos kvantu datora arhitektūras segmentos. Tā rezultātā, bez patreizējās komandas, iekārtu nebūs iespējams atjaunot.
Estra: Tad pats svarīgākais visiem ir vienoties par to, lai pēc šī arkārtas gadījuma, tie kuri ir ņēmuši līdzdalību mūsu projektā vairs nesadarbotos.
Kad nākamie rīcības soļi bija izdiskutēti, tad visi atsāka darbu pie pēdējajiem projekta realizācijas posmiem. Viss tika pārbaudīts, par jebkuru nieku pārliecinoties trīskārtīgi, jo visi apzinājās, ka otras tādas izdevības vairāk nebūs ne viņiem pašiem, nedz arī kadam citam uz visas biezi apdzīvotās planētas.

lasi, vērtē, komentē

Komentāri 0

0/2000