2

 104  0

Jēdzienu "Jaunie laiki" sāka lietot 15.gs. Itālijā, uzsverot, ka sācies jauns laikmets - prāta atmodas laikmets. Jauno laiku raksturoja jaunas iezīmes cilvēku domāšanā un darbībā. Cilvēki tiecās labāk iepazīt paši sevi, apkārtējo dabu un pasauli. Šī bija pirmā lielā revolūcija cilvēku uztverē. Mainījās viņu priekšstats par pasaules lielumu, attieksme pret reliģiju, valdnieku vara sabiedrībā.

Jaunos laikus raksturo humānisms un renesance.

Humānisms ir uz aktīvo tradīciju balstīta uzskatu sistēma 14.-16.gs. Eiropā kas orientēta uz cilvēkiem un to vērtībām, pretēji viduslaikiem.

Komentāri 2

0/2000

  

 4  0 atbildēt

  

 2  0 atbildēt