Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
3
341

Mēs zinām, ka 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta (vārdos dibināta) neatkarīga Latvijas valsts- Latvijas Republika , kura pēc smagiem un asiņainiem darbiem - uzvaras Brīvības cīņās jeb Neatkarības karā - 1920. gada vasarā kļuva par īstenību. Taču kā radās, veidojās un attīstījās ideja par Latvijas valsti - par to būs šis stāsts.

********

Pirmie Latvijas valsts idejiskie aizmetņi

100 gadus pirms Latvijas Republikas dibināšanas, šķiet, latviešiem pat vispārdrošākajos sapņos nerādījās neatkarīgas Latvijas valsts vīzijas, jo tolaik lauku latvieši faktiski bija vergi – beztiesīgi dzimtcilvēki jeb muižnieku kustamais īpašums. Arī latviešu zeme bija sadalīta trijās Krievijas impērijas provincēs- Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņās (Latgale).

Taču lielu pārmaiņu laiks Eiropā un arī latviešu zemē jau bija sācies - 1817. gadā dzimtbūšanas iekārta tika atcelta Kurzemes guberņā, 1819. gadā - Vidzemes guberņā, 1861. gadā - Latgalē. 19. gadsimta vidū un otrajā pusē Eiropā par nozīmīgu politisku spēku kļuva nacionālisms un ticība nacionālās valsts varenībai. Rietumu sabiedrības modernizācijas izsauktās lielās pārmaiņas saimnieciskajā, kultūras, izglītības un sabiedriskajā dzīvē, sākot no 19. gadsimta vidus, strauji aptvēra arī latviešu tautu.

18. gadsimta 50. - 60. gados nacionālās idejas latviešu tautā izplatīja jaunlatvieši - pirmie latviešu sabiedriskie darbinieki. Jaunlatviešu kustībā dzima Latvijas valsts idejas pirmie aizmetņi, veidojās latviešu tautas nacionālā pašapziņa, latvieši izvirzīja pieteikumu uz savu vietu apdzīvotās teritorijas pašpārvaldē. 60. – 80. gados jaunlatviešu ietekmē Kurzemes un Vidzemes laukos izvērsās tautiskā atmoda jeb pirmā latviešu nacionālā atmoda. Jaunlatvieši, īpaši Atis Kronvalds (1837 — 1875) jau 19. gs. 70. gadu sākumā sāka popularizēt atziņu, ka arī Latgale, kura bija iekļauta Vitebskas guberņā, ir neatņemama latviešu tautas apdzīvotā teritorija. Tomēr atmodas laikā neatkarīgas Latvijas ideja vēl netika izvirzīta.

Sociāldemokrāti izvirza ideju par suverēnu Latvijas valsti

19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā latviešu vidū ļoti populāras kļuva marksisma un sociāldemokrātijas idejas. Sociāldemokrātu vidū bija arī nacionāli noskaņoti latvieši, un daži no viņiem izvirzīja nacionālas autonomiskas Latvijas ideju demokrātiskas Krievijas sastāvā. Ievērojamākais no viņiem bija Miķelis Valters (1874 – 1968), kurš būdams trimdā Šveicē un Francijā, studēja tiesību un valsts zinātnes, un iepazina Rietumeiropas nacionālo valstu iekārtas. Vēsturē ir saglabājies nostāsts par to, ka 1900. gadā kādā Šveices krodziņā alus putās uz galda Miķelis Valters iezīmēja apvienotas Latvijas karti. Tieši viņš 1903. gadā avīzē "Proletāriets" kā pirmais latviešu sabiedriskais darbinieks publiski izvirzīja suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību.

1905. gada sociālās un demokrātiskās revolūcijas laikā Latvijā, cita starpā arī publiskās saiešanās un presē tika izvirzītas un apspriestas apvienotas, nacionālas Latvijas idejas, tostarp, Latvijas tautskolotāju kongresā un pagastu delegātu kongresā. Latviešu sociāldemokratiskā savienība, kurā ļoti loma bija M.Valteram, izvirzīja ideju par vienotu autonomu Latviju: „Visa latviešu apdzīvotā zeme – Kurzeme, Dienvidu Vidzeme un Inflantija (Latgale) – apvienojama vienā pašvaldības apgabalā – Latvijā – ar pilnvarīgām pašnolemšanās tiesībām visā šī apgabala iekšējā dzīvē. (..) Latvijas pašnolemšanās tiesības izpaužas: a) ar viņas likumdošanu autonomijā, t.i. atsevišķa parlamenta darbībā un noteikšanā caur visiem Latvijas iedzīvotājiem; b) viņas izpildu rīcības patstāvībā jeb pārvaldības un tiesas autonomijā, t.i. amatvīru vēlēšanā un iestāžu uzraudzībā.”

1. pasaules karš veicina latviešu

nacionālo vienotību un sadarbību

Drīz pēc 1, pasaules kara sākuma, cīņai pret ķeizarisko Vāciju tika izveidoti latviešu strēlnieku bataljoni, kuros, atsaucoties patriotiskajam uzsaukumam „Pulcējaties zem latviešu karogiem!”, iestājās daudzi tūkstoši latviešu vīru un jaunekļu. Pirmo latviešu nacionālo karaspēka daļu- latviešu strēlnieku bataljonu (vēlāk- pulku) kopīgās cīņas Zemgalē un Pierīgā, latviešu strēlnieku varonība un kara māksla ne tikai veicināja latviešu tautas vienotību, bet arī lika runāt Rietumeiropas valstīs par latviešiem kā izciliem karavīriem, par latviešiem kā tautu. Latviešu strēlnieku slava Lielbritānijā un Francijā arī vēlāk sekmēja Latvijas organizāciju un valsts pārstāvju panākumus 1918.- 1919. gadā. Latviešu sabiedrības saliedēšanos 1.PK laikā ļoti sekmēja arī civilo palīdzība strēlniekiem, vācot naudu, drēbes, un medikamentus, un īpaši arī Latvijas bēgļu apgādāšanas komiteju darbība, kura rūpējās par bēgļiem no Kurzemes un Zemgales. Šo dažādo latviešu organizāciju vidū attīstījās Latvijas valsts ideja. 1916. gadā notika nepieredzētas aktivitātes Latvijas autonomijas idejas izplatīšanā. Daudzās publikācijās latviešu presē tiek izteiktas domas par latviešu tautas pašnoteikšanos, Latvijas autonomiju un Satversmi. Par to rakstīja P. Zālīte, M.Valters, L. Laicens un M. Skujenieks.

Latvijas Pagaidu Nacionālā padome

izcīna Latvijas neatkarības atzīšanu

Pēc 1917. gada februāra revolūcijas, kad Krievijā beidza pastāvēt monarhija un sākās demokrātisko pārmaiņu laiks, arī dažādas latviešu organizācijas un partijas izvērsa aktīvu darbību. No visām šīm organizācijām vislielāko iespaidu uz neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanos atstāja Latviešu Pagaidu Nacionālā padome (vēlāk- Latvijas Nacionālā padome – LPNP vai LNP), kura tika nodibināta Valkā 1917. gada 29. novembrī kā latviešu partiju politiska organizācija. Savā pirmajā sesijā tā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Pēc 1918. gada janvāra LPNP iestājās par pilnībā neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku un no jūlija izdotajos dokumentos dēvējās par "topošās Latvijas augstāko valsts iestādi". LPNP valdes priekšsēdis bija Voldemārs Zāmuēls, citi ievērojami LPNP sarbinieki bija Kārlis Pauļuks, Kārlis Skalbe, Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis Čakste u.c. Z. Meierovics, J.Čakste u.c. darbojās Rietumeiropā kā LPNP delegācija, dažādu valstu valdībās un privātās tikšanās ar Rietumu valstsvīriem meklējot atbalstu neatkarīgai Latvijas valstij.

Reizēm sabiedrībā rodas jautājums: kā tad tā laika pasaules superlielvalsts Lielbritānija 1918. gada 11. novembrī varēja atzīt Latvijas neatkarību „de facto” (faktiski - no latīņu val.), ja tikai nedēļu vēlāk- 18. novembrī Latvijas Tautas padome pasludināja neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanu?! Tad lūk, 1. pasaules kara beigšanās dienā- 1918. gada 11. novembrī Lielbritānijas ārlietu ministrs Balfūrs „de facto” atzina neatkarīgās Latvijas valdību, par kuru viņš uzskatīja Z .Meierovica un J. Čakstes pārstāvēto Latvijas Nacionālo padomi, jo tieši LNP Ārlietu nodaļas vadītājs Zigfrīds Anna Meierovics un Jānis Čakste ilgstoši darbojās Latvijas neatkarības labā, un tieši Meierovics 1918. gada 23. oktobrī mutiski un 11. novembrī rakstiski saņēma „de facto” Latvijas patstāvības un LNP kā valdības atzīšanu no Lielbritānijas ārlietu ministra Balfūra.

Tas, kā izveidojās un darbojās Latvijas Tautas padome, un kā notika Latvijas valsts dibināšana un Pagaidu valdības izveidošana un darbība, jau ir cits stāsts.

*******

Izmantotie avoti:

https://www.vestnesis.lv/ta/id/66451

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_autonomijas_idejas

http://vesture.eu/index.php/Valters_Mi%C4%B7elis

http://vesture.eu/index.php/Latvie%C5%A1u_Pagaidu_Nacion%C4%81l%C4%81_padome

http://jaunagaita.net/jg69/JG69_MikelisValters.htm

http://jaunagaita.net/jg58/JG58-62_Germanis.htm

Visas izmantotās fotogrāfijas ir ņemtas no brīvajiem interneta resursiem (nav aizsargātas ar copyright).

Anscarona Cīruļa zīmējums J... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
1.

Anša Cīruļa zīmējums; J. Rieksta iespiests kā pastkarte

19 gadsimta vidus Latvijas... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
2.

19. gadsimta vidus Latvijas karte

Ievērojamais latviescaronu... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
3.

Ievērojamais latviešu tautiskās atmodas notikums- Pirmo vispārējo latviešu dziedāšanas svētku gājiens pie Rīgas latviešu biedrības nama. 1873. gada vasara

Miķelis Valters jurists... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
4.

Miķelis Valters- jurists, politiķis, valstsvīrs

Bez cīņas nav uzvaras Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
5.

Bez cīņas nav uzvaras!

Latviescaronu strēlnieki ar... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
6.

Latviešu strēlnieki ar sarkanbaltsarkano karogu 1917. gadā

Latviescaronu Pagaidu... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
7.

Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes valde, 1917.g.

Jānis Čakste 1859  1927 LPNP... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: www.president.lv
8.

Jānis Čakste ((1859 - 1927), LPNP pārstāvis ārzemēs; pirmais LR valsts prezidents

Zigfrīds Anna Meierovics... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: timenote.info
9.

Zigfrīds Anna Meierovics (1887—1925), LPNP ārlietu delegācijas vadītājs; pirmais LR. ārlietu ministrs

1918 gada 18 novembris... Autors: PĒRKONS Ilgais ceļš uz neatkarīgu Latvijas valsti
Attēls no: lv.wikipedia.org
10.

1918. gada 18. novembris. Tautas padome Nacionālajā teātrī pēc neatkarīgas Latvijas valsts pasludināšana.

3
341
Citi šī autora raksti:
Lasi vēl labākos rakstus:
komentāri [34]

Lai komentētu, Tev jāreģistrējas!

Reģistrēties
vai ienāc ar:
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
Juris1604 avatars
Medaļa Misija izpildītaMedaļa NastijsMedaļa Dienas doma
  Juris1604 14.11.17 19:36
4
0

Labs raksts.    

197403 avatars
Medaļa Patīk komentārsMedaļa ZeltrocisMedaļa Patīk komentārs
  197403 18.11.17 09:39
4
0

  

zirnekļcūks avatars
Medaļa DeputātsMedaļa DeputātsMedaļa Deputāts
  zirnekļcūks 16.11.17 10:28
4
0

Nedaudz atkārtoju savas vidusskolas zināšanas, kuras ar katru gadu ar vien vairāk aizmirstas. Paldies   

mazais28 avatars
Medaļa VienotībaMedaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa Vampīru klana biedrs
  mazais28 14.11.17 18:59
4
0

  

Ivo Roga avatars
Spēja Mana Latvija!Medaļa Dienas joksMedaļa Spoks
  Ivo Roga 23.11.17 12:26
3
0

Izcils gabals!    Saistoši uzrakstīta un interesantiem faktiem bagāta vēsture.

aris1188 avatars
Medaļa Dienas joksMedaļa Dienas domaMedaļa Teamwork
  aris1188 21.11.17 13:07
3
0

cilvēki laikam nesaprot ko nozīmē vārds ''neatkarīgs''

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 18.11.17 14:09
3
0

prozit valsts dzimenē.

visiem iesaku piekrāt naudiņu, lai nākošajā gadā varētu labi atpūsties, jo būs apaļš cipars.

bet atgādinu, kad Rīgai bija 800, un Rīgas centrā bija 1,5mio cilvēki, tad mikrorajonos un tālākos rajonos zagļiem bija pēkšņi miljonārs. Tāpēc vajag nolīdzsvarot intereses.

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 18.11.17 10:38  
3
0

atbildot uz Pareizi komentāru " Drakonvīrs, Tev taisnība - īpaši svarīgi tas... "

Piekrītu un sveicu Tevi Latvijas dzimšanas dienā. Dievs, svētī Latviju.

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 21.01.18 00:21  
2
0

atbildot uz vgy7 komentāru " drakonšļura, pakaļu lasiītājiem pat citāti no... "

Kremļa trolli. Es uzskatu zem sava goda diskutēt ar mazgadīgu sīkpirdi, kas pat nespēj intelektuāli un argumentēti, neizmantojot lamuvārdus pamatot savu viedokli,  turklāt nemāk gramatiski pareizi rakstīt. Un vēl, noniecinot savu zemi un valsti, tu noniecini pats sevi. Bez savas zemes Latvijas, tu vienkārši esi tukša vieta, parazīts, kas dzīvo uz savas ģimenes un valsts rēķina. Tā kā padomā trolli par savu uzvedību. Un starp citu, pāris tādus kā tu jau izsvieda no mūsu Spoku portāla, skaties, ka tas nenotiek arī ar tevi. Mīnuss.            

PĒRKONS avatars
Spēja Mana Latvija!Medaļa DeputātsMedaļa Moderatora favorīts
  PĒRKONS 16.11.17 11:41
2
0

atbildot uz vesture komentāru " Nu 100 gadus pirms 1918. gada tā bij kā... "

12. gadsimta beigās bija vairākas senlatviešu valstis- latgaļu Tālava un Jersika, sēļu Sēlija, zemgaļu Mežotne, Tērvete u.c., arī kuršu mazās valstiņas, tomēr pirms 1918. gada nebija vienotas Latviešu valsts, atšķirībā no viduslaiku Lietuvas dižkunigaitijas.

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 17.11.17 01:29  
2
0

Ideāls raksts, bagāts ar faktiem, rakstīts labā latviešu valodā  +

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 17.11.17 01:36  
2
1

atbildot uz vgy7 komentāru " 12. gadsimtā neviens vēl nezināja, ka viņu pē... "

Nevajag aizmirst, ka Latvijas valstij pirmām kārtām jābūt Latviešu valstij, un ka Latvijas saimniekiem jābūt Latviešiem.

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 01.12.17 15:40  
1
0

atbildot uz Brenciss komentāru " Latvija ir 'atkariga' valsts (visu ... "

Tu laikam esi naivs, tas labākajā gadījumā, par sliktāko nerunāsim. Nevar atdalīt Latviju dzimteni no Latvijas valsts. Tu saki valsts ir atkarīga, svešs karaspēks, okupācija. Tad padomāsim lēni un rūpīgi. Ģeogrāfiski Latvija atrodas pa vidu starp Krieviju un ES. Zinot Krievijas impēriskās tieksmes, neitrāli mēs palikt nevaram. Pirmskara Latvija mēģināja, kas no tā iznāca, mēs to labi zinām. Nedomāju, ka tu būtu tik dumjš, lai gribētu dzīvot krievu impērijas sastāvā. Tātad atliek ES. Tālāk, stiprinot savu drošību, iestājāmies NATO. Tātad NATO vienības saukt par svešu karaspēku nevar, runāt par okupāciju ir vienkārši smieklīgi. Un vēl varbūt es neglābjams ideālists, bet ja manai Latvijai kāds uzbruks, es došos palīgā, un man būs dziļi vienalga,ko domā tādi kā tu, kuriem  redziet valsts nepatīk. Tā kā kurš sūkās ledu, tas vēl ir jautājums. Un es tavā vietā savā avatarā gan neliktu LPSR karogu..

Panzer avatars
Medaļa Zelta ninjaMedaļa PolittehnologsMedaļa Pērle
  Panzer 15.11.17 13:04
1
0

  

Grey Wolf avatars
Medaļa Dienas domaMedaļa Dienas domaMedaļa Dienas doma
  Grey Wolf 15.11.17 07:11
1
0

 

SAMSS avatars
Medaļa RainisMedaļa ZeltrocisMedaļa Zoles recidivists
  SAMSS 14.11.17 20:42
1
0

  

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 26.12.17 01:13  
2
1

atbildot uz vgy7 komentāru " pasmirdēji un būdā, amerikosu pakaļu laizītāj... "

Klausies čalīt! Skaidri redzams, ka tavs intelekta līmenis ir neaudzināta internātskolnieka līmenī. Tanī momentā, kad pietrūkst loģisku un izsvērtu argumentu, tu sāc mētāt tukšus un agresīvus apvainojumus, domādams, ka tādejādi pierādīsi savu pārākumu. Varu tevi sarūgtināt, šādā veidā tu ne ko nepierādīsi, vienīgi savu neaudzinātību. Es savukārt, līdz tādam tavam līmenim nolaisties netaisos, pārāk daudz goda. Ja tu nevari diskutēt, kā inteliģentam cilvēkam pieklājas, tad nedari to vispār.     Mīnuss.  

blusu_kerajs avatars
Medaļa BestsellersMedaļa Admins iesakaMedaļa Sensācija
  blusu_kerajs 18.11.19 18:44
1
0

  

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 01.12.17 17:12  
1
0

atbildot uz vgy7 komentāru " un kada gan diskusija var būt ar cilvēku, kur... "

Izsaku līdzjūtību, tā jau domāju, ka esi falšs latvietis. Vēsturi es zinu, un arī dainas esmu lasījis savā laikā strādājot Valodas un literatūras institūtā. Redzi man ir pie vienas vietas, ko tā saucamie angļu sakši kaut kad kaut kādām tautām ir ko darījuši. Latviešiem ne ko sliktu nav darījuši. Ja tu runā par 700 gadiem, tad tie bija ģermāņi, respektīvi vācieši, nejauc. Krievi mūs ir mēģinājuši nīdēt jau no Ivana IV Bargā laikiem, nerunāsim nemaz par Pēteri I un citiem cariem. Tālāk sarkanie nelieši, okupācija, deportācijas un citas nelietības. Paldies Dievam, ka ar amērikāņu palīdzību ļaunuma impērija PSRS tika sagrauta un mēs atguvām savu valsti.

Drakonvīrs avatars
Medaļa Vecīša cepureMedaļa RecidīvistsMedaļa Vampīru klana biedrs
  Drakonvīrs 30.04.18 22:41  
0
0

atbildot uz vgy7 komentāru " lai diskutētu, tavs IQ pārāk zems... tu tik u... "

Vau, tikai divas nedēļas domāji ko atbildēt! Intelekta Everests!    minuss