local-stats-pixel

Pitōns E[saraksti septītā daļa]0

Šoreiz turpināšu rakstu par sarkasta veidu kopa. Šajā rakstā aplūkošu kādas apakškomandas ir piemērojamas elementam, kurš ir kopas veida saraksts.

Apakškomanda 'add' ļauj pievienot saraksta veidam kopa elementa vienību, ja to iekļauj iekavās aiz apakškomandas.
Apakškomanda 'clear' izņems visas elementa vienības no elementa, iekavās aiz apakškomandas nav nekas iekļaujams.
Apakškomanda 'copy' ļaus elementa vienības iekļaut citā elementā, iekavās aiz apakškomandas nav nekas iekļaujams.
Apakškomanda 'difference' ļauj piemērotajam sarakstam kopa noteikt elementa veinības, kuras atkārtojas tikai viņā, iekavās aiz apakškomandas var iekļaut vairākus sarakstus, kuru vieds ir kopa, atdalot tos ar komatiem.
Apakškomanda 'difference_update' izņems visas pārējās elementa vienības no elementa, kuru elementi būs norādīti aiz apakškomandas, iekavās, atdalīti ar komatiem. Elementiem ir jābūt sarakstiem, kuru veids ir kopa.
Apakškomanda 'discard' ļauj izņemt no saraksta, kura vieds ir kopa, elementa vienību, ja elementa veinība ir sastopama elementā, kura ir norādīta iekavās aiz apakškomandas.
Apakškomanda 'intersection' ļaus iegūt elementa vienību šķēlumu starp kopu uz kuru tika attiecināta apakškomanda un kopām, kuras tika norādītas iekavās aiz apakškomandas, atdalītas ar komatiem.
Apakškomanda 'intersection_update' atstās elementā vien šķēlumu, tās elementa vienības, kuras visām kopām sakritīs. Šķēlums tiks veidots no kopas uz kuru tika attiecināta apakškomanda un visām pārējām, kuras tika uzskaitītas iekavās aiz apakškomadas, atdalītas ar komatiem.
Apakškomada 'isdisjoint' ļauj noteikt vai kopas pilnībā atšķiras viena no otras. Ja uz sarakstu, kura vieds ir kopa tiks attiecināta apakškomada un sarakstu, kura veids ir kopa, kurš ir norādīts iekavās aiz apakškomadas, tad iegūsi pieņemtu patiesību (True), ja neviena no kopu elementa vienībām nesakrītīs starp kopām un peiņemtu patiesības noliegumu (False), ja kaut viena no kopu elementa vienībām atkārtosies abās kopās.
Apakškomanda 'issubset' ļauj noteikt vai kopas visas elementa vienības ir sastopamas kopā, kura norādīta aiz apakškomadas iekavās ar pieņemtu patiesību vai pieņemtas patiesības noliegumu, (True) un (False).
Apakškomada 'issuperset' ļauj noteikt vai kopā ir sastopamas visas, aiz apakškomadas, iekavās norādītās kopas elementa vienības.
Apakškomanda 'pop' piešķirs mainīgajam pirmo kopas elementa vienību, izņemot to no kopas. Iekavās aiz apakškomandas nav nekas norādāms.
Apakškomanda 'remove' izņems no saraksta, kura veids ir kopa, elementa vienību, kura būs iekļauta iekavās aiz apakškomandas.
Apakškomanda 'symmetric_difference' izveidos jaunu kopu ar elementa vienībām, kuras neatkārtosies ne kopā uz kuru attiecināji apakškomandu, ne kopā, kuru norādīji iekavās aiz apakškoandas.
Apakškomanda 'symmetric_difference_update' izņems visas kopas elementa vienības, kuras atkārtojās kopā, kuru norādīji aiz apakškomandas iekavās un pieliks tai tās elementa vienības, kuras neatkārtojas abās kopās.
Apakškomanda 'union' ļaus tev iegūt jaunu kopu, no kopu elementa vienībām, kuras norādīji iekavās aiz apakškomadas adalītas ar komatiem un kopu uz kuru attiecināji apakškomandu.
Apakškomanda 'update' pievienos kopai, uz kuru attiecināji apakškomandu, visas tās kopu elementa vienības, kuras norādīsi aiz apakškomandas iekavās, atdalītas ar komatiem.

a=set(range(1,10))
b=set(tuple('Kkas ta kkas sita'))
c=set(range(3,7))
d=set([2,'a','b'])
e=set([])
e.add(10)
print e,d,b,a
e.clear()
print e
e=a.copy()
print e
e.add(10)
print e.difference(a,c)
e.difference_update(d,b)
print e
e.discard(8)
print e
print e.intersection(a,c)
e.intersection_update(a)
print e
print e.isdisjoint(a), e.isdisjoint(d)
print e.issubset(a)
print a.issuperset(c)
f=e.pop()
print e,f
e.remove(3)
print e
print e.symmetric_difference(c)
e.symmetric_difference_update(a)
print e
print e.union(a,d)
e.update(b,c)
print e

mēgini, vērtē, komentēemotion

8 0 0 Ziņot!
Ieteikt: 000
Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000