local-stats-pixel

Apciemošana pa naktīm; meitās iešana - latvju dainas.2

 74  0

Apciemošana pa naktīm; meitās iešana.

Ai, ai, jauna meita,

Tavu baiļu gulēšanu:

Kviešu salmi, balts palags,

Sarkans rožu vainadziņš!

Vai, Dieviņi, galva sāp,

Ar muguru nevarēju:

To darīja balta gulta,

Jauna puiša mīlestība.

Vai, Dieviņ, galva sāp

Jaunu zēnu gulējumu;

Labāk būtu gulējuse

Atvasīšu krūmiņā.

Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi,

Nu mēs divi rēdzimēs:

Tev dēliņš, man meitiņa,

It vakaru vietu taisa.

Ai, kaimiņi, nāburdzēni,

Mūs mīlīgu dzīvošanu:

Jūsu meitas, mūsu puiši

Guļ uz viena paladziņa.

Vai, saimnieks, saimniecīte,

Lūko citu gājējiņu:

Kalpiņš guļ ar kalponi

Apakš vienās segenites.

Ai, tautieti tēva dēls,

Tavu labu tikumiņu:

Tēvs štelleja uz pieguļu,

Tu pie meitām gubenī.

Aiz to mūsu upmali

Līkti kārkli saauguši?

Jauni puiši noviļāja

Ar meitām gulēdami.

Aija~ilgi ~gulejos

Jaunu meitu ciemiņā;

Žēl, Dieviņi, lielu miglu,

Lai neredz izjājam.

Aizmirst vienu nevarēju

Jaunu puišu gulējumu:

Svārkiem sedza, mutes deva

Roziņ lika pagalvī.

Ak, tu salda zemenīte,

Tik mēlīti neaizriju;

Ak, tu rupja tautu meita.

Neļāvāti klātgulēt.

Ar meitām apgūlos

Baltu puķu siliņā.

Ūdens šņāce, akmens krāce,

Vēja māte stabulēja.

Ar meitām mīļi guļu,

Suņi, zaķi cauri skrēja;

Kad ar savu līgaviņu,

Ūdens cauri netecēja.

Es gulēju ar meitām,

Udens cauri netecēja;

Guļ ar savu ļaudaviņu,

Ar ratiem cauri brauca.

Ar meitiņu saderēju,

Kur šonakt gulēsim;

Sēžam siena šķūnītī,

Tur šonakt gulēsim,

Tur šonakt gulēsim,

Augumiņus mērīsim.

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 2

0/2000

Prix:25 Mrk - cena 25 markas, priekš vietām kur markas apgrozībā emotion 

 2  0 atbildēt