local-stats-pixel

Vardarbība!!!1

 10  1

Kas ir vardarbība? Vardarbība ir jebkura rīcība, kas ir vērsta mēķtiecīgi pret kādu konkrētu personu, lai piespiestu viņu kaut ko darīt, vai iegūtu kontroli pār šo personu. Vardarbībai ir dažādas izpausmes veidi – tā var būt mutiska aizskaršana (apsaukāšanās), tā var būt emocionāla vardarbība (draudu izteikšana), tā var būt arī fiziska vardarbība (sišana) un tā var būt arī seksuāla vardarbība (izvarošana, seksuālā izmantošana). Šajā sadaļā tu uzzināsi arī to, kas ir homofobija un kā homofobija saistāma ar vardarību, vietas, kur vardarbība var izpausties – uz ielas, ģimenē, skolā. Tāpat šeit varēsi saprast naida noziegumu būtību, uzzināt kā atbildēt vardarbībai un kā vērsties pēc palīdzības.

HOMOFOBIJA kļūst par vardarbību tajā brīdī, ka mūsu sāk mērķtiecīgi negatīvi iespaidot uz seksuālās orientācijas pamata. Tā var izpausties gan kā mēķtiecīga Tevis mutiska vai fiziska aizskaršana. Šajā gadījumā ļoti svarīgi ir saprast to, ka Tev nav jābūt atklātam gejam vai lesbietei, lai tu kļūtu par homofobiskas vardarības upuri – no homofobijas cieš arī cilvēki, kuri ir heteroseksuāli. Līdz ar to mēs redzam, ka homofobiskai vardarbībai nav robežu un tā var skart ikvienu no mums.

VARDARBĪBA UZ IELAS tieši tāpat kā gandrīz visi pārējie vardarbības veidi var izpausties dažādi un svarīgi ir atšķirt vienkārši agresīva vai nepieklājīga cilvēka agresīvu uzvedību, kuras rezultātā Tu kaut kādā veidā ciet, no vardarbības, kura pret Tevi ir vērsta mēķtiecīgi. Taču abos gadījumos tā, protams, būs nosodāma rīcība. Visbiežākais vardarbības veids uz ielas, ar kuru cilvēki parasti saskaras, ir fiziskā vardarbība, bet tas nenozīmē, ka uz ielas nav iespējama arī mutiska vai seksuālā vardarība.

DISKRIMINĀCIJA ir īpaši sarežģīta un grūti pierādāma parādība, ar kuru ikviens no mums var saskarties visnegaidītākajās situācijās un vietās. Ja personai atsaka darbu, visticamāk darba devējs nepaskaidros: “Es nepieņemu tevi darbā, jo man liekas, ka tu esi gejs”. Arī Latvijas likumdošana nav pietiekoši personu aizsargājoša, kas ievērojami sarežģī diskriminācijas pierādīšanu.

VARDARBĪBA ĢIMENĒ ir smagākais, ar ko ikviens no mums var saskarties – neatkarīgi no tā, kāda ir šīs vardarbības izpausme, vai tā būtu fiziska vai mutiski, vai arī seksuāla vardarbība. Tu neticēsi, cik daudz bērnu un viņu vecāki saskaras ar vardarbību savās ģimenēs. Tomēr šajā gadījumā ir svarīgi ir nošķirt audzināšanu no vardarbības, jo daudzās ģimenēs arī, piemēram, pēršanu vēl joprojām uzskata par audzināšanas metodi.

VARDARBĪBA SKOLĀ ir tas, ar ko mēs laikam visi esam saskārušies un tāpat arī skolā tā var izpausties gan mutiski, gan fiziski, gan seksuāli. Vardarbība skolā visbiežāk ir parāk zemu novērtēta problēma, jo jaunieši ļoti bieži nespēj pateikt, vai konkrētajās situācijās viņi saskaras ar vardarbību vai tomēr ar “vienkāršu” necieņu, rupjību vai nejaušu agresivitāti.

NAIDA NOZIEGUMI ir tādi noziegumi, kuri tikuši izdarīti pret konkrētu personu, balstoties uz kādām īpašām pazīmēm, kas šo personu atšķi no pārējās sabiedrības. Kā jebkurai vardarbībai, arī šai ir dažādas izpausmes. Ļoti bieži mūsu sabiedrībā naida noziegumu upuri tiek vainoti noziegumu “provocēšanā”. Jebkurā gadījumā noziegums ir pretlikumīga rīcība un tikai tiesa var noteikt vainīgo.

SEKSUĀLĀ VARDARBĪBA ir viena no četrām vardarbības izpausmēm un ar to var saskarties ikviens no mums neatkarīgi no personas dzimuma (bieži vien tiek maldīgi uzskatīts, ka seksuālā vardarbība var tikt vērsta tikai pret sievieti), gan neatkarīgi no personas vecuma (bērnu seksuāla izmantošana), gan pret no seksuālās orientācijas.

KĀ ATBILDĒT VARDARBĪBAI? Šis laikam ir sarežģītākais jautājums, uz kuru atbildes mēs izmisīgi meklējam, kad pilnīgi negaidīti saskaramies ar vardarbību. Svarīgākais ir novērtēt situāciju – atbildēšana ar vardarbību pret vardarbību var izraisīt neprognozējamu rīcību no varmākas un mēs varam ciest vēl vairāk. Taču kādreiz tas ir vienīgais veids, ko varam darīt. Izvairīšanās jeb bēgšana no vardarbības būtu pirmais, ko vajadzētu darīt, taču, ja saskaries ar ilgstošu vardarbību, bēgšana vairs nepalīdzēs. Jebkurā gadījumā par vardarbību ir JĀZIŅO!

ZIŅO PAR VARDARBĪBU! Ja Tu kādreiz saskaries ar vardarību (Tu vari arī nebūt upuris, bet, piemēram, tikai aculiecinieks), par to OBLIGĀTI ir jāziņo. Ja vardarbība notiek skolā – ziņo skolotājiem! Ja tā notiek uz ielas – ziņo policijai vai apsargiem! Ja tā notiek ģimenē – pirmkārt, Tav jāziņo saviem vecākiem, bet, ja šādas iespējas Tev nav, tu vari ziņot par to, piezvanot, pa dažādiem uzticības tālruņiem profesionāliem psihologiem. Galvenais, saskaroties ar vardarbību, ir neklusēt!

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 1

0/2000
Ir ok
 0  0 atbildēt