8

 74  2

„Sen jau atpakaļ Antīniešu pagasts, kas atrodas blakus Jumeriešu pagastam netāļu no Valmieras, gribējuši celt sevim un tuvākiem ļaudīm baznīcu uz Valmieras pilsētas augstāko vietu, blakus vecajiem lībju pilsmūriem, lai vairāk būtu iespējams ļaudīm pieietama. Baznīca bijusi jau gandrīz gatava, kad velns dabūjis to zināt, ka viņa dzīvoklim — Zilā kalna purviem — tik tuvu celšot baznīcu, un par to tā sadusmojies, ka taisījies tūliņ nākamā naktī baznīcu nojaukt. Otru nakti viņš tuvu pusnaktij viņš apņēmis lielu, milzīgu akmeni, no Zilā kalna tuvuma akmeni un devies ar to uz Valmieras baznīcu to akmeni uzmest baznīcas altārim, lai tā varētu to nojaukt, bet tikko ticis gandrīz no purviem ārā, tā tūliņ iedziedājies tuvējās mājās gailis, un velns tūliņ steidzies uz mājām ar visiem saviem nodomiem, un akmens nokritis Glumā (Glumas) purvā, kur tas atrodoties vēl šobaltdien.”

( I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999. )

 

57° 33' 56" N, 25° 22' 24" E

2019. gada 18. jūnijā

Komentāri 8

0/2000
Teikās parasti vellam neveicas gaiļa dēļ!
 6  0 atbildēt

Latviešiem tā - tiklīdz kaut kas liels vai iespaidīgs, tad uzreiz no velna vai no raganas. Velna ezers, velna akmens, raganas ala utt.. Tas labi parāda mūsu tautas noskaņojumu skatījumu uz dzīvi.   

 3  0 atbildēt
Jeri jau gan nav netālu no Valmieras. 35 km. Dzīvoju Jeru pagastā. Vai nu labo virsrakstu, vai precizē atrašanās vietu.
 1  0 atbildēt