local-stats-pixel

Pitōns G[datnes daļa sestā]0

 8  1

Šī būs pēdējā daļa, kā ar programmēšanas rīku pitōns apstrādāt datnes, tāpēc viņā iekļaušu dažādas lietas, kuras netiku iekļāvis iepriekšējos rakstos. Aplūkošu divas maģiskās apakškomandas, kuras manuprāt ir vērts izmantot, ja vēlies ierakstīt datnē informāciju, kā arī trīs datnes elementa aprakstošos apzīmētājus, kuri, manuprāt, var noderēt darbam ar datnēm.

Datņu maģiskās apakškomandas:
Datnes maģiskā apakškomanda '__enter__' ļauj izveidot citu datnes elementu ar atvērtās datnes parametriem. Iekavās aiz maģiskās apakškomandas nekas nav iekļaujams.
Datnes maģiskā apakškomanda '__exit__' ļauj aizvērt datni tās apstrādei. Iekavās aiz apakskomandas nekas nav iekāujams.

Datņu aprakstošie apzīmētāji:
Datnes aprakstošos apzīmētājus raksturo tas, ka viņi var attainot datņu elementu norādes, kuri var mainīties mainoties datnes elementa mainīgajam vai slēdzot datni apstrādes iespējai. Datnes raksturojošais apzīmētājs ir kā papildus norāde programmēšanas rīka pitōns elementam, kurš ir turpināms aiz programmēšanas rīka pitōns elementa, to atdalot ar punktu '.', vienīgais pretstatā apakškomandām datnes aprakstošais apzīmētājs ir vien kā norāde, kura liek programmēšanas rīkam pitōns nolasīt kāda datnes elementa daļu, tāpēc datnes apzīmējošais elements netiek gluži klasificēts kā darbība.
Datnes raksturojošais apzīmētājs 'closed' attaino vai datnes elements ir sasniedzis tā noslēgumu. Ja datnes elements ir sasniedzis noslēgumu, tad programmēšanas rīks pitōns attēlos pieņemtas patiesības vērtību (True), ja datnes elements nebūs sasniedzis noslēgumu, tad programmēšanas rīks pitōns attēlos pieņemtas patiesības noeliegumu (False).
Datnes raksturojošais apzīmētājs 'mode' ļaus tev nolasīt, kādam apstrādes veidam ir atvērta datne datnes elementā. Tas var būt noderīgi, ja izveidotā programma ir pietiekami gara un vēlies kaut ko papildīnāt, bet īsti neaceries, kuru datnes elementu esi parecējis kādai informācijai.
Datnes raksturojošais apzīmētājs 'name' ļauj tev nolasīt apstrādājamās datnes nosaukumu, kas var būt noderīgi, ja izmanto viena un tā paša mainīgā apzīmējumu, apstrādājot vairākas datnes pēc kārtas.
Visus aprakstošos apzīmētājus var iegūt arī ar maģisko apakškomandu '__getattribute__', kura ir turpināma aiz programēšanas rīka pitōns elementa, atdalot to ar punkut. Aiz maģiskās apakškomandas iekavās ir iekļaujams aprakstošā apzīmētāja nosaukums.

a=open('piemers.txt','a')
b=xrange(1,21,2)
para=a.__enter__()
nepa=a.__enter__()
for c in b:
⠀para.write(str(c)+' nepara rindina╲n')
⠀nepa.write(str(c+1)+' para rindina╲n')
print a.closed
print a.mode
print a.name
a.__exit__()
print a.__getattribute__('closed')

mēģini, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000