local-stats-pixel

atbilstošs šodienai...2

33 0

mans pirmais šāda veida raksts ---> cerams ,ka patiks :)

***

Nebija laika rakstīt, smaidīt, skumt, sarkt un bālēt. Nebija laika sew - wnk nebija laika nekam

Palūkojies pusnaktī

Piecas minūtes pāri un Tu stāwi pieturā,gaidot pēdējo dežūrtransportu ,kas kā par spīti nebrauc

Septiņas minūtes pāri un Tu esi pagriezies pret lielu diwpadsmitstāwu ēku un wēro to,joprojām gaidot sawu trolejbusu

Dewiņas minūtes pāri – stāwi un domā cik tā tagad wientuļa.wisas gaismas logos izdzisušas, šķiet rūtis wien bez stikliem kā pēc bombardēšanas wai huligānu uzbrukuma.tik kluss un neomulīgs tur iekšienē.dzīwība,ko pa dienu tajā iesējam, pazudusi,paslēpusies kādā nesasniedzamā stūrītī un drebēdama tup,gaidot rīta saules uzlekšanu

Wienpadsmit minūtes pāri un Tu pārcilā domas par to wai trolejbuss naw jau aizbraucis – aizbraucis bez Tewis un wēl pārītša nelaimīgo,kas kwern ar salu pieputinātajās ielās

Trīspadsmit minūtes pāri – Tu wēro siltās dwakas mākoņus,kas izplēn saduroties ar aukstajiem pirkstiem,kuri pacelti Tew pretim sejai.Tu gaidi transportu ,kurš nebraus wai wisticamāk jau ir nokawēts un nemaz neapswer domu doties kājām mājup

Piecpadsmit minūtes pāri un Tu mīņājies no wienas kājas uz otru,berzēdams vaigus,kuri šķiet jau nejūtīgi.Tu wēlies ko teikt, bet wairs newari ,tāpēc samierinies ar klusumu

Diwdesmit diwas minūtes pāri –newiena naw.tikai Tu wēl esi tepat.sēdi uz bezgala aukstā soliņa un ķiķinot murmini aplamus tekstus un wispārinātas frāzes,sēdi un nejūti wairs sewi tikai aukstos sala pieskārienus sawam ķermenim

Trīsdesmit sešas minūtes pāri un Tu kliedz, spiedz, auro izmisīgi un neizturami, bet laiks būtu jau saprast, ka pēdējais dežūrtransports jau sen aizbraucis tik Tu to nemanīji wai vienkārši newēlējies redzēt un newiens wairs Tewi nedzird un droši wien arī nesadzirdēs,jo Tu esi ērti atlaidies uz pieturas soliņa ,kur Tew šķiet silti ,labi un newiena problēma wairs nešķiet būtiska,un Tawi sirdspuksti izplēn tumšajās un aukstajās pilsētas ielās vien reizumis atsitoties pret reto garāmgājēju mēteļiem un newarīgi nokrītot uz aukstā bruģa

Reklāma
33 0 2 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv
Reklāma

Komentāri 2

0/2000

mazliet traucē tie w burti

7 0 atbildēt

Hmm, nezinu ko teikt. Līdz 11min pāri ir piedzīvots. Un par to māju - kad biju mazliet sapīpējies zālīti, likās, ka māja ar mani runā =). Gruzīgs raksts, bet +

3 0 atbildēt