Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
1
691

Lai likteņstāstu sadaļai uzrakstītu vēl kādu patiesu un citiem saprotamu stāstu, nepieciešams zināms ievads, lai varētu izprast kāpēc daudz kas noticis tā , nevis citādi. Šodien mans raksts būs par Lietuvas latviešiem, jo arī es esmu viena no tiem.
Pirms nokļuvu spoku rakstos, četrus gadus cītīgi darbojos ar savas un vīra dzimtas radu rakstu izpēti. Vīra dzimtas saknes ir Kurzemē, bet manējās Lietuvā. Sekmīgi darbs nobeigts, palikuši vēl daudzi interesanti dokumenti, kas radās skaidrojot radu būšnas. Gandrīz visiem Lietuvas radiem bija jautājums - kāpēc Lietuvas-Latvijas pierobežā tik daudz latviešu. Man, savukārt, radās jautājums kāpēc baznīcu grāmatas rakstītas vācu valodā vēl ilgi pēc Latvijas teritorijas iekļaušanas Krievijas sastāvā. Šo iemeslu dēļ bija jāieskatās Latvijas un Lietuvas vēsturē. Jāatzīstas godīgi, ka nebiju vēl lasījusi to vēsturi, ko raksta un māca skolās šodien, jo es vidusskolu jau beidzu 1951. gadā un tad to mācīja savādāku.
Visvairāk mani interesē robežas maiņa starp tagadējo Lietuvu un Latviju. Iedomājos to par galveno iemeslu pierobežu tautu sajaukumam.
Daļu no savāktajiem vēstures materiāliem publicēšu te, jo var jau būt, kādam par to arī rodas interese. Jābrīdina, ka neesmu vēsturniece, pieļauju, ka manā izklāstā iespējamas arī neprecizitātes.
Nerakstīšu par visiem vēstures grāmatās daudz aprakstītiem seniem kariem, bet par nedaudz vēlākiem laikiem un laikiem, kad pie mums jau sāk rakstīt baznīcu grāmatas, kas ir oficiāls to laiku cilvēku reģistra dokuments. Pirmās baznīcu grāmatas luterāņu draudzēs sāk rakstīt rokrakstā ap 1730 g. vācu valodā.(esmu iepazinusies tikai ar luterāņu draudžu dokumentiem, jo mani radi visi bijuši luterāņi).
Pēc teritoriju iekļaušanas Krievijas sastāvā un guberņu izveidošanas, baznīcu grāmatas turpina rakstīt vācu valodā vēl simt gadu. Līdz pat 19.gs. beigām Kurzemes guberņas oficiālā valoda bija vācu valoda. Baznīcu grāmatas vācu valodā arī luterāņu draudzēs Kauņas guberņā. Baltijas guberņām — Kurzemei (Kurlandei), Vidzemei (Liflandei) un Igaunijai (Estlandei), ko 1801. gadā apvienoja vienā Baltijas ģenerālgubernatūrā, bija īpašs statuss.
Līdz 19. gs. otrajai pusei Krievijas valdība ļoti maz iejaucās Baltijas guberņu iekšējās lietās (atbilde uz manu jautājumu).
Neskatoties uz to, ka Latvijas teritorija atrādās Krievijas impērijas sastāvā, vācu muižniecībai Latvijā palika tāda pati vara pār latviešiem kā iepriekš. Pārvaldes iestādēs strādāja galvenokārt vācu muižnieki. Vidzemes un Kurzemes ģenerālgubernatoram, kas rezidēja Rīgas pilī līdz Baltijas rusifikācijas periodam gandrīz visi Kurzemes gubernatori bija vācbaltiešu dižciltīgie. Līdz tam pārvaldes valoda guberņas augstākajās iestādēs un tiesās bija vācu valoda, bet pagastu tiesās pēc Kurzemes zemnieku likumiem lietvedība notika arī latviešu valodā.
Tikai Krievijas imperatora Nikolaja I valdīšanas laikā (1825-1855) izglītības ministrs grāfs Sergejs Uvarovs (Уваров) izstrādāja projektu Baltijas guberņu skolu un Tērbatas universitātes pakāpeniskai rusificēšanai (tā laika dokumentos lietots termins).
Līdz 1918.gada 18.novembrim latviešiem nekad nav bijusi sava valstiska veidojuma. Mūsu zeme atradās svešu tautu varā, bieži vien sadalīta vairākās daļās.
Vēstures notikumi, kas man šķita svarīgi ir bildēs-kartēs, kas atrastas tīmeklī.

Manu interescaronu lokā ir... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
1.

Manu interešu lokā ir robežlīnija, salīdzināšanai ar tagdējo Lietuvas - Latvijas robežu. Paliela daļa tagadējo  Lietuvas zemju ir tagadējās Latvijas  teritorijā.

nbspnbsp Livonijas karu... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
2.

   Livonijas karu izraisīja Krievijas cara Ivana IV vēlme paplašināt Krievijas teritorijas. Tomēr Zviedrija, Dānija, Lietuva un Polija  (no 1569 Žečpospolita). centās nepieļaut Krievijas nostiprināšanos Baltijas jūras austrumu piekrastē, jo pašas vēlējās palielināt savu ietekmi šajos novados. Krievijas karaspēks iebruka konfederācijā. Livonijas kara 1. posma (1558-1561) iznākums bija Livonijas sabrukums.

nbspnbsp Livonijas kara 2... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
3.

   Livonijas kara 2. posmā (1562-1578) par bijušās Livonijas mantojumu cīņā ar Krieviju aktīvi iesaistījās Zviedrija, Polija un Lietuva.

nbsp nbsp Livonijas kara 3... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
4.

    Livonijas kara 3. posmā (1579-1583) Žečpospolitas karalis Stefans Batorijs piespieda krievus atstāt bijušās Livonijas teritoriju un noslēgt Zapoļskijamas miera līgumu. Livonijas karu noslēdza  Krievijas un Zviedrijas parakstītais Pļusas miera līgums.
   Beidza pastāvēt Livonijas valstis - Livonijas ordeņa valsts, Rīgas arhibīskapija un bīskapijas. To vietā radās Žečpospolitas vasaļvalsts - Kurzemes un Zemgales hercogiste, un no 1585 Piltenes apgabals, kā arī Žečpospolitas karaļa tiešais valdījums - Pārdaugavas hercogiste. Zviedrija no bijušās Livonijas ieguva Ziemeļigauniju, bet Dānija - Igaunijas salas un līdz 1585 arī Kurzemes bīskapiju.
   Līdz ar to gan Zviedrijai, gan Žečpospolitai izdevās būtiski nostiprināt savu ietekmi Baltijas jūras austrumu piekrastē, bet Krievija uz ilgāku laiku bija spiesta atteikties no cerības paplašināt valsti rietumu virzienā.
 

Lūdzu 1660 g karti neņemt... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
5.

Lūdzu , 1660. g. karti neņemt vērā, jo ieviesusies kļūda.
Polijas-Lietuvas ūnija jeb Abu Tautu Republika, īsāk Žečpospoļita (latīņu: Serenissima Res Publica) bija federāla monarhija Centrālaustrumeiropā no 1569. līdz 1795. gadam, kuras sastāvā uz laiku ar dažādas pakāpes autonomiju ietilpa arī tagadējās Latvijas zemes — Latgale (līdz 1772. gadam), Vidzeme (līdz 1629. gadam), Kurzemes un Zemgales hercogiste un Piltenes apgabals (līdz 1795. gadam).

Pēc Livonijas kara... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
6.

Pēc Livonijas kara Zviedrijas tīkojumi sadūrās ar Polijas – Lietuvas interesēm, karš par kundzību Baltijas jūrā un tās  piekrastē. Bija vēl otrs iemesls kāpēc saasinājās attiecības starp Poliju - Lietuvu un Zviedriju. Polijas - Lietuvas karalis Sigismunds III bija Zviedrijas karaļa dēls un pēc tēva nāves mantoja arī Zviedrijas troni. Tas nepatika lielākajai daļai Zviedrijas muižnieku. Tie ievēlēja jaunu valdnieku – Kārli IX. Kārlis IX sāka cīņu ar Poliju – Lietuvu(1600.gadā), lai piespiestu Sigismundu III atzīt viņu par Zviedrijas karali. Tātad tiešais iegansts bija dinastiju strīdi Zviedrijas troņa dēļ. Kara karadarbība notika galvenokārt tikai Latvijas teritorijā, to šausmīgi izpostot. Ar mainīgiem panākumiem zviedru un poļu – lietuviešu karaspēki pārstaigāja Vidzemi un Latgali. Tobrīd kara laikā gan karavīru, gan vietējo iedzīvotāju vidū iestājās nežēlīgs mēris un bads.

 Autors: rasiks Lietuvas latvieši
7.
nbspKara rezultātā Latvija... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
8.

 Kara rezultātā Latvija tika sadalīta svešām zemēm. Zviedrija kļuva par galveno noteicēju Baltijā, tā ieguva latviešu apdzīvoto Pārdaugavas hercogistes daļu līdz Aiviekstei, Zemgali, kā arī nelielu daļu Latgales teritorijas, jo pārējā palika Polijas – Lietuvas īpašumā.

nbspPēteris I 16721725... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
9.

 Pēteris I (1672-1725), krievu cars, pirmais Krievijas imperātors (kopš 1721. gada).
 Pēteris I ( ,,cērt logu uz Eiropu'') karo ar Zviedriju. 1710.g. – Krievija ieņem Rīgu un 1721.g. sākas Krievzemes valdīšanas laiks Vidzemē, 1772.g. arī Latgalē un 1795.g. Kurzemes un Zemgales hercogistē.

Iegūt varu arīnbsp pār... Autors: rasiks Lietuvas latvieši
10.

Iegūt varu arī  pār Kurzemes hercogisti uzreiz neizdevās, jo tā vēl bija  Žečpospolitas aizbildniecībā. Izdomāja viltību.
Pēteris I vienu no savām brāļameitām Annu Ivanovnu izprecināja (uzspieda laulības) Kurzemes hercogam Frīdriham Vilhelmam. Hercogs bija lūdzis iespēju izvēlēties starp trim brāļameitām, bet lūgums, tāpat kā vēlēšanās redzēt nākamās sievas portretu, tika noraidīts. Laulības, pretēji Kurzemes hercoga gribai, notika Pēterburgā. Frīdrihs Vilhelms bija spiests pakļaut savas intereses Prūsijas un Krievijas gribai un politiskajiem plāniem. Ceļā no Pēterburgas uz Jelgavu 1711. gada 21. janvārī divus mēnešu pēc laulībām Frīdrihs Vilhelms mira. Kurzemes hercogistes tronī nāca Krievijas princese Anna, un hercogiste nokļuva Krievijas impērijas ietekmes zonā.  Zemgales hercogistē ienāca krievu karaspēks.
  1795. gadā Žemaitijas hercogiste, Traķu vaivadija un Viļņas vaivadija nonāca Krievijas impērijas sastāvā un 1797. gadā tika izveidota Lietuvas guberņa . 1801. gadā pēc Aleksandra I rīkojuma Lietuvas guberņa tika sadalīta un nodibināta Viļņas guberņa un Grodņas guberņa. 1842. gada beigās Krievijas imperators Nikolajs I izdeva rīkojumu vēlreiz sadalīt lietuviešu apdzīvoto teritoriju divās daļās, izveidojot Kauņas guberņu un Viļņas guberņu. Tas tika izdarīts 1843. gada jūlijā.

Kauņas guberņa (krievu: Ковенская губерния, lietuviešu: Kauno gubernija) bija Krievijas guberņa (1843-1915), kurā ietilpa arī neliela daļa no mūsdienu Latvijas teritorijas (daļa no Aknīstes novada, Bauskas novada, Auces novada)

1
691
Citi šī autora raksti:
Lasi vēl labākos rakstus:
komentāri [30]

Lai komentētu, Tev jāreģistrējas!

Reģistrēties
vai ienāc ar:
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
Arizon avatars
Medaļa Gada admins 2012Medaļa AuklīteMedaļa Gada spoks 2014
  Arizon 23.02.14 16:52
50
0

Manuprāt šis raksts vairāk iederas vēstures sadaļā, nevis likteņstāstos. Pamainīšu kategoriju, ja autoram nav iebildumu.

Raksts lielisks, izlasīju visu ar interesi!

Abadins avatars
Medaļa Redaktors iesakaMedaļa Admins iesakaMedaļa Spēlmanis
  Abadins 23.02.14 16:48
10
1

atbildot uz rasiks komentāru " Mazliet vairāk, jo kara gados neiznāca mācīti... "

Mazliet izbrīna, jo bieži jau nesastapsi tāda gadagājuma cilvēkus, lietojam netu. :) Kā saka, progresīvā ome. :D

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 24.02.14 11:08
5
0

atbildot uz Mītusitējs komentāru "  Man likās, ka es esmu vecs, bet salīd... " Tā saka, ka vecumā atkal atgriežoties bērna prāts. Ta laikam noticis arī ar mani, jo nejūtos slikti starp bērniem un vēl te izklaidējos.  

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 23.02.14 16:07
4
0

atbildot uz Abadins komentāru " Ja vidusskola pabeigta 1951. gadā,... " Mazliet vairāk, jo kara gados neiznāca mācīties.  

istaisapsis avatars
Medaļa Admins iesakaMedaļa Dienas joksMedaļa Zvaniņš skan
  istaisapsis 24.02.14 01:13
3
0

Riktìgi izglìtojosh raksts +++ Redzams ka kàds ir centies! Ja mums seit vairàk tàdu autoru bùtu, tad mès tos nosiekalojoshos mìnuslicèjus tìnìshus ar vinju bezjèdzìgajàm publikàcijàm izèstu no sì portàla:)

Raziels avatars
Medaļa Twittera čomsMedaļa Twittera čomsMedaļa Twittera čoms
  Raziels 23.02.14 21:59
3
0

Labs. Kartes vienmēr visu padara skaidrāku. 

edis861 avatars
Medaļa Dienas joksMedaļa Dienas domaMedaļa Veiksmes lāde
  edis861 23.02.14 18:17
3
0

atbildot uz rasiks komentāru " Kā jau rakstā minēju, gribu vispirms noskai... " Beidz, raksts ir ļoti labs bija interesanti lasīt :)

GiGaNiGa avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa PamatskolnieksMedaļa Sviestmaize
  GiGaNiGa 23.02.14 16:10
3
0

atbildot uz rasiks komentāru " Mazliet vairāk, jo kara gados neiznāca mācīti... " Visu cieņu

Mītusitējs avatars
Medaļa SpoksMedaļa Dienas domaMedaļa Dienas joks
  Mītusitējs 24.02.14 11:04
2
0

Varētu paturpināt arī par vēlākiem laikiem, piemēram, par Bermonta-Avalova marodieru dzīšanu ellē ratā curi Lietuvai, Polijai, Prūsijai, tur arī bija interesantas rokādes ar valstu teritorijām, u.tml.

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 24.02.14 11:14
2
0

atbildot uz Mītusitējs komentāru " Varētu paturpināt arī par vēlākiem... " To lai dara citi autori, jo neesmu vēsturniece. Es šiem vēstures līkločiem pieskaros, lai meklētu atbildes par  Lietuvas latviešiem.

Mītusitējs avatars
Medaļa SpoksMedaļa Dienas domaMedaļa Dienas joks
  Mītusitējs 24.02.14 11:02
2
0

atbildot uz rasiks komentāru " Mazliet vairāk, jo kara gados neiznāca mācīti... "

 Man likās, ka es esmu vecs, bet salīdzinot, tikai skolas puika 

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 23.02.14 22:26
2
0

atbildot uz feileris komentāru " 5. attēlā 1. karte neprecīza - 166... " Paldies par vērīgo aci, tā mācām vēsturi 8. klasei http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=d4a51ad3-40bd-463f-89f8-ca2b23b38b13&parentType=VirtualSchool&parentId=4187 Es vairāk skatījos Latvijas dienvidu pusi, bet tas nav attaisnojums. Vispār jau karoja nepārtraukti, vēl viens krievu iebrukums līdz pat Rīgai bijis no Vitebskas puses gar Daugavu 1656.g. Dažādi autori arī atšķirīgi traktē lietas un man tur zināšanu tik daudz nav.  

feileris avatars
Medaļa Man ir kredītsMedaļa TeamworkMedaļa Man ir kredīts
  feileris 23.02.14 19:25
2
0

5. attēlā 1. karte neprecīza - 1660. gadā Vidzeme atradās Zviedrijas, ne Krievijas sastāvā.

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 23.02.14 16:31
2
0

atbildot uz Reutāns komentāru " Es tā arī nesapratu, bija labi atv... " Kā jau rakstā minēju, gribu vispirms noskaidrot savu versiju kāpēc  mūsu brīvvalstu laikā Lietuvā bija daudz latviešu.Tos laikus vēl atceros un ir daudz interesantu dokumentu saglabājies. Par to iecerēts raksts. Var jau būt, ka šo rakstu nemaz nevajadzēja citiem rādīt.,

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 24.02.14 13:01
2
0

atbildot uz proviking komentāru " ai netaisos jau neko pieprasit, tikai shaja... " labi, pajokojām un pietiks. Ju teicu , ka neesmu vēsturniece un netaisos vēstures problēms risināt.  

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 24.02.14 12:43
2
0

atbildot uz proviking komentāru " man nav ne jausmas par kadu palangu runa, vai... " Ja spriedīsim tā, pieprasam Latvijai Tobago.

wtfs avatars
Medaļa MaģistrantsMedaļa MaģistrsMedaļa Doktorants
  wtfs 24.02.14 12:58
1
0

gaidu pamatstāstu, ceru, ka būs par Dancigu.

Palanga vispārībā bija Kurzemes guberņā un pēc neatkarības palsudināšanas iekļāvās Latvijas teritorijā. Latviešu, gribēdami brāļiem palīdzēt, iemainīka Aknīsti pret Palangu, jo leišiem bija švaki ar izeju pie jūras. Klaipēda (Mēmele) bija Prūsijas (Vācijas) teritorijā. Ja runā par simro senatni, tad tā bija kuršu teritorija (http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Sena_Kursa_13.gs..jpg), bet kurši ir tāda pati baltu cilts kā pārējās un ne obligāti kaut kā tuvāki latviešiem. Par to jau arī rakstā rakstīts, ka tautas un robežas ne vienmēr sakrita. Vispār te diezgan īsi par Palangu pastāstīts http://lv.wikipedia.org/wiki/Palanga

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 23.02.14 19:02
1
0

Visu cieņu rasik tev! Ļoti labs raksts un tev ir jau vairāk par 80 gadiem! 

Reutāns avatars
Medaļa 1/13 kūciņasMedaļa MaģistrsMedaļa Sertificēts spoks
  Reutāns 23.02.14 16:22
1
0

Es tā arī nesapratu, bija labi atveidoti vēsturiskie materiāli, bet kas tad īsti ir ar tiem leišu letiņiem?

rasiks avatars
Medaļa FavorītsMedaļa Dienas joksMedaļa Deputāts
  rasiks 24.02.14 12:26
0
0

atbildot uz proviking komentāru " pag ko woot, erm nesapratu pusi, v... " Palanga nekad nav bijusi īsta Latviešu zeme, Lietuva tika pie Palangas vispirms tāpēc ka ta ir vēsturiska Lietuvas zeme.