local-stats-pixel

Pitōns [mēģis otrais]0

 24  0

Šoriez te atstāšu īsu ieskatu, kā darboties ar datnēm. Datnes ir informācijas kopas, kuras vari pārvietot no vienas ierīces uz otru. Datnes arī var tikt izmantotas, lai sev vēlamos datus pārvietotu no savas ierīces uz tiešsaites vietni, kā arī ir tiešsaites vietnes, kuras ļauj lejupielādēt izvēlētajā ierīcē dauts, kā datni vai to katalogu, veidojot datņu gurpu vai grupas. Programmēšanas rīks pitōns paredz trīs veidu darbības ar sev izvēlēto datni, kurā vēlies atstāt sev vēlamos datus.

Pirmais un vienkāršākais ir datu nolasīšana no izvēlētās datnes:
mazais burts 'r' nosaka to, ka datne tiks sagatavota vien datu nolasīšanai no datnes.

Otrais vieds ir datu pievienošana datnei:
mazais burts 'a' nosaka to, ka datne tiks papildināta ar datiem, pievienojot tev vēlamos datus datnes beigās, tāpēc kopējais datnes apjoms palielināsies iekļaujot sevī tev vēlamo papildinājumu.

Trešais veids ir datnes izveidošana un datu iekļaušana datnē:
mazais burts 'w' nosaka to, ka datne tiks pārrakstīta vai izveidota, ja tev vēlamajā vietā jau nebūs datne ar tādu pašu nosaukumu, pēc tam iekļaujot tev vēlamos datus datnē. Izmantojot šo datnes apstrādes rīku ir jābūt sevišķi piesardzīgam, ja izvēlēsies datni ar tādu pašu nosaukumu, visi datnē esošie dati pazudīs.

Ar datnēm, izmantojot pitōnu, var darboties sekojoši:
1 izvēlamies nosaukumu iespējamo datu pārnešanai, manā gadījumā tas būs 'datneR'
2 izsaucam komandu 'open'
3 aiz komandas norādam esošās datnes atrašanās vietu 'ielas.txt'
4 aiz datnes nosaukuma norādam sev vēlamo datnes apstrādes veidu 'r'

datneR=open('ielas.txt','r')

5 ar komandu 'print' liekam izvadīt datus 'datneR' turpinot to ar datnes atspoguļošanas komandu '.read()'

print datneR.read()

6 aizveram pārnešanai paredzēto rezervēto vietu, turpinot datu 'datneR' ar datnes aizvēršanas komandu '.close()'

datneR.close()

Līdzīgi var rīkoties ar datu pievienošanu datnei:
1 aiz datnes komandas norādam sev vēlamo datnes apstrādes veidu 'a'

datneA=open('piela.txt','a')

2 pievienojam datu pārnešanai paredzētajam nosaukumam datnes papildināšanas komandu '.write()' papildinot to ar sev vēlamajiem datiem

datneA.write('Pievienojamie dati')

3 aizveram pārnešanai paredzēto rezervēto vietu, turpinot datu 'datneA' ar datnes aizvēršanas komandu '.close()'

datneA.close()

Visbeidzot var izveidot jaunu datni vai dzēst esošo, jaunu datu iekļaušanai:

1 aiz datnes komandas norādam sev vēlamo datnes apstrādes veidu 'w'

datneW=open('piela.txt','w')

2 pievienojam datu pārnešanai paredzētajam nosaukumam datnes papildināšanas komandu '.write()' papildinot to ar sev vēlamajiem datiem

datneW.write('Jaunas datnes dati')

3 aizveram pārnešanai paredzēto rezervēto vietu, turpinot datu 'datneW' ar datnes aizvēršanas komandu '.close()'

datneW.close()

mēģini, vērtē, koemntēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000