local-stats-pixel fb-conv-api

Dzīves līnija2

10 1

Dzīves līnija.
Dzīves līnija raksturo cilvēka galvenos likteņus: mūža garumu, laulības dzīvi un veselības stāvokli. Dzīves līnija iesākas starp rādītāja pirkstu un īkšķi un izbeidzas  tuvu pie aproces.   
Dzīvē būs panākumi, kā arī laba veselība, ja dzīves līnija skaidri redzama, nesaraustīta un bez tā saucamām «salām»; gara dzīves līnija, nosaka garu mūžu, bet īsa — īsu mūžu. Mūža garumu aprakstīsim turpmāk.
Stipri iespiedusies dzīves līnija — panākumi dzīvē, laba veselība un noteikts raksturs; vāji redzama dzīves līnija katrā ziņā raksturo sliktu veselības stāvokli. Dažreiz vāja dzīves līnija ir arī cilvēkiem, kas nespēj valdīt par savu raksturu, t. i., dzīvē vienmēr iznāk citādāk, nekā domā.
Dzīves līnija sarkana, plata — rupjš raksturs; bet plata un bāla — iekšķīgas slimības, mazasinība. Ja dzīves līnijā redzamas baltas punktēs — kuņģa vai cita iekšēja kaite pasliktinājās.
Nevienāda, ļoti tieva dzīves līnija norāda uz vāju veselību, un neizdošanos dzīvē, bet ja vietām tā resnāka, tad tanīs gados veselības stāvoklis uzlabojas.
Bīstams mūža gals paredzams tam, kura dzīves līnija, kā ar nazi nogriezta vai krusts, jeb punkts redzami līnijas galā, pēc kam vairs līnijas turpinājums nav redzams; šāda parādība neapšaubāmi raksturo negaidītu nāvi. Kādā dzīves gadā paredzama nelaime, tas jāizrēķina pēc dzīves gadu līnijas noteikumiem. Dzīves līnijai izbeidzoties  ar tievāku galu nekā līnijas pārējā daļa, tas nozīmē lēni izdziestošu dzīvi.
Kad dzīves līnija pārraujas, bet pēc tam atkal turpinājās, tad tas nozīmē, ka indivīda dzīvībai draudēs briesmas, bet tās pārvarēs ar upuriem, resp. zaudējumiem. (Skat.
Dažreiz dzīves līnijā atradīsat tā saucamās «salas». Tāda parādība norāda slimību, kas saistīta ar operāciju; nav izslēgta arī locekļu paralize. (Skat.

Ja dzīves līnijā atradīsat apaļus riņķus, tad nav izslēgts, ka indivīds slimos ar acīm un var zaudēt pat redzes spēju; nav izslēgti arī ievainojumi.
Dzīves līnija ar sīkiem zariem uz rādītāja pirksta pusi — laimīga dzīve bet bez zariem — skumja dzīve. Dažreiz dzīves līnija izbeidzas tādā vietā, kur ap to apvienojas citas, kā veselības un likteņa līnijas. Tas nozīmē, ka tanī gadā, kad šie apvienojumi notiek, paredzams mūža gals.
Dzīves līnijas atzarojumi. Kā jau iepriekšējā nodalījumā aizrādīts — laimīga dzīve un turība paredzama, ja dzīves līnijai redzami atzarojumi uz rādītāja pirksta pusi, bet ja tie atrodami pretējā virzienā , tad liktenis saistīts ar materiāliem zaudējumiem.
Ja dzīves līnijas atzarojums ieiet Jupitera kalnā, tad indivīds droši piedzīvos labas dienas, kas attieksies vai nu uz bagātību vai valdīšanu.  Ja šai līnijai galā atzarojums, tad laime vēl pastiprinās.
Labu neliecina, ja atzarojumu atradīsim dzīves līnijas beigās — tas nozīmē fizisku spēku izsīkšanu.  Pēc šī atzarojuma arī dzīves līnija paliek tievāka, kamēr izsīkst.
Atzarojums Venēras kalnā uz augšu — labklājība mīlestībā un ģimenes dzīvē.  Atzarojums Venēras kalnā uz leju — goda pazaudēšana, zaudējumi karjerā.
Ja dzīves līnijas atzarojums sasniedz Saules kalnu, tad sagaidāma bagātība un laime
Atzarojums Saturna kalnā nozīmē hroniskas slimības; arī nelaimīgu laulības dzīvi, neizdošanos ar bērniem.  
Atzarojums Merkūrija kalnā — bagātība, panākumi dzīvē; ja šī līnija aizskar laulības līniju, tad panākumi izskaidrojami ar laulības dzīves nodibināšanu.  
Atzarojums mēneša kalnā — tāls ceļš, indivīda tieksmes uz ceļošanu.  
Atzarojums no dzīves līnijas lielā Marsa kalnā — paredzami ievainojumi vai operācija  Ja šī līnija iesākas no Venēras pakalna (īkšķa mīkstuma), pārsniedzot dzīves līniju, tad notikums saistīts ar otra dzimuma personu, bet ja līnija izriet no mazā Marsa kalna, tad ievainojums saistīts ar kautiņu vai citu nepatīkamu notikumu.
Krusts uz dzīves līnijas nozīmē, ka dzīvību apdraud nelaimes gadījums.
Ja dzīves līnijas galu pie rokas   aproces noslēdz strīpa (-----), tad tas nozīmē    piepežu nāvi.   Kurā dzīvības gadā paredzamas     šīs briesmas, jāskatās pēc gadu noteikšanas līnijām.
Ja dzīves līnija izbeidzas ķēdveidīgi, tad tas nozīmē, ka sagaidāma    ilgstoša slimība.   
Dažreiz blakus dzīves līnijai redzama otra līnija. Daži hiromanti šo parādību uzskata   kā veselības stāvokļa pastiprinājumu.   Tas ir    tikai minējums. Šai blakus līnijai ir cita nozīme.   Ja tādu atradīsim : gluži niecīgu, tikko saredzamu, tad tas nozīmē, ka indivīds sirds lietās domā to, ko dzīvē neizved. Piemēram, kādu mīlēt klusībā, ko neizpauž citiem. Bet ja šī līnija labi redzama, tad indivīds   dzīvo divas ģimenes dzīves,    neuzticība mīlestībā   
Šī līnija parādās, kad iesākta otrā dzīve un izbeidzas, kad tā pārtraukta. Ja dubultlīnija cieši blakus dzīves līnijai, tad tas nozīmē pastiprinātu veselības stāvokli.
Kam dzīves līnija iesākas Jupitera kalnā, tāds cilvēks tiecās pēc bagātības un izcilus stāvokļa. Tādam arī dzīvē labi panākumi.
Nelaimīgu laulības dzīvi raksturo dzīves līnija, ja tā pie īkšķa sākumā savienota ar prāta līniju, bet pēc tam atvienojas . Tādos gadījumos, vai nu indivīds zaudēs iemīļotu Cilvēku vai pēc kāda laika izirs laulības dzīve.
Ja dzīves līnija nav saistīta ar prāta līniju un viena no otras atrodas attālāk, tad tāds cilvēks vai nu nenodibinās laulības dzīves vai nodibinātā laulības dzīve izirs. Ja šīs divas atšķirtās līnijas savieno sīka līnija, tad: ģimenes dzīves nodibināšana paredzama vēlākos mūža gados. Atšķirtās līnijas raksturo arī cilvēka patstāvību un nelokāmo gribu.
Dažreiz dzīves un prāta līnijas savienojas, pēc tam atdalās un tad atkal savienojas. Šī parādība nozīmē, ka paredzama laulības šķiršana, bet pēc tam atkal kopdzīve.
Dzīves, prāta un sirds līniju savienojums pie īkšķa, nozīmē pašnāvību resp. varmācīgu nāvi. Cilvēkiem, kuri domā par pašnāvību, sirds līnijas atzarojums tiecas uzdzīves līniju; šo jautājumu apskatīsim turpmāk.
Nepatikšanas paredzamas ģimenes dzīvē un ļaunas tenkas, ja mazo Marsu un dzīves līniju pārsniedz atsevišķa līnija.
Kam dzīves līnija iet ļoti tuvu gar īkšķi, tāds ir cietsirdīgs, arī seksuālā ziņā neauglīgs; bet šāda parādība sievietēm nozīmē — grūtas dzemdības. Pētot šo jautājumu, jāņem vērā un jāsaprot dzīves līnijas normālais stāvoklis.
Kam dzīves līnija stāv tālu no īkšķa resp. Venēras kalna, tāds ir labsirdīgs, spējīgs kaut ko radīt, kā ari ģimenes dzīvē var piedzīvot bērnus.
Ja dzīves līnijas gals sagriežas uz augšu vai leju un nedod tālāku atzarojumu, tad paredzama nāve, nositoties vai noindējoties. 
Ja dzīves līnijas gals iegriezies Venēras kalnā, tad nelaime paredzama romantisku iemeslu dēļ , bet ja tas sagriezies uz leju, nelaime izskaidrojama no indivīda neatkarīgiem apstākļiem.'
Dažreiz atradīsiet līniju, kas savieno dzīves un Saules līnijas; tas nozīmē labu — paredzami materiāli panākumi. Bet ja šī līnija pārsniedz Saules līniju, tad paredzami materiāli zaudējumi.
indivīds pārdzīvos nepatīkamus brīžus, kas .saistīti ar dvēseles jūtām, ja Venēras kalnā atradīsiet līniju, kas pārsniedz dzīves līniju.     šī līnija var būt arī citā virzienā, bet nozīme tā pati. Paredzams pazaudēt tuvu cilvēku, ja Venēras kalnā saskatāms     krusts     zvaigzne nozīmē laimi mīlestībā, dziļāka punktē — venēriskas slimības, bet restēm līdzīgus krustiņus — nozieguma izdarīšana mīlestības dēļ.   Pārbaudot cietumā nonākušu sieviešu roku līnijas, konstatēts, ka sievietēm, kuras izdarījušas noziegumus vīriešu pierunātas, restēm līdzīgas līnijas atrastas Venēras kalnā, bet recidīvistēm, kurām noziegums iedzimts, šādas līnijas atrastas likteņa līnijas sākumā.       Paredzami  nepatīkami ievainojumi,    ja līnija iziet no mazā Marsa kalna, pārsniedz dzīves līniju un savienojas    ar   prāta   līniju.   
Čūskas veidīga dzīves līnija nozīmē — ļaunu, melīgu cilvēku; nabadzību dzīvē.  Avantūristiem un pļāpām šī vijīgā dzīves līnija ir sārta un dziļa.
Kvadrāts dzīves līnijā nozīmē — izglābšanos no nelaimes vai slimības.   bet kvadrāts pie dzīves līnijas — ieslodzījums, gūstniecība.   
Marsa ielejā krusts — grūtības dzīvē, skandāli, nepatikšanas.   
Ja dzīves līnija izbeidzas ātri, bet pēc tam rodas jauna dzīves līnija, tad tas nozīmē pārmaiņas dzīvē: vad nu slimība novedusi pie kapa, bet pēc laimīgas dzīvības glābšanas uzsāk jaunu dzīvi, vai arī paredzamas pārmaiņas ģimenes dzīvē: nodibinātā dzīve izirst un tās vietā radīta jauna 
Šādas līnijas sastapsim arī bērniem, piedzimstot. Bet blakus līnijas rodas vēlāk, atkarībā no dzīves apstākļiem. Jo mazāk blakus līniju, jo indivīdā dzīve mierīgāka un bezrūpīgāka. Piemēram, cilvēks, kam ir tikai dziļi iespiedušās trīs galvenās līnijas — dzīvo bezrūpīgi un bezbēdīgi, kaut gan, varbūt, materiāli apstākļi nav pārāk spoži.
Spriežot pēc roku līnijām, kurām likteņa noteikšanā ir zināma nozīme, jānāk pie slēdziena, ka liktenis, pa daļai, noteikts cilvēkam piedzimstot. To vismaz var attiecināt uz likteņiem, ko noteic trīs galvenās līnijas: dzīves, prāta un sirds.

10 1 2 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 2

0/2000

Ņjā, tā pa visam drūmi, bet interesanti, kā arī liek aizdomāties. tāpēc +

1 0 atbildēt

To Nevienam nav jazina ;) :D

atbildot uz niks komentāru " Vai tikai te nav mazliet miseeklis? Nevis dz... "  

0 0 atbildēt