Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
1
22

Aldis Gobzems

27. jūnijs plkst. 15:33 ·
Maksātnespējīgs uzņēmums noslepkavotā Mārtiņa Bunkus personā skaita naudu ofšoram Portonura Commerce LLP un administratoram, kaut kreditori (arī valsts) līdz pat šai dienai neko nav saņēmuši. To neredz ne VID, ne MNA, ne KNAB. 2015.gadā tiek nopirkts Aston Martin ar numura zīmi MB21. Auto pieder SIA Hotel Vip Car Rent Services. Īpašnieks šai sia ir Spritwell Commerce LLP. Savukārt Spritwell Commerce īpašnieki un adreses sakrīt ar Portonura Commerce LLP īpašniekiem un adresi. Arī to neredz ne VID, ne KNAB, ne MNA, kaut tā ir publiska informācija.

Tātad kopsavilkums... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
1.

Tātad kopsavilkums vakardienas paziņojumam kā darbojas mafija.
Pirmā daļa par VID (nākamās šodienas laikā būs par MNA, KNAB, tiesu utt.). Stāsta būtība nav stāsts par noslepkavoto M.Bunkus, bet “jumtu” - kas un kā piesedza. Un man ir patiesi žēl, ka vienmēr noziegumus atklāt kārā žurnālistu daļa šos faktus negrib vai nespēj redzēt.
Tātad “divos” vārdos situācija ap Mārtiņu Bunku un viņa „sadarbību” ar dažādām institūcijām, kas ir ļoti netipiska un kas liek domāt, ka iestādes rīkojušās tā, ka tas ir bijis Mārtiņa Bunkus vai tā radu un draugu „ietekmē”.

SIA „REGO TRADE” (turpmāk – Parādnieks) maksātnespējas procesā par administratoru 2008.gadā tika iecelts Mārtiņš Bunkus.

1. VID.
Ir sanācis tā, ka VID šajā maksātnespējas procesā ar EUR 95’370,80 prasījumu pieder un piederēja balsstiesību vairākums, kas nozīmēja, ka gandrīz visos jautājumos, kas ir kreditoru sapulces kompetencē, tieši no VID bija atkarīgs pieņemamais lēmums.

VID pārstāvji gandrīz vienmēr Parādnieka kreditoru sapulcēs ir rīkojušies tieši M.Bunkus interesēs. Arī situācijās, kad šādas intereses ir tiešā pretrunā ar valsts interesēm vai arī pretējās taisnīgumam, VID pārstāvji rīkojušies M.Bunkus interesēs, ignorējot pārmetumus par nepareizu rīcību un valsts interešu aizskārumu. VID darbība izpaudusies sekojošos jautājumos:

1) Ar VID atbalstu M.Bunkum un tā palīgam jau 2009.gadā tikusi noteikta nesamērīgi liela un netipiska atlīdzība par Parādnieka administrēšanu. Šāda atlīdzība noteikta „ar atpakaļejošu datumu”, t.i., no maksātnespējas procesa sākuma, un balsojumi par M.Bunkus atlīdzību notikuši trijās kreditoru sapulcēs. Pirmajā kreditoru sapulē M.Bunkum tikusi noteikta Maksātnespējas likumā noteiktā atlīdzība (kas ir adekvāta un normatīviem aktiem atbilstoša). Vēlāk šāda atlīdzība tika grozīta (ievērojami palielināta), papildinot administratoram noteikto fiksēto atlīdzību un atlīdzību no atgūtajiem līdzekļiem ar administratora palīgam un pieaicinātiem advokātiem noteiktajām atlīdzībām. Balsojumos par M.Bunkus un tā palīga atlīdzības pārskatīšanu VID pārstāvji atturējušies no balsojuma (tad, kad likums paredzēja tiesības atturēties no balsojuma (šādā situācijā VID balsojums „pret” atlīdzību nozīmētu tās nenoteikšanu) un vai nu nejauši nav apmeklējuši kreditoru sapulci, kas novedis pie M.Bunkum izdevīga lēmuma pieņemšanas. Jānorāda, ka situācijā, kad VID pārstāvis varēja nobalsot „pret”, kas atbilst vispārpieņemtajai praksei VID balsojumos visos maksātnespējas procesos, VID pārstāvis nebija ieradies uz kreditoru sapulci un lēmumu par nesamērīgās atlīdzības noteikšanu nav pārsūdzējuši. Rezultātā M.Bunkum, tā palīgam (neieskaitot pieaicinātos zvērinātus advokātus) ar nodokļiem tika samaksāta summa virs EUR 450’000 (precīza summa vienmēr tikusi slēpta no M.Bunkus puses un VID šādu slēpšanu ir atbalstījis). Nenodrošināto kreditoru, t.sk., VIDa un citu kreditoru prasījumi Parādnieka maksātnespējas procesā nav tikuši pat daļēji apmierināti. Konkrēti M.Bunka atlīdzība sastādīja LVL 1’200,00 mēnesī (tikusi maksāta vairāku gadu garumā), pieskaitot šai summai iedzīvotāju ienākuma nodokli un PVN, atlīdzība no atgūtajiem līdzekļiem 20% apmērā (pieskaitot šai summai iedzīvotāju ienākuma nodokli un PVN). Ja tāda atlīdzība nebūtu noteikta, atstājot spēkā pirmajā Parādnieka kreditoru sapulcē noteikto M.Bunkus atlīdzību, visi Parādnieka kreditori jau būtu dabūjuši savu prasījumu pilnu apmierinājumu. Tātad VISI kreditori būtu dabūjuši visu.

2) VID nav arī atbalstījis M.Bunkus atlīdzības pārskatīšanu tad, kad šāds jautājums tika izsludināts kreditoru sapulcē (M.Bunkus izvairījies no šāda jautājuma izskatīšanas kreditoru sapulcēs un tikai pēc tiesas lēmuma, ar kuru tā rīcība tikusi atzīta par prettiesisku sasaucis sapulci ar dienas kārtības jautājumu par atlīdzību). VID arī atbalstījis M.Bunkam papildus atlīdzības noteikšanu, atliekot šo jautājumu uz vēlāku laiku (atkal ar atpakaļejošo datumu).

3) VID, kā nodokļu administrācija un vienlaikus, Parādnieka kreditors, ar kreditoru sapulces lēmumu atļāvis vairāku gadu garumā M.Bunkum negatavot Parādnieka kā juridiskās personas gada pārskatus (kas ir tiešā pretrunā ar likuma normām). Šādus pārskatus M.Bunkus nav vēlējies sastādīt, lai paslēptu Parādnieka patieso finansiālo stāvokli un maksātnespējas procesa izdevumus. Uz sūdzībām VIDā par M.Bunkus krāpšanu ar PVN, kuru tam vajadzēja samaksāt no tā atlīdzības, VID nav nekādi noreaģējis vispār.

4) Jautājumā par neuzticības izteikšanu M.Bunkum sakarā ar ilggadīgu zvērinātu advokātu pieaicināšanu tiesu procesos (M.Bunkus pats bija zvērināts advokāts un citu advokātu pieaicināšana nebija nepieciešama) bez kreditoru sapulces lēmuma, VID pārstāvis, ne tikai neatbalstīja neuzticības izteikšanu administratoram, bet pēc M.Bunkus piedāvājuma atbalstījis piedāvāto advokātu pieaicināšanu un advokātiem maksājamo atlīdzību „ar atpakaļejošu datumu” procesos, kas jau pabeigti vai kuros tiesvedība jau noritējusi vairākus gadus.

5) VID nekādi nav noreaģējis uz M.Bunkus atklāto pārskaitījumu EUR 13’702,28 no Parādnieka konta viņa faktiski kontrolētajām offšoram „PORTONURA COMMERCE LLP”, kas ir saistīts ar formāli M.Bunkus nepiederošās Aston Martin Vanquish ar valsts Nr.MB21 iegādi. Nevienam citam maksātnespējas procesa administratoram šāda rīcība nekad netiktu piedota. Vēlāk gan Bunkus noraidījis savu saistību ar šādu offšoru un norādījis, ka viņa palīgs Jekaterina Galuška ir lūgusi viņai kā M.Bunkus palīgam pienākošo atlīdzību pārskaitīt šim offšoram. Kad parādījies risks, ka šāds pārskaitījums tiks atklāts, maksājums no offšora ticis atmaksāts un nauda pārskaitīta pa tiešo Galuškai. Interesanti, ka offšoram pārskaitīta nauda atbilst summai, ko izmaksāja Galuškai ar summas starpību iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas apmērā.

6) VID pārstāvji vienmēr bez iebildumiem parakstījuši jebkādus M.Bunkus sagatavotos protokolus, tiklīdz tie VIDam nosūtīti, neskatoties uz acīmredzamām kļūdām (piemērām, nepareizs dienas kārtības jautājums) un neskatoties uz to, ka daudzi svarīgie sapulču momenti nav tikuši apzināti norādīti kreditoru sapulču protokolos. Protokoli no VID pārstāvju puses tikuši parakstīti, nesagaidot citu protokola pareizības apliecinātāju piedāvātās korekcijas, kas vienmēr ir bijušas piedāvātas. VID arī balsojis par aizliegumu zvērinātiem tiesu izpildītājiem fiksēt kreditoru sapulču gaitu.

7) Jautājumā par Parādnieka tiesvedību turpināšanu VID, vienīgais no kreditoriem, balsojis „par”. Šis būtu pirmšķietami valsts interesēm atbilstošs lēmums, ja nezinātu, ka situācijā, ja VID nobalsotu par tiesvedību neturpināšanu, visu Parādnieka pamatparāda summu VID būtu varējis saņemt jau 2015.gadā (pašlaik VID nav saņēmis neko) un, nezinot to, ka sapulcēs tikusi piedāvāta alternatīva – atjaunot Parādnieka maksātspēju, samaksājot visiem kreditoriem viņu prasījumus pilnā apmērā.

Turklāt VID tika samaksāts viss nodokļu parāds ar trešo personu starpniecību, ko VID atskaitīja atpakaļ, negribot saņemt naudu, bet gribot piedalīties maksātnespējas procesā, atbalstot M.Bunkus iespējas “izpumpēt” vairāk kā pusmiljonu kreditoru naudas.

Jāuzsver, ka visa šī informācija ir bijusi pieejama iestādēm, jo tā ir publiska.

Otrā daļa vakardienas... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
2.

Otrā daļa vakardienas paziņojumam. Kā M.Bunku un viņa naudas izpumpēšanas mašīnu piesedza Maksātnespējas administrācija (tagad kontroles dienests).

Pēc neoficiālās, bet nozarē daudziem zināmas un viegli pārbaudāmas informācijas Mārtiņam Bunkam Maksātnespējas administrācijā (turpmāk -- MNA) bija (strādā joprojām) „savs cilvēks”, kas apstiprinās ar faktiem, kādus lēmumus MNA pieņēmusi Parādnieka (Rego Trade) maksātnespējas procesā.

Kopumā Parādnieka maksātnespējas procesā no kreditoriem un parādnieka pārstāvjiem MNA tikušas iesniegtas vairāk par 15 sūdzības. Neviena no sūdzībām no MNA puses nav tikusi apmierināta, kaut arī dažreiz MNA ir konstatējusi nepienācīgu M.Bunkus rīcību. Var iedziļināties katrā sūdzība atsevišķi un noformēt savu viedokli par esošo situāciju un to, vai MNA ir vai nav bijusi objektīva. Dažiem MNA lēmumiem var arī piekrist un atzīt, ka tie ir pamatoti. Tomēr kopumā ir viennozīmīgi skaidrs, ka gadījumā, ja M.Bunkam nebūtu netipisks atbalsts no MNA puses, visas sūdzības pret M.Bunkus nebūtu noraidītas.

Interesantākie viedokļi MNA lēmumos tikuši izteikti par šādiem jautājumiem:

1)MNA atbalstījusi kreditoru sapulču nesasaukšanu, kuru prasījuši kreditori (tiesa atzinusi, ka sapulce bija jāsasauc), t.sk., jautājumā par M.Bunkus atlīdzību, kā arī par parādnieka pārstāvja vēlmi atjaunot Parādnieka maksātspēju, samaksājot visiem kreditoriem visus nesamaksātos parādus;

2)MNA nav konstatējusi pārkāpumu M.Bunkus darbībās, slēpjot patieso kreditoru sapulču gaitu un atsakoties papildināt kreditoru sapulču protokolus ar korekcijām par būtiskiem sapulču momentiem;

3) MNA nav konstatējusi pārkāpumu M.Bunkus faktiskajā rīcībā, Parādnieka maksātnespējas procesa dokumentu slēpšanā no kreditoriem (tas tika darīts ar mērķi slēpt M.Bunkus pretlikumīgās darbības vai neierobežotu tās turpmākajos M.Bunkus plānos);

4) MNA, atzīstot, ka zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības fiksēt kreditoru sapulces gaitu pēc kāda kreditora pieprasījuma (tas viss tika darīts, lai fiksētu patieso kreditoru sapulces gaitu un norādītu gan uz VID „sadarbību” ar M.Bunkus, kā arī lai pierādītu citus sapulču apstākļus), noraidīja šādu sūdzību par M.Bunkus rīcību.

Jāuzsver - MNA ikdienas rīcība ir sodīt jebkuru administratoru par vismazāko formālo pārkāpumu. M. Bunkus gadījumā izpumpētais vairāk kā pusmiljons, kreditoru sapulču nesasaukšana, gada pārskatu negatavošana, kreditoru, tajā skaitā valsts, atstāšana bešā; pārskaitījumi ofšoram no maksātnespējīgā uzņēmuma utt. ir palikuši bez jebkādas ievērības. Tik netipiski, cik vien iespējams, un to bez jumta iestādē panākt nevar.

Trescaronā daļa  kā tika... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
3.

Trešā daļa - kā tika piesegts M.Bunkus un naudas izpumpēšana, nodarot kaitējumu valstij lielā apmērā. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa. Tiesnese Jolanta Zaškina.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir tiesa, kurā tiek skatīta Parādnieka (Rego Trade) maksātnespējas lieta, t.sk., sūdzības par kreditoru sapulču lēmumiem, MNA lēmumu pārsūdzēšana u.tml. Šie lēmumi nav pārsūdzami. Tas nozīmē, ka arī pieņemot nepamatotus un nepareizus, M.Bunkum labvēlīgus lēmumus, tie visdrīzāk, paliks spēkā.

Lielāko daļu no lēmumiem Parādnieka maksātnespējas procesā ir pieņēmusi tiesnese Jolanta Zaškina. Lietā ir piedalījušies arī citi tiesneši. No 14 sūdzībām tiesā tikai divas (kuras bija maznozīmīgas kaitējumu ziņā priekš M.Bunkus), tikušas apmierinātas.

Būtībā šādā veidā tika piesegtas “interesantās” darbības kreditoru sapulcē, interesantie pārskaitījumi, pārskatu negatavošana, tā tika piesegta arī MNA vēlme neredzēt kriminālas darbības, kas valstij nodarījušas zaudējumus lielā apmērā. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams arī analizēt katru no padsmit tiesas lēmumiem.

Ceturtā daļa Ko neredz... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
4.

Ceturtā daļa. Ko neredz KNAB.
Kā jau minēju, visa iepriekš paustā informācija ir publiska, bet KNAB to nekad nav izmeklējis, jo laiks ir bijis jātērē spēcīgas opozīcijas izgaiņāšanai demonstratīvi pa Saeimas durvīm.

Aizdomas par to, ka arī KNAB bija ļoti lojāls M.Bunkum, raisa sekojošais:

1) Kļūstot par valsts amatpersonai pielīdzināto personu, M.Bunkus nebija savā pirmajā amatpersonas deklarācijā norādījis ne māju Mežaparkā, Meža prospektā 38A, Rīgā, kurā dzīvoja, kā jau tagad visiem zināms (un bija zināms visiem arī daudz, daudz agrāk). Minētā māja šajā laikā piederēja ofšoriem ar šaubīgiem (nekādiem) grāmatvedības datiem. Tas pats attiecas uz M.Bunkus faktiski piederošajām automašīnām (Range Rover MB39 un Aston Martin MB21) KNAB nepievērsa uzmanību, kāpēc tās nav amatpersonas deklarācijā un kā tās ir iegādātas, vai tas gadījumā nav noticis, izmantojot maksātnespējīgu uzņēmumu (tajā skaitā Regi Trade) līdzekļus (ko faktiski apstiprina bankas kontu izdrukas).

2) Amatpersonas deklarācijā par 2017.gadu M.Bunkus Range Rover lietošanu jau uzrādījis. Tomēr par Aston Martin „aizmirsis”. KNAB atkal nereaģē.

KNAB arī nereaģē, ka maksātnespējīgs uzņēmums noslepkavotā M.Bunkus personā skaita naudu ofšoram Portonura Commerce LLP. To pusotru gadu neredz ne tikai KNAB, bet arī ne VID, ne MNA. 2015.gadā tiek nopirkts Aston Martin ar numura zīmi MB21. Auto pieder SIA Hotel Vip Car Rent Services. Īpašnieks šai SIA ir Spritwell Commerce LLP. Savukārt Spritwell Commerce īpašnieki un adreses sakrīt ar Portonura Commerce LLP īpašniekiem un adresi. Arī to neredz ne VID, ne KNAB, ne MNA, kaut tā ir publiska informācija. Turklāt visi šie ofšori ir tukšas kompānijas ar ļoti bēdīgu finanšu situāciju, kā to rāda publiskie reģistri. Tās faktiski ir tikai tā saucamās čaulas kompānijas, kur slēpt ar amatpersonu atbalstu no maksātnespējīgiem uzņēmiemiem izpumpēto mājas vai mašīnu formā.

Tā strādā KNAB, kas nepārprotami liecina par KNAB iesaisti vai vismaz atklātu nevēlēšanos ķert lielos blēžus.

Piektā daļa Uzreiz vēlos... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
5.

Piektā daļa. Uzreiz vēlos teikt, ka sadarbība ar advokātu pati par sevi ir likumā atļauta darbība. Turklāt pat slepkavam vai izvarotājam ir tiesības uz advokātu, kā arī advokātu pašu par sevi nedrīkst saistīt ar klientu. Taču būtiski arī uzsvērt, ka advokāts nedrīkst veikt prettiesiskas darbības un vienlaikus patiesības pašauna nevar aizskart advokātu nekādā veidā.

Turpmāk par M.Bunkus sadarbību ar zvērinātiem advokātiem Valdi Kroni, Romualdu Vonsoviču, Ivaru Grunti un Andi Pauniņu, no kā gudrs un vērīgs lasītājs varbūt pamanīs dažas likumsakarības, kuras noteikti ir tikai nejaušības.

Zv.advokāts Valdis Kronis. 
Kā tas ir zināms, M.Bunkus dažādos maksātnespējas procesos par sabiedroto pieaicināja zvērinātu advokātu Valdi Kroni. Valdis Kronis bieži pārstāvējis kreditorus un nācis uz kreditoru sapulcēm, lai nodrošinātu skaitlisku atbalstu M.Bunkus idejām un priekšlikumiem (pamatā par atlīdzības apmēriem). Ir acīmredzams, ka zvērināta advokāta Valda Kroņa iespējama atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu tā klientiem dažos procesos nav samērojama ar klienta ekonomisku labumu un iespēju saņemt naudas līdzekļus klienta kreditora prasījuma apmierināšanai, taču tā, protams, ir tikai klienta izvēle. Piemēram, SIA „REGO TRADE” V.Kronis pārstāv kreditoru SIA „A2ML”, kura prasījums ir tikai EUR 240,91 un kuram nav balsstiesību, tomēr minētais SIA iztērējis šādam procesam (dalība kreditoru sapulcēs, ierašanās uz tiesas sēdēm, sūdzību sagatavošana u.c.) vismaz 30 stundas, kas pie pat pašas mazākās advokāta takses, nozīmē, ka advokātam maksājamā summa vairākkārt pārsniedz tā pārstāvamā kreditora prasījumu. Jautājums, kāpēc SIA tas būtu izdevīgi? Turklāt jāuzsver, ka SIA „A2ML” no MSIA „REGO TRADE” bijušā valdes locekļa puses un arī no citu kreditoru puses tikai vairākkārt piedāvāts pārdot to prasījuma tiesības, maksājot cesijas maksu 100% no prasījuma kā cesijas maksu, bet V.Kronis nav piekritis šādam risinājumam, norādot uz „citādākām klienta interesēm”. V.Kroņa dalība kreditora pārstāvja statusā atklāta arī AAS „BALVA” maksātnespējas procesā, pārstāvot kreditoru „Prosper Marketing&Design Solutions Ltd.” ar noteicošām balsstiesībām, kur V.Kronis nodrošinājis M.Bunkus izdevīgu balsojumu un kur acīmredzami minētā ofšora kompānija ir fiktīvs kreditors. Tādās kreditoru sapulcēs V.Kronis piesakās būt par vai tiek ievēlēts par protokola pareizības apliecinātāju un aktīvi atbalsta M.Bunkus priekšlikumus, palīdzot vadīt sapulces pēc M.Bunkus ieplānotā scenārija. Kā saka avoti, V.Kroņa māsīca ir Bunkus biroja darbiniece.

Zvērināts advokāts Romualds Vonsovičs.
M.Bunkus sadarbība ar R.Vonsoviču SIA REGO TRADE maksātnespējas procesā tikusi uzsākta aptuveni 2016.gadā, saka avoti. Šī advokāta pieaicināšana notikusi bez kreditoru sapulces piekrišanas un atlīdzības noteikšanas tam. Par faktu attiecībā uz Vienošanās pastāvēšanu starp šo advokātu un M.Bunkus vai Parādnieku (Rego Trade), nav ziņu. 
Pieņemams, ka R.Vonsoviča pieaicināšana no M.Bunkus puses veikta ar mērķi panākt labvēlīgu rezultātu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, zinot R.Vonsoviča izcilās sekmes īpaši šajā tiesu namā). M.Bunkus sadarbība ar R.Vonsoviču neaprobežojās vien ar SIA „REGO TRADE” maksātnespējas procesu, bet tāda ir vērojama arī Trasta komercbankas maksātnespējas procesā, kur advokāts cīnījies par bankas kreditoram pienākošās naudas atdošanu nevis kreditoram, bet administratoram (skatīt iepriekš manu 13.jūnijā facebook lentā veikto ierakstu).

Tāpat SIA “REGO TRADE” maksātnespējas procesos M.Bunkus pusē figurē Ivara Gruntes un Anda Pauniņa vārds, kā saka avoti.

Kāda tam visam saistība? Kredītiestāžu likvidatoru kandidātu sarakstā atrodams gan M.Bunkus, gan A.Pauniņa vārdi (I.Gruntes kolēģis, turklāt komisijā, kas izvirza likvidatoru kandidātus ir tieši arī I.Grunte). I.Grunte ir bijis un/vai ir ģimenes draugs R.Vonsovičam, kuri kopā ir svinējuši/svin dzimšanas dienas utt.) R.Vonsoviča birojā ir viesojies Gvido Romeiko no FKTK, kas nekad nav noliegts pēc publiskiem šī fakta apgalvojumiem.

Rezultātā atlīdzības administratoram un tā pieaicinātām personām virs pusmiljona, valstij gandrīz 100 tūkstošu zaudējums, kā arī pārējiem kreditoriem ne santīma. Un tas ir stāsts tikai par vienu maksātnespējas lietu REGO TRADE. Bet ir taču vēl Trasta komercbanka un daudzi citi.

Vēl. R.Vonsovičs ir slavenās Baibas Strautmanes, cīnītājas par taisnību, vīrs. Tālāk saistību ar žurnālistiem, kas visu šo nepēta, sapratīsiet un izanalizēsiet paši.

No komentāriem quotvai... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
6.

No komentāriem:

- "vai sniegsiet iesnoiegumu attiecīgajās iestādēs, lai izmeklē šo?"

- Aldis Gobzems Nē, jo šī informācija jau ir iestādēm.

-------------------------

 Es tikai domāju  tie kuri... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
7.

- Es tikai domāju, - tie, kuri izstrādāja jauno MN likumu, apzināti to darīja jeb bija tik dumji, ka nesaprata, ko izstrādā, pieņem un izsludina?

 

- Matiss Kalans: manuprāt, viss ir izdarīts pietiekami gudri un likumi ir tādi radīti apzināti. No otras puses, nedomāju, ka lielākā problēma ir likumos un noteikumos. Problēma ir to interpretācijā un piemērošanā, kas ir subjektīva. Runājot biznesa valodā, "handshake agreements" ir labākais līgums. Ja kāda no pusē vēlas rīkoties negodprātīgi, tad, manuprāt, neviens līgums vai likums neko nevarēs padarīt. Konkrētajā gadījumā iet runa par cilvēku grupu, kura rīkojas negodprātīgi vai atbalsta (nereaģē) tos, kuri rīkojas negodprātīgi.

Aldi Tu esi quottraks... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
8.

Aldi, Tu esi "traks vecis" Protams labā nozīmē! Gribu lai visi saprot, kur Tu esi ielīdis! Tu esi uzsācis karu pret sistēmu, kurai pieder vara un kas ir veidota gadu desmitiem. Lai Dievs stāv Tev klāt un viss izdodās! Un tikai ar Tādu "krampi" kā Tev var to veco skudrupūzni izārdīt! Turi buru💪

 

 Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
9.
Pa to laiku Inga Spriņģe... Autors: Jānis Baroniņš Maksātnespējīgs uzņēmums skaita naudu ofšoram 2. Tauta, mosties!
10.

Pa to laiku Inga Spriņģe atrada nežēlīgāko noziegumu Latvijas vēsturē, kuru pastrādājis mākslinieks, veidojot savu mūzikas videoklipu ar partijas KPV LV logo. Gaidām repa versiju šai dziesmai pēc KNAB kratīšanas.   
 

1
22
Citi šī autora raksti:
Lasi vēl labākos rakstus:
komentāri [2]

Lai komentētu, Tev jāreģistrējas!

Reģistrēties
vai ienāc ar:
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
NeregjistreetsNiks avatars
Medaļa SviestmaizeMedaļa Dienas domaMedaļa Spoks
  NeregjistreetsNiks 29.06.18 13:13
7
0

Kad Kaiminju vajadzeej aresteet, tad KNAB visu redz un dzird kad degungalaa zog iereedniishi, KNAB neko nezin. Galvenais ir dirst uz aizbrauceejiem, taadi nodeveeji. Negrin barot resnus iereednjus kameer pashi dziivo par 300 eero lielo aglu. Un juutas lepni un patriotiski, tikai patriotsms shinii gadiijumaa aprobezhojas ar dirshanu uz tiem, kam ir labaak. Lieliska reportaazha, tikai probleema buus, ka pilniigi nekas nenotiks, jo lielie patriotiskie dirseeji ir paaraak aiznjmeti ar darbu un siikajiem un citu niishanu, nav laika sekot, kas notiek apkaart. 

Sharpen Armands avatars
Medaļa Vilkaču klana biedrsMedaļa TrumpeMedaļa Veiksmes lāde
  Sharpen Armands 29.06.18 16:11
1
0

Noskataties Spriņģes 1:1 ar Artusu, tur jau viss ir skaidrs