2

 48  0

„Reiz Dievs lūdzis savu pretinieku Velnu pie sevis ciemā. Velns apģērbies pa godam, arī pulksteni — akmeni — iebāzis kabatā. Kad jau pusnakts bijusi klāt, bet viesības gājušas vēl spēkā, Velns paskatījies savā pulkstenī un gailis dziedājis, jo pulkstenis jau rādījis 12. Velns steigdamies to bāzis aiz bikšu skrots, bet nobāzis garām, un tas nokritis Mujānu pagastā, Vītulēnu pļavā, kur tas vēl pēdējos gados, varbūt arī tagad ir redzams.”

(K. Bukums Rīgā. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.; J. Urtāns. 1990.)


Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka akmenim ir nozīme auglības veicināšanā un ka virsmas dobumā uzkrājies ūdens nekad ziemas laikā nesasalst.


Leģendām apvīta kulta vieta senajā Imeras teritorijā. Indriķis šeit esot arī kristījis zemniekus. Salīdzinošā tuvumā arī daudz citu senu vietu — pilskalni, nostāstu vietas, kā dabas, tā cilvēka veidoti. Akmens garums 2,35 m, platums 2,0, augstums 1,3 m.

2019. gada 25. jūnijā
57°31'12.2"N 25°17'54.7"E

Reiz bija bunkurs trīspadsmit.
Kur veči dzīvoja.
Kad granātu tur iemeta, tad sūdi pajuka.
Atskan sprādziens un ka nobīstas pats velns..

Kur bunkurs agrāk stāvēja tur paliek caurums melns.
Pie cepures mums nāve mirdz,
Un kaujā līdzi iet.
Dreb bailēs ienaidnieka sirds,
Kad iesākam mēs smiet.

Vaņka, laidies,
Ka vaļinki vien zib.
Jo mana? roka nadzīgā
Pie bārdas ķert Tev grib.

Vaņka, laidies,
Ka vaļinki vien zib.
Jo mana? roka nadzīgā
Pie bārdas ķert Tev grib.

Reiz bija bunkurs trīspadsmit.
Kur veči dzīvoja.
Kad granātu tur iemeta, tad sūdi pajuka.

Hei, Vella veči,
Ko visu tie jau prot.
Uz pirkstiem staigāt, šnabi dzert, 
Ausīm mušas ķert.

Bet kas ar mums nav draudzīgi,
Lai labāk pajiet nost.
Jo neesam mēs saudzīgi,
Mēs šaujam tadus nost.

Kas vēl dzīvi,
Lai kopā turamies,
Jo tik un tā pēc nāves reiz
Mēs ellē tiksimies.

Vienalga, kāds ir šņabim trauks, 
Vai spainis tas, vai stops.
Kad visu rīklē salejam,
Tad, piedzēries kā lops.

Nāc iekšā, dārgais,
Es šņabim uzsaucu,
Jo, kad reiz līķis būšu es,
Tad vairāk nedzeršu.

Komentāri 2

0/2000