local-stats-pixel

Par Dvīņu Liesmām0

 4  0

Šoreiz vēlētos dalīties informācijā par kādu ļoti būtisku tematu,- mīlestību. emotion Toreiz, kad uzzinaju šo informāciju jutu ļoti lielu prieku, jo tas sniedza daudzas vērtīgas atbildes un ceru ka tāpat kā mani, šī informācija iepriecinās arī Jūs. emotion Šajā rakstā iet runa par Dvīņu liesmām. Ja gribat zinat , kāda ir Jūsu liesma, vienkārši sajūtat, kas Jūsuprāt būtu atbilstošākā būtne ar ko Jums būt kopā un attīrat visu lieko. To Jūsu sirds sajutīs.

1.Kas ir Dvīņu Liesma.

1.Dvīņu Liesma tā ir daļa no Jums, kas tika Tēva radīta uz Kopēja Pamata. Jūs tikāt radīti kā vienots organisms. emotion sen atpakaļ daudzas Dvīņu Liesmas pieņēma lēmumu atdalīties vienai no otras Pieredzes iziešanai. Viņi sadalījās uz Sieviešu un Vīriešu Enerģijām. Tā bija ļoti svarīga pieredze, tās galvenais mērķis bija iepazīt abas šīs Enerģijas un pieņemt tās sevī, novērtēt.

2.Tas ir kā ābols, kas ir sagriezts uz pusēm, kam ir viena kopēja struktūra, kad notiek pilnīga apvienošanāsvisā būtībā un pat visā un visur. Tam absolūti viss ir kopējs, bet uz laiku tas ir sadalīts uz divām līdzīgām pusēm. Tās ir divu pušu apvienošanās, kas var apvienoties līdz 100% vienā veselā, kas jau pēc pilnīgas apvienošanās jau vairs nevarēs atdalīt ne ar ko-Dievs to vairs nepieļaus. Viņiem parādās papildus pastiprinātas vairākas reizes spējas un iespējas, kas nevar būt pie atdalītas attīstības. Tās ir vienotības prioritātes un tieši pie tā ir jātiecas.

3.Dvīņu Liesma tā ir viena organisma, pasaules daļa, daļa no Tevis, kad jūsu intereses saplūst vienā, kad Mīlestība kā silta sega aptin jūs, ar ko ir silti un komfortabli dzīvot kopā. Tas ir tas cilvēks, kam vienmēr gribas izdarīt kaut ko patīkamu, dāvāt siltumu, rūpes, laimi, Tu vienmēr vēlies redzēt viņu ar smaidu, un nespēj atraut aci no viņa skaistuma. Tās ir Dvēseļu harmonija un Būtības apvienība, kad dzīvē Tu neskopojies uz kaut kādiem darbiem, bet Tev gribas to darīt kopā ar savu Dvīņu Liesmu. Tas esi Tu, daļa no Tevis, kā tik ļoti trūkst pilnīgai harmonijai, lai aizpildītu tukšumu sevī. Sirds un dzīves, kad Tava pasaule tik ļoti vēlas apvienoties ar Dvīņu Liesmas pasauli, lai visas daļas atrastu sev pāri. Tas līdzinās pasakai, bet tā ir realitāte, attiecības ar savu Dvīņu Liesmu ir pasakaini skaistas, kas iemiesojas realitātē, kas ir pilnīgs apstiprinājums tam, ka Dievišķā realitāte ir šeit uz Zemes, paradīze, ko jūs varat ieraudzīt kopējām acīm esot kopā ar Dvīņu Liesmu, kad kādam parastā realitāte sāk spēlēt jaunām krāsām, laiks apstājas un viss tiek saskatīts caur Mīlestību, plīvurs krīt un jūs kļūstiet Laimīgi, no tā, ka jūs dzīvojat, ka Dvīņu Liesma ir blakus, no notikumu un Eksistences vienkāršuma.

4.Tieši jums arī tika radīta jūsu Dvīņu Liesma. Tā jums pilnībā atbilst pēc visām struktūrām un sistēmām, un dziļāk papildinot. Jūs piestāvat viens otram pēc visiem parametriem. Tas ir kā atslēgas caurums un atslēga, kas ideāli piestāv atslēgas caurumam pēc visiem parametriem. Tā ir spējīga pagriezt, atvērt durvju atslēgu, aiz kuras gaida kaut kas brīnumains un skaists, katrs var paskatīties, kas jūs gaida aiz durvīm. Un katrs vienmēr tiecas to sasniegt kopā ar savu Dvīņu Liesmu.

5.Dvīņu Liesmas vairākus tūkstošus gadu ir dzīvojušas atsevišķi atsakoties vienai no otras, kas radīja daudz sāpju un ciešanu pašām Dvīņu Liesmām, to Sirdīm un Mīlestībai, kas bija starp tām. Tāpēc pie satikšanās brīža paceļas ļoti daudz sāpīgu momentu, lai tos attīrītu, ir jālūdz attīrīt, piedot, atlaist un apvienot attīrītas Sirdis vienā. Apvienošanās notiek tikai tajos līmeņos, kur ir abu radījumu gatavība uzņemties uz sevis atbildību un kur tika pieņemts lēmums virzīties uz Vienotību, Gaismas ceļā. Un tikai pēc tam notiek Dvīņu Liesmu Apvienība vienā veselā. Dvīņu Liesma palīdz iepazīt sevi, tā papildina un parāda visas nepilnības.

2.Kas ir Dvīņu liesmas aizvietotājs

1.Dvīņu Liesma-tas ir labākais variants un tas ir vienīgais, bet ir maksimāli pietuvinātie pie tās varianti, ko var saukt par Dvīņu Liesmas aizvietotājiem to var būt no 2 līdz 5. Ar viņiem arī būs ļoti labi, bet visu laiku tomēr kaut kas pietrūks-pilnīgas apvienības, bet tiem, kas attīstās un virzās uz augstu Garīgu attīstību tas būs ļoti svarīgi. Ja kādam ir iespēja šajā dzīvē iegūt vidēju attīstības līmeni, viņam izvēļu ir vairāk un viņš šo atšķirību var pat nesajust. Dvīņu liesma ir viena, bet līdzīgo-daudz, tikai ar kaut ko atšķirīgi no oriģināla.

2.Kas ir pietuvinātie varianti? Tēlaini izsakoties, tās ir atslēdziņas vai „atmūķētāji” ,kas var ieiet atslēgas caurumā, ne atvērt to, jo ir rievas, kas nesakrīt un šīs rievas atslēgā vai atslēgas caurumā var pieslīpēt, izlabot un pievilkt kopējiem spēkiem, tiekšanos, darbu un Mīlestību. Un tad atslēga var pilnībā saskanēt ar atslēgas caurumu un būs spējīga radīt iemīļotajā Brīnumu.

3.Ja jūs Garīgi augsiet, tad ar katru soli var rasties neapmierinātība no esošām attiecībām, un jums var sagribēties visu izmainīt. Iestāsies brīdis, kad jūs vai jūs abi sapratīsiet, ka jums pašiem ir savas Dvīņu Liesmas, un tad šeit būs jāizdara vienīgais abpusējais pareizais lēmums. Bez histērijas un pārmetumiem, draudzībā un saskaņā, palīdzot viens otram, cienot un godājot savas kopdzīves pieredzi.

4.Dzīve ar pietuvināto variantu var būt pilnīgi pieklājīga un pilnībā apmierināt no cilvēciskā skatpunkta. Ne jūs, ne viņš neatvērsieties pilnībā, kā tas būtu iespējams ar Dvīņu Liesmu. Runa iet par apvienošanos un harmonisku pilnveidošanos visos esošos Būtības līmeņos. Jūs var pilnībā apmierināt viss kā ir. Jūs vienkārši sadarbosieties ar tām Būtības daļām, kas ļauj saskarties pilnībā un iegūt maksimālu apmierinājumu, pārējās puses-daļas var justies neapmierinātas vai arī apmierinātas ar kaut ko citu, kas visvairāk piestāv (aizraušanās, hobijs un tt.).

5.Tiem, kas vēlas nopietnu attīstību-vajadzīgas tikai Dvīņu Liesmas. Dvīņu Liesmas aizvietotošanas variants var ar laiku neapmierināt sīkumos, jo tikai sīkumos jums arī būs atšķirības. Tā kā esiet pacietīgi sagaidiet labāko no labākajiem un nenožēlojiet par iztērēto laiku. Kopā jūs to ātri atgūsiet.

3.Kā satikt Dvīņu Liesmu

1.Jūs nekad neiegūsiet Dvīņu Liesmu bez izaugsmes. Ja jūs tiešām vēlaties iegūt Dvīņu Liesmu, sāciet augt. Tā ir jūsu visvienkāršākā iespēja to iegūt, satikt dzīvē. Dvīņu Liesma-tā ir sava veida Dievišķa dāvana par izrādīto pacietību, tieksmi Garīgi augt, sevis un Dievišķo plānu realizēšanā. emotion Palīdzība cilvēkam dzīvē, Garīgā ceļā, prieks, mīlestība no attiecībām ar Dvīņu liesmu un papildus iespējas. Var būt tieši mīlestība pret savu Dvīņu liesmu, ticība viņā palīdzēs jums noskaņoties uz Garīgās attīstības ceļu un virzīties pa to.

2.Nedrīkst būt baiļu, lai jums nebūtu piekļuvju apvienošanās laikā. No tā apvienošanās var tikt izgāzts. Nepieļaujiet bailes un šaubas, ja esat sajutis, ka tā ir jūsu Dvīņu liesma un jums tagad notiek apvienošanās.

3.Svarīgi būt nevis kā nepilnvērtīgai pusei, kā vienotai Būtnei. Būt vienotam, pašpietiekamam, cienīt un mīlēt sevi, doties pie sevis, iepazīt un atmodināt sevi. Un tikai kad mēs apvienosim sievišķo un vīrišķo pirmsākumus sevī, tikai kad kļūsim vienoti, tieši tad mēs kļūsim Brīvi Mīlestībā kopā ar savu Dvīņu liesmu. Jo, ja to neizdara iekšā sevī, jūs būsiet atkarīgi no Dvīņu liesmas, bet tam tā nav jābūt.

Vajag no sākuma kļūt vienotam iekšā sevī, piedot sev par to, par ko vēl nav piedots, jo tieši tas mums ļoti traucē apvienoties pašiem ar sevi un kļūt vienotiem. Ja iekšā nebūs miera, tad tānebūs arī ārpusē, nebūs Mīlestības sevī, būs atkarība no Mīlestības, un tas viss ir neatkarīgi no tā vai jums jau ir blakus Dvīņu liesma vai nē. Dvīņu liesma jūs no jūs paša neizglābs, tā tikai var pietuvināt jūs pie sevis.

Iedomājieties, ka pārī ir divas pilnvērtīgas Būtnes un tās nav atkarīgas viena no otras. Tādas Būtnes ir brīvas viena no otras un tās neviens netur un Mīlestība starp tām ir Beznosacījuma. Viņi negaida kaut ko viens no otra un nepieprasa to, nepiesaista pie sevis. Enerģiju apmaiņa vienotām būtnēm notiek pavisam citādākā līmenī un apjomā, jo viņi paši ir ģeneratori, Dievišķo enerģiju avoti. Kad abi divi ir vienoti sevī, tad tāds pāris ir spējīgs uz varenām lietām. Lai kļūtu vienotam, vajag to vēlēties un tiekties pie tā un negaidīt, kad parādīsies Dvīņu liesma un iedos šo vienotību. Labāk negaidiet un netērējiet tik daudz enerģijas uz Dvīņu liesmas gaidīšanu, kā to atpazīt, kad tas būs un tt. kamēr nepieņemsiet sevi, neiemācīsities piedot sev, neiemīlēsiet sevi, nekļūsit pašpietiekami un apvienoti vienā paši ar sevi. Nevajag nolemt sevi mokām bez Dvīņu Liesmas, tas ir vienkārši etaps pirms satikšanās ar to. No tā nav jābūt atkarīgam jūsu liktenim, dzīvei. Jums visskaistākais jau ir-tas esat Jūs pats un Jūsu brīnišķā vienotā pasaule. emotion

Nevajag atdalīties no Dvīņu liesmas un nevajag būt atkarīgam no tās. Kopā, tu un viņa – esat viens un tas pats. Vajadzība un nepieciešamība savā Mīlestībā, dvīņu liesmas, tā ir un būs, bet bezierunu, beznosacījumu, pašpietiekamība ir svarīgs , un tu nekad par tādu nekļūsi, pat ja Dvīņu liesma ir blakus, nekļūstot vienotam sevī.

Esot vienotam pašam ar sevi un smalkajos apvienojoties ar pāri, jūs spēsiet mīlēt Dvīņu liesmu bez nosacījumiem, neskatoties uz to, kur tā ir un ar ko tā ir. Mīlestība pārvar jebkādas fiziskas robežas un iekšēji jūs būsiet ar viņu kļūstot par vienotu un pilnvērtīgu Būtni.

Kā var bez ierunām pieņemt Dvīņu liesmu, ja Tu nespēj pieņemt pats sevi? Kā tu vari mīlēt bez nosacījumiem, ja tu pats sevi nemīli un nepieņem? Nepieņemot sevi vai ir iespējams pieņemt Dvīnu liesmu, ja tāds esi tu pats. Sāciet pirmām kārtām ar sevi, kļūstiet vienoti paši sevī.

4.„ Ļaujiet man pateikt tiem no jums, kas meklē savu iemīļoto kaut kur ārpus sevis, ka tas ir maldu ceļš. Jūsu iemīļotais vai iemīļotā arī ir daļa no jums. Viņš vai viņa var būt iemiesoti ārējā pasaulē, bet satikšanās ar savu dvīņu liesmu var būt sava veida apgrūtinošs uzdevums, ja jūs neesat pilnībā gatavi šim procesam. Tā ne vienmēr atbilst jūsu augstākām interesēm, jo trešās dimensijas pieredze ne vienmēr paredz Gara un rakstura sakritību, ja abas puses nav sasniegušas identisku satikšanās gatavības un evolūcijas līmeni. Klausieties uzmanīgi. Sakumā meklējiet Mīlestību, ko tik ļoti vēlaties iekšā sevī, katrā jūsu Sirds šūnā un elektronā, jūsu Dvēselē. Sākumam iemācieties attīstīt attiecības apzinoties, ka jūs esat viens vesels sevī. Tas gaida jūsu uzmanību. Jūsu Dievišķais partneris dzīvo iekšā jūsos. Attiecības, pie kurām jūs tiecaties, ir nekas cits kā tiešs jūsu attiecību atspulgs ar jūsu pašu Dievišķo Es. Kad jūs iemācīsieties mīlēt sevi visos savas Būtības aspektos, sava Dievišķuma aspektos, visos savas cilvēciskās pieredzes aspektos-tad šī Dievišķā Mīlestība pret savu augstāko Es kļūs par valdošo jūsu dzīvē un Sirdī, un jūs pārstāsiet meklēt kaut ko citu. Jūs uzzināsiet, ka esat to atradis, un vairs nebūs nozīmes kādu formu tas pieņem. Jūsu Sirds būs pilnībā un absolūti apmierināta. Šajā Garīgās attīstības stadijā Absolūtās Mīlestības spogulis, vai atspulgs, pret savu augstāko Es sāks likumsakarīgi parādīties jūsu dzīvē. Tas ir Dievišķais Likums, kas nekad jūs nepievils. Ja tas nav realizējies jūsu dzīvē, tas nozīmē, ka vai jūs neesat gatavs tam, vai arī iekšējos plānos esat nolēmis nogaidīt. Tas parādās jūsu dzīvē saskaņā ar Dievišķo sarakstu un nekādam gaidīšanas periodam nebūs nozīmes, jo savā Sirdī jūs jau esat apvienojies ar savu tiekšanās un mīlestības objektu. Tā kā jūs jau esat sasnieguši Dievišķās Mīlestības stāvokli savā Sirdī, nekas nevar tikt atņemts no jums, pat jūsu dvīņu liesma. Ļaujiet man Dievišķās Mīlestības vārdā pameklēt savu iemīļoto jūsu pašu augstākajā Es. Tas ir pats ātrākais apvienošanās veids ar savu dvīņu liesmu. Jums nav nepieciešamības iesniegt sludinājumu avīzē vai apmeklēt vientuļnieku klubus. Viņš vai viņa burtiski nokritīs jums klēpī-jums neizvairīties no tā...” (Aurelija Luize Džons-Adama „Telos”)

5.Atveriet savu Sirdi un palīdziet atvērties arī savai Dvīņu liesmai, piedodiet, atlaidiet, izlabojiet radītās kļūdas un pieņemiet VIŅU tādu kādi viņi ir patiesībā. Pieņemiet un piedodiet sevi, jo pieņemot sevi jūs varēsiet pieņemt arī Savu Dvīņu liesmu, ieskaitot viņu visos aspektos.

6.Nedrīkst būt uzklemmēšanās. Vajag atlaist situāciju Tēva ziņā. Vajag strādāt, doties uz priekšu, tad arī viss notiks, ticēt, atlaist situāciju uz Tēva Gribu-tas ir pats galvenais. Un nevis vārdos, bet vajag apzināties, ka tu atlaid, tieši atlaid pilnībā uzticoties Tēvam. Atlaid šaubas un nepārliecinātību, jo, ja tu šaubies, tad ar to pie tevis atgriežas trauksme, kam nav jābūt.

7.Lai satiktos ar savu Dvīņu Liesmu ir jāatsakās no visiem pārējiem. Attīrīt sevi no visiem sakariem, kas ir bijuši dzīves un iepriekšējo dzīvju laikā.

8.Dvīņu liesmu ceļš paredz daudz intensīvāku attīrīšanos un arī lielākus rezultātus pēc noteiktu uzdevumu pabeigšanas, nekā pāros, kas uzņemas mazāk Dievišķo pienākumu. Ja jūs vēl neesat satikuši savu Dvīņu liesmu, tad jūs pagaidām neesat gatavs tam. Jums neiedos Dvīņu liesmu tikai tāpēc, ka jūs to gribat, vai skaisti runājat. Vislabākais pārbaudījums-tie ir jūsu Darbi. Ar šiem darbiem arī ir jāsāk. Strādāt pie sevis, apzināt, savest kārtību savā iekšējā pasaulē.

Autors: ratagor

Tulkots no: Usladushka.com tulkoja: Phoenix

Paldies visām būtnēm, kurām pateicoties šeit varēja tapt publicēts šis raksts. Ceru , ka tas iedvesmos visus, kas to lasīs- atmosties, un pilnveidoties. Ja patiks, būs arī raksta turpinājums

Izmantotie avoti:
http://www.usladushka.com
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000