local-stats-pixel

Pitōns B[zīmju rinda trešā daļa]0

 12  0

Šajā daļā pastāstīšu, kā zīmju rinda ir izmantojama, lai to varētu apskatīt kā teikumu. Vai programmēšanas rīks pitōns paredz iespēju, papildināt zīmju rindu, kura sagatavota kā teikuma sagatave, lai to papildinātu ar vārdiem, kuri papildina teikuma sagatavi tā, lai tevis izveidotie elementi kopā veidotu teikumu, kuru pie tev vēlamajiem nosacījumiem vari mainīt vai papildināt, tā teikuma sagataves elementu un paredzēto vārdu vietu izmantošana, tev dos iespēju izviedot dinamisku teikumu.

No sākuma nepieciešams izveidot elementus, kurus vēlēsies iekļaut teikuma sagatavē lai veidotu teikumu.

vards='Peteris'
uzvar='Poskus'

Pēc tam vari noteikt zīmju rindu, kā teikuma sagataves elementu. Teikuma sagataves elements ir veidojams, tajā iekļaujot sistēmiekavās skaitli, kurš vēlāk aiz punkta, tiks atdalīts ar apakškomandu 'format', aiz kura iekāvās sekos ar komatu atdalīti teikuma sagatavē iekļaujamie elementi.

print 'Vinu sauc {0}.'.format(vards)
vTeik='Vina vards ir {0} un vina uzvards ir {1}.'.format(vards,uzvar)
print vTeik

Šādi izmantojot zīmju rindu, ir iespējams izviedot saliktu teikumu, izveodojot salikta teikuma sagatavi, kā arī palīgteikuma sagatavi un citu teikuma daļu sagataves, kuras pirms tam ir iespēja sakārtot, izmantojot izviedotos zīmju rindas elementus kā vārdus.

dVard='aizgaja'
lVard='malku'
iVard='atklata'
bVard='zudama'

dDab=', {0} greda,'.format(bVard)
pTeik=', lai aiznestu {0}'.format(lVard)
rTeik=', kura guleja {0} {1} lauka'.format(dDab,iVard)
teikum='{0} {1} lidz upei {2} {3}.'.format(vards, dVard, pTeik, rTeik)
print teikum

Šādi darbojoties ar zīmju rindu elementiem var izveidot saliktu sakārtotu un saliktu pakārtotu teikumu daļas, kuras var palīdzēt gramatiski pareizi sastādīt programmā esošās norādes.

Iespējams, ka augšā norādītais piemērs ir par sarežģītu, tāpēc izveidošu nedaudz vienkāršāku piemēru, lai atvieglotu iespēju uztvert darbības ar elementiem, kuri ir izveidoti kā zīmju rindas.

aVar='Olafs'
bVar='ir'
pTei=', kurs parzin visu'
teikums='{0} {1} cilveks {2}.'.format(aVar, bVar, pTei)
print teikums

Ērtības labad, vari izdomāt atbilstošakus nosaukumus savas programmas elementiem, kuri labāk attainos tavu ieceri veidot gramatiski pareizus teikumus. Vari elementu nosaukt paligTeikums, divDabis, ipasVards, lietVards utt. Tas iespējams tavu programmu padarīs uzskatāmāku un labāk saprotamu.

mēģini, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000