local-stats-pixel

Pitōns G[bloki piektā daļa]0

 4  0

Ar programmēšanas rīku pitōns ir iespējams savām komandām nodot neierobežotu skaitu mainīgo, kuri var būt programmēšanas rīka pitōns elementi. Vienīgais, kas tādos gadījumos ir jāielāgo, ka mainīgie tiks izveidotajai komandai nototi, kā saraksts, ja izvēlēsies savai komandai nodot mainīgo vērtības un kā masīvs, ja vēlēsies savai komandai nodot mainīgos ar noklusētajām vērtībām. Der gan ielāgot, ka noteiktos sarakstu veidos elementa vienību secība var tikt salikta pēc programmēšanas rīka pitōns augšanas, dilšanas noteiktās kārtības. Tas pats arī attiecas uz masīviem, tāpēc nevajadzētu brīnīties, ja masīva elementa vienības ar to norādēm, nebūs masīvā secībā, kādā tos pievienoji masīvam. Jāatzīmē, ka katrai izveidotajai komandai var vien piešķirt vienu sarakstu un vienu masīvu, kuru attiecīgi izmantot nenoteikta skaita vērtību nodošanai izveidotajai komandai un nenoteiktu skaitu noklusētu vērtību nodošanu sevis izveidotajai komandai. Ja vēlies savā komandā iekļaut mainīgo ielasīšanu, kā sarakstu, tad tas ir izdarāms mainīgajam priekšā pieliekot zvaigznītes zīmi '*', ja vēlies savā komandā iekļaut mainīgo ar noklusēto vērtību ielasīšanu, tad tas ir izdarāms mainīgajam priekšā pieliekot divas zvaigznītes zīmes '**'.

Ja vēlies izmantot savā komandā neierobežotu mainīgo skaitu ielasīšanas kārtību, tad der acerēties, ka noteiktajiem mainīgajiem ir jāseko pirmajiem aiz tavas komandas nosaukuma, kuri seko aiz tās iekavās, atdalīti ar komantiem. Vai attiecīgi, pie komandas izmantošanas programmā, pirmo mainīgo vērtības tiks nodotas komandai, lai tās varētu atpazīt komandas bloka darbībās, ar tevis norādītajiem mainīgo apzīmējumiem, bet pārējās tiks iekļautas sarakstā, kā saraksta elementa vienību vērtības.
def a(b,c,*d):
⠀for e in d:
⠀⠀print b+e+c
a('<a>','</a>','ezis','lapsa','cirslis','bebrs')

Ja vēlies vēl iekļaut savā komandā neierobežotu mainīgo skaitu ar noklusētām vērtībām, tad šiem mainīgajiem ar noklusētajām vērtībām ir jābūt pēdējiem.
def b(e,*f,**g):
⠀for i in f:
⠀⠀print e+i
⠀for j,k in g.items():
⠀⠀print j.capitalize()+ ' ir '+k
⠀print f
⠀print g
b('Zvers ir ','ezis','cirslis',bulis='lops',auns='lops',azis='lops')

Ja vēlies izmantot tikai sarakstu vērtību nodošanai savā komandā, tas ir izdarāms ar zvaigznītes zīmes '*' palīdzību, kuru pievienosi izveidotajai komandai programmā pirms pirmā mainīgā, kuram ir jābūt programmēšanas rīka pitōns saraksta elementam, bez tam, tādā gadījumā, nevarēsi savā komandā iekļaut citus mainīgos, kuriem būtu jāseko pirms saraksta, jo visi izveidotās komandas mainīgie, tiek izveidotajai komandai nodoti kā saraksts.
def c(*a):
⠀for b in a:
⠀⠀print 'Meza zveri sauca - '+b+'!'
a=[]
a.append('vilku')
a.append('caunu')
a.append('stirnu')
a.append('laci')
c(*a)

Tā pat arī var izmantot masīvu, lai savai komandai nodotu mainīgos ar noklusētajām vērtībām, vienīgais tādā gadījumā saraksta vietā būs iekļaujams masīvs, kas ir izdarāms ar divu zvaigznīšu zīmju '**' pievienošanas pirms programmēšanas rīka pitōns elementa, kurš ir masīvs. Šādi norādīts masīvs, ir norādāms kā pēdējais mainīgais, iekavās aiz tavas komandas programmā. Visi mainīgie ar noklusētajām vērtībām tiek tevis izveidotajai komandai nodoti kā kopīgs masīvs.
def d(*a,**b):
⠀for c in a:
⠀⠀print c.capitalize()+' var atpazit pec '+b.get(c)+'.'
b={}
b.setdefault(a[0],'vedera')
b.setdefault(a[1],'astes')
b.setdefault(a[2],'kajam')
b.setdefault(a[3],'kepam')
d(*a,**b)

mēģini vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000