0

 45  0

Izskaidrojums: šeit ir attēlota sarakste starp vienu cilvēku (Eds) un balto pelīšu un rozā ziloņu iepsaidā radītajiem iedomātajiem tēliem – youtube.com (Youtubs) un visiem zināmajam, oficiāli neeksistējošam caurumam žogā Zemitānu tilta pakājē esošajā rūpnīcā (Bačoks).

Youtubs: Obanā. Kas tad tas?

Bačoks: Jā, tiešām - kas tad tas? Biju domājis, ka mēs te trijatā mierīgi pasēdēsim, parunāsimies par dzīvi... A te tāds grūti izrunājams vārds ar grieķu vārda "logos" saknē. Nav kaut kas zinātnisks?

Eds: Tieši tā, mani mīļie. Šovakar pasniegšu jums jaunās zinātnes - župoloģijas - ievadkursu. Šis ir pirmais mēģinājums cilvēces vēsturē izstrādāt šīs plašās un daudzpusīgās zinātnes zinātniski nopamatotus aspektus, tēzes, metodoloģiju un uzdevumus.

Bačoks (bišķi apstulbis): Mjā... nu tad prozit!

Youtubs: Vai tad tiešām neviens neko iepriekš neko tādu nav aprakstījis?
Bačoks: Jā, kaut kā neticās. Es taču pats pastāvīgi piedalos visos zinātnieku saietos. Gan jau, ka ir runāts un rakstīts arī par žūpību, es tik lāgā neatceros.
Eds: Bačok, netaisi bačokā kokteili un nejauc dzērāju pekstiņus un prastu žūpību ar žūpoloģijas ZINĀTNI! Tas nav viens un tas pats! Ir protams izdoti tādi slaveni un ikvienam studentam un praktizējošam amatierim ikdienā ērti lietojami iespieddarbi kā Dž.Londona "Mārtins Īdens", V.Jerofejeva "Maskava - Gailīši" u.c., taču tie, bez šaubām, nedod sistematizētu priekšstatu un izpratni par žūpoloģijas zinātni kopumā.
Bačoks: Man laikam jāielej, lai saprastu.
Eds: Man arī, lūdzu, vienu maziņo. Un pēc šī mazā ievada sāksim praktiski, bez nekādas hipertrofrētas teoretizēšanas, kurai nav nekādas prakstiskās atdeves, apskatīt župoloģiju!

Youtubs: Kas man tevī patīk, Ed, ir tas, ka tu visam pieej praktiski.
Bačoks: Tu nu gan esi sū*u piebāzts globāls nejēga. Vai tad nezināji, ka nav nekā praktiskāka par labu teoriju? Vai arī Jakubaņeca grāmatas starp porņikiem un jēlībām, ar ko esi pāraugšupielādēts, nevari atrast?
Eds: Mieru, kolēgas. Youtubs jau nav vainīgs, ka cilvēki viņu izmanto kā izgāztuvi. Tā jau ir visur zinātnē. Ne velti mūsdienās daudzu zinātņu attīstības periods ir vispārīgu teoriju izstrāde bez kuras zinātne ir tikai empīrisko materiālu izgāztuve. Tāpēc župoloģijā bez vispārīgās teorijas ir nepieciešams saprast un izprast arī tās metodoloģiskos pamatus, priekšmetu, sistēmu un uzdevumus.
Youtubs: Kāda tad ir atšķirība starp žūpību un župoloģiju?
Eds: Būtiska! Žūpoloģija ir zinātne par žūpošanu, kura pēta cilvēku župošanu, tās cēloņus un likumsakarības, līdzekļus un paņēmienus ,sākot ar ikdienišķu piektdienas vakaru vai ierastu trīsdiennieku un beidzot ar pilnīgi pieņemamu atrašanos komā 8 dienas nedēļā. Savukārt žūpība ir tikai līdzeklis jeb viens no daudzajiem paņēmieniem (metodēm) župoloģijas izzināšanai un apgūšanai. Persona, kas župoloģijas izpētes nolūkā, nodarbojas ar žūpību, ir definējams kā žūpa.

Youtubs: Ja pieņemam, ka ...
Bačoks (ierasti rupji pārtrauc): Nekas nav jāpieņem! Ir jāierauj!

Youtubs: Tagad, kad visi tiko ierāvām, ar jūsu atļauju pabeigšu jautājumu - ja pieņemam, ka žūpoloģija ir zinātne, tad kāda ir tās vieta citu zinātņu saimes vidū?
Eds: Ļoti labi, Youtub! Tu esi uz pareizā ceļa! Žūpoloģija ir cieši saistīta ar citām zinātnēm, kas tādējādi uzskatāmi pierāda tās likumsakarīgo cieņpilnas statusu atrasties katra zinātnieka bibliotēkā un studenta koju gultiņas pagultē. Žūpoloģija ir saistīta ar fizikas likumiem, ķīmiskām reakcijām, psihiskiem un bioloģiskiem procesiem, medicīniskām diagnozēm, noziedzīgiem nodarījumiem un administratīviem pārkāpumiem, socioloģiskām parādībām u.c.
Bačoks: Vai es arī būšu uz župoloģijas ceļa, ja teikšu, ka jebkura zinātne (tātad ieskaitot arī župoloģiju) jau vispār iekšēji sastāv no viena veseluma, kuras sadalīšanu atsevišķās nozarēs nosaka ne tik daudz lietu, ko konkrētā zinātne pēta, būtība, bet gan cilvēka izzināšanas spēju aprobežotība.
Eds: Bačok, Tu esi uzgājis uz župoloģijas lielceļa! Pilnīgi pareizi! Župoloģija ir nepārtraukta saikne starp manis jau pieminēto fiziku, ķīmiju, bioloģiju, socioloģiju utt, kuru nedrīkst pārraut nevienā vietā! ... ja nu vienīgi patvaļīgi atlūstot.

Arnis: Labvakar, kungi!
Un kā būtu ar župoloģijas saistību ar tiesību zinātnēm? Man kā juristam tas ļoti interesē. Paldies!

Eds: Par šo jautājumu varētu uzrakstīt otru grāmatu. Bet es būšu īss kā metriņš iekš Tequila Boom. Katram juristam svētā vietā ir Satversme, no kuras izriet pilnīgi viss, uz kā balstās Latvija, vai ne? Tātad konstitucionālās tiesības - zinātne par Satversmi un citu valstu konstitūcijām. Nu lūk, tātad, pat neiedziļinoties citās tiesību zinātnes apakšnozarēs (krimināl, civil, administratīv, valstiesību u.c.) pateikšu tikai to, ka župoloģijas saknes ar konstitucionālajām tiesībām ir pat ciešākas nekā starp Latvijas Satversmes 68. un 77.pantu. Ne velti Midzeņa Satversmē žūpoloģijas elementi ir atrodami jau tās preambulā (Midzeņa kapitāldaļu turētāji, akcionāri un pastāvīgie apmeklētāji (iemītnieki), kurus visus turpmāk apzīmē kā Midzeņa locekļus, ievērojot to, ka daži cilvēki dzer no prieka, daži cilvēki dzer no bēdām, bet Midzenī dzer no rīta (...)).

Youtubs: Par eksaktām zinātnēm tā kā būtu skaidrs. Bet kā sastāv lietas župoloģijai ar dabaszinātnēm? Es joprojām atceros 2007.gada Līgo vakaru kādās mājās, kur namatēvs un namamāte (abi sirmā vecumā, bet joprojām mīloši večukiņi) katrs pārstāvēja šīs atšķirīgās nozares?
Eds: Župoloģija varētu būt tilts, kas vienotu šos večukiņus (jo bērni diemžēl tādi nav sanākuši - cietumā). Župoloģija, neskatoties uz tās eksakto raksturu, tikpat labi savos pamatos var būt arī dabaszinātne! Praktisks piemērs - vāc to,ko daba piedāvā, ņem no dabas to, ko vēlies.
Youtubs: Tas ir kā?
Eds: Tas taču elementāri. 2 in 1. Twix! Noej pagrabā (šķūnīti, bunkurā, mežmalā utml), savāc no zemeslodes 118 pašlaik pieejamajiem ķīmiskajiem elementiem tikai oglekli, ūdeņradi un skābekli - visizplatītākos. Atmet un pievieno atomus un paņem to, ko vēlies - C₂H₅OH.

Bačoks: Visu jau nevar tā izmērīt molekulās un atomos. Župoloģijas uzdevumi kādi ir, Ed?! Definē!
Eds: Var definēt, it’s easy! Mērīšana (nejaukt ar mērīšanos ar krāniņiem) jau savā būtībā ir metadaloģiski saistīta ar citām zinātnēm. Tas pats Dimons Mendeļejevs, kas pēc ideālā šņabja stipruma (40 grādi) izgudrošanas izrubījās un nosapņoja savu tabulu (starp citu, jau ir labāki varianti) vairākkārt uzsvēra, ka zinātne sākas no brīža, kad sāk mērīt! Tāpat arī varžēdējs no Elizejas laukiem Lokārs atkārtoja, ka "uzzināt - tas ir izmērīt"!
Bačoks: Mani nav jāmēra - man ir viens konstants SI sistēmas tilpums, kas saucas tāpat kā es - viens bačoks!
Eds: Par to mēs tevi arī mīlam.

Youtubs: Vai tad žūpoloģijas uzdevumu risināšanā ir nozīmē pēc kādām metodēm mēra tilpumus - bačokos, litros līdz rīgai vai litros uz pārtiju? Manuprāt nē. Uzzināt taču var arī bez mērīšanas (un mērīšanās) vai ne?
Eds: Protams. Metodes župoloģijas uzdevumu risināšanai ir neskaitāmu glāzīšu daudz. Te var pieskaitīt visiem zināmo analīzi un sintēzi, indukciju un dedukciju, abstrakciju un analoģiju utt utjp. Taču šās visas metodes nedrīkst dēvēt par tieši župoloģijas vai jebkuras tieši citas zinātnes metodēm. Šīs metodes nav atkarīgas no pētēmā objekta un subjekta! Analīze, piemēram, tiek attiecināta vienādi gan uz žūpiņu-iesācēju, gan augsti kvalificētu pļēguru. Tas pats ir jāatceras, ja gribām pielietot župolģijas procesa izpētē citas metodes. Prikoli ir skaisti, bet tie ir tikai prikoli. Zinātniska seguma tiem nav. Protams, ka prikoli un citas dzēruma izdarības (gulēšana stāvus, filmas pārrāvumi, formulas 193 noliegšana pēc 9 mēnešiem u.c.) ir atmiņā paliekoši, bet tie absolūti nav nepieciešami župoloģijas pētniecībā un izzināšanā.
P.S. Man paliek sausa mute. Bačok - ielej somu šņabīti, plīzzz.

Bačoks: Ar lielāko prieku. Saimāā (official and research sponsor).

Bačoks: Ieliet somu šņabīti, man vienmēr ir patiess gods!

Youtubs: Vai metodes žūpoloģijā nav skatāmas nedaudz plašākā aspektā nekā tikai ieliešanā?
Eds: Youtubeņ, tu jau izej uz župoloģijas S-bāņa! Protams, ka župoloģija nepēta tikai iedzeršanu. Župoloģija ir noderīga ikvienam latvietim. Ne tikai no mazajiem zaļajiem cilvēciņiem, bet arī, lai slēptu pēdas no sievas. Protams, lai pareizi attiecinātu pareizo zinātnes nozari un attiecīgi tās regulējumu uz konkrēto situāciju, ir svarīgi nošķirt, vai pēdas - piemēram, izdzertas glāzītes, izmazgātas glāzītes, nemazgātas glāzītes, tukšas un ne-tukšas pudeles utt tiek slēptas jau sākotnēji ar nodomu jeb laika gaitā pēc citu personu pamudinājuma, vai arī bez jebkāda nodoma un pamudinājuma, bet mirkļa iesapaidā.

Bačoks: Par pēdām un to slēpšanu no sievām runājot. Man tomēr šķiet, ka nevar pieiet tā kā Eds. Dažreiz vnk tā ir nepieciešamība un negadījums kopsakarībā. Katru konkrēto gadījumu tomēr iespaido dažādi subjektīvie un objektīvie apstākļi tieši šai situācijai. Un, ja vienreiz ir sanācis, kāpēc gan neatkārtot veiksmes taciņu pēdu slēpšanā, ja atkārtojas tās pašas situācijas un parādības tajā pašā laiktelpā?
Eds: Nē, mesjē Bačok, jūs kļūdaties, Ja jau es neesmu jums autoritēte župoloģijā, tad paskatieties, ko saka pats B.Kedrovs! "Parādību atkārtošanās atroda tiešā atkarībā no apstākļu atkārtošanās. Atkārtojamība izpaužas visa veida procesos, ko nosaka noteikts apstākļu komplekss, izildot zināmas darbības."
Youtubs: Ha ha, te pat nevajag to Kedrovu citēt. Ir labs klips par šo visu - darbības, ietekmējošie fakrori un rezultāts – https://www.youtube.com/watch?v=74wavG9dhIc.

Eds: Klips ir labs. Atcerejos 2014.gada Līgo svētkus, kuriem vajadzēja būt Zaventemas kalnā, bet kas bija Berģu ielejā. Taču, ja nebūtu noticis tā, kā notika, nekad nebūtu iesācis paradumu sākt un beigt dienas gaitas ar mobilo unian.net/war versiju. Tāpat kā tolaik - 2014.gada augustā, kad pie + 30 grādiem dzēru šņabi jau plkst 15.00, lai plkst. 06.30 paspētu uz vilcienu, lai savukārt varētu paspēt vēl līdz pusdienslaikam noarmēt mājas sienu.
Par župoloģijas spēju reproduktīvi fiksēt subjektus gan horizontālā, gan vertikālālā stāvoklī. Atcerities - viņi nav bomāri, viņi ir pētnieki, kas, izmantojot speciālus līdzekļus, praktiski pēta župoloģiju.

Bačoks!
(svinīgi)
Mēs no savas puses svinīgi slēdzam šo ievadkursu župoloģijā. Ceram un ticam, ka noderēja. Atcerēties tikai, ka župoloģiju nevar iemācīties teorētiski! Tāpēc nāciet un ejiet uz saviem nočņikiem ikvienā brīvā brīdī! Tur pielietojiet praksē jūsu Lielpasniedzēju atziņas!
Youtubs: Bet vēl labāk, ņemiet līdzi nokia 112 ar stereo pričendāļiem. Ielieciet standarta visiem zināmos 65 mm starp kreiso un labo aci, un taisiet stereoskopisko pāri. Plus uzdāviniet to nokia 112 Edam....

Eds, Youtubs un Bačoks: Patiesi vienoti, patiesāki pat par vienotību, nobeidzot šo ievadkursu, rekomendējam atcerēties tos zelta vārdus, ko ir noformulējuši statiķi, pētnieki un expermentātāji, proti - Žūpoloģija - tā ir savdabīga māksla, kura jāpārvalda ikvienam žūpam, katram žūpoloģijas iesācējam, kā arī žūpībai nolemtajam..., ja vien viņš nav drūms amatieris, bet gan savas lietas, darba un aicinājuma (t.i. žūpības) īsts Meistars.

Komentāri 0

0/2000