local-stats-pixel

Pitōns G[bloki septītā daļa]84

 16  0

Šoreiz parādīšu, kā ar programēšanas rīku pitōns ir izveidojama bloku kopa vai kā ir iespējams ar programmēšanas rīku pitōns izveidot savu elementu, ar sevis izveidotām apakškomandām un sava elementa aprakstošajiem apzīmētājiem. Ja vēlies izveidot bloku kopu, tad tas ir izdarāms ar programmēšanas rīka pitōns komandu 'class', aiz kuras ir jāseko tava elementa nosaukumam, kurš sākas ar lielo burtu. Aiz elementa nosaukuma var nesekot iekavas un bloku kopā iekļaujamie aprakstošie apzīmētāji ar tevis izveidotajām elementa apakškomandām sekos aiz kola ':', kurš jāliek uzreiz aiz elementa nosaukuma, jaunā rindiņā ar atstarpi. Aprakstošie tava elementa apzīmētāji ir kā vērtības, kuras vari mainīt programmas gaitā. Savukārt visām tevis noteiktā elementa apakškomandām, kuras vēlēsies iekļaut bloka kopā, kā pirmajam mainīgajam iekavās jābūt iekļautam apzīmējumam 'self'(papildināts, skatīt raksta biegās), kurš norāda uz to, ka bloka kopas aprakstošie apzīmētāji, kā arī pārējie bloka kopas elementi var tikt mainīti atbilstoši tevis izveidotās apakškomadas darbībām. Ja vēlies, bloka kopā izmantot kāda aprakstošā elementa apzīmētāju vai mainīt tā vērtību, tas ir izdarāms darbībā norādot programmēšanas rīka pitōns apzīmējumu 'self'(papildināts, skatīt raksta beigās) aiz kura seko punkts '.', pēc kura atbilstoši tiks norādīts aprakstošā apzīmētāja nosaukums.
class Grozs:
⠀vei='pilns'
⠀abo=3
⠀bum=2
⠀plu=4
⠀def abol(self):
⠀⠀print 'Groza ir '+str(self.abo)+'. aboli(s)'
⠀def bumb(self):
⠀⠀print 'Groza ir '+str(self.bum)+'. bumbieri(s)'
⠀def plum(self):
⠀⠀print 'Groza ir '+str(self.plu)+'. plumje(s)'
⠀def piln(self):
⠀⠀if self.abo+self.bum+self.plu==9: self.vei='pilns'
⠀⠀elif 5 ⠀⠀elif 0 ⠀⠀elif self.abo+self.bum+self.plu==0: self.vei='tuks'
⠀⠀else: self.vei='groza nevar but tads skaits auglu'

Ja vēlies kādam programmēšanas rīka pitōns mainīgajam piešķirt sava elementa izteiksmi, tad tas ir izdarāms, aiz mainīgā ieliekot ir zīmi '=', aiz kuras sekos tevis izveidotā elementa nosaukums ar iekavām, kurās var neko neiekļaut.
a=Grozs()

Pēc tam atbilstoši varēsi izmantot sevis izveidotā elementa aprakstošos apzīmētājus, kuriem varēsi mainīt vērtību programmas gaitā un attiecināt savas apakšokomandas uz sevis izmantoto elementu, lai iegūtu papildus rīcības brīvību izmantojot savu elementu. Aiz sava elementa apakškomandas ir jāseko iekavām.
print a.vei
print a.abo
print a.bum
print a.plu
a.abol()
a.bum=a.bum-1
a.bumb()
a.piln()
print a.vei
a.plu=1
a.piln()
print a.vei
a.plum()
a.abo=0
a.bum=0
a.plu=0
a.piln()
print a.vei
a.abo=100
a.piln()
print a.vei

Visas programmas rindiņas ir kā viens piemērs.
22.03.2016 apzīmējuma 'self' vietā vari izvēlēties, jebkuru citu apzīmējumu, kurš nesakrīt ar programmēšanas rīka pitōns komandām vai jau tevis iepriekš izveidotajām komandām, kā arī apakškomandām, kuras esi paredzējis iekļaut kopu blokā. Svarīgi ir tas, ka šis apzīmējums ir kā mainīgais, kuram jābūt kā pirmajam un kurš ir jāiekļauj katrā tevis izveidotā elementa apakškomandā, kā pirmais mainīgais iekavās aiz tevis izveidotās apakškomandas. Šis maingais sevī iekļauj visas tevis izveidotā elementa apakškomandas un tevis izveidotā elementa aprakstošos apzīmētājus.

mēģini, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 84

0/2000

 emotion 

 0  0 atbildēt