6

Iespējams, ka daudzi no jums zin kas tas tāds ir, un kā to lietot, piemēram skolā.

1. Kā veidot pupiņu valodu?

patskaņi:

a,ā,e,ē,i,ī,u,ū,o

Aiz katra patskaņa liek klāt burtu ''p'' un to pašu patskani.

Piemēram:

u-pu/ a-pa

pupa-pupupapa/ ezis-epezipis

spoki.tvnet-spopokipi.tvnepet

divskaņi:

ai,au,ie,ei,ui,iu,oi,eu,ou

Aiz katra divskaņa liek klāt ''p'' un to pašu divskani

Piemēri:au-pau/ai-aipai.

laime-laipaimepe/puika-puipuikapa

puika sēž spokos-puipuikapa ž spopokopos

Tagad uzrakstat komentāros savu vārdu pupiņu valodā,taču vispirms izlasat šo mazo textiņu:

Sveipeikipi mapanipi mapaziepie spopocēpēnipi!

kāpā jaupaumipinēpējupu rapakstapa sāpākupumāpā, tepe būpūs dapažipi plupusipi pupupipiņupu vapalopodapas liepietopošapanāpā:

1. taipai sipi špipikupus skopolāpā, upun papat japa skopolopotāpājapa tepevipi piepieķepers-nepekopo nepesapaprapatīpīs.

2.kopopāpā apar draupaugupu ipizmapantopo kāpā slepepepenopo sapazipiņapas veipeidupu.

3.upuzrapakstipi kopomepentāpāropos sapavapas ipidepejapas!

ceru ka spēju ieinteresēt jūs.

Komentāri 6

0/2000

Miepiervapaldipis   

 5  0 atbildēt

A ko tik sarežģīti? Katru zilbi atkārto, aizvietojot tās sākuma līdzskani vai līdzskaņus ar "p". Ja vārds sākas ar patskani vai divskani, "p" pievieno pirmajai zilbei priekšā. Un viss.

Starp citu, šai valodai ir vismaz gadi 50.

Āpā, parpardonpon, apa kopo tikpik saparežpežģīpītipi? Katpatrupu zilpilbipi atpatkārpārtopo, aizpaizviepietopojotpot tāspās sāpakupumama līdzpīdzskapanipi vaipai līdzpīdzskapaņuspus arpar "p". Japa vārdspārds sāpākaspas arpar patpatskapanipi vaipai divpivskapanipi, "p" piepieviepienopo pirpirmapajaipai zilpilbeipei priekpriekšāpā. Unpun visspiss.

Starpparp cipitupu, šaipai vapalopodaipai irpir vispismazpaz gapadipi 50.

 3  0 atbildēt
Sarežğiti, bet ar laiku aizietu.
 2  0 atbildēt

Apamēpēlipijapa

 1  0 atbildēt
Traupatapa
 0  0 atbildēt

  

 0  0 atbildēt