Pēdejo reizi redzēts 14.12.2014
zvaigzne100% pozitīvo vērtējumu
Haltūrē 2641 dienas
Izpildījis 1 darbus
Pasūtījis 0 haltūras
Saņēmis 1 pozitīvus vērtējumus
Saņēmis 0 negatīvus vērtējumus
Sazināties
Haltūras
Aktīvas: 3
Atceltas: 3
Neapstiprinātas: 0
Es pārdodu kursa darbu uzņēmējdarbības vadīšanā \"Uzņēmuma konkurētspējas paaugst
Ievads 4 1. ANALĪZES DAĻA 5 1.1. Uzņēmējdarbības raksturojums Latvijā 5 1.2. Nozares raksturojums 8 1.3. Uzņēmuma raksturojums 10 1.3.1. SIA „Malung Industries” raksturojums 10 1.3.2. SIA „Malung Industries” misija, vīzija un mērķi 12 1.3.3. SIA „Malung Industries” pārvaldes struktūra un personāls 13 1.3.4. Uzņ...
Ievads 4
1. ANALĪZES DAĻA 5
1.1. Uzņēmējdarbības raksturojums Latvijā 5
1.2. Nozares raksturojums 8
1.3. Uzņēmuma raksturojums 10
1.3.1. SIA „Malung Industries” raksturojums 10
1.3.2. SIA „Malung Industries” misija, vīzija un mērķi 12
1.3.3. SIA „Malung Industries” pārvaldes struktūra un personāls 13
1.3.4. Uzņēmuma SVID analīze 15
1.4. Teorētiskais pamatojums projekta izstrādāšanai 15
1.4.1. Konkurētspējīg ās priekšrocības pamats 15
1.4.2. Konkurētspējīgās priekšrocības ilgtspēja 17
1.4.3. Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšana 17
2. PROJEKTA DAĻA 19
2.1. Uzņēmuma darbības analīze 19
2.2. Uzņēmuma peļņas un rentabilitātes paaugstināšanas projekts 21
2.3. Tirgus analīze 22
2.3.1. SIA „Malung Industries” tirgus raksturojums 22
2.3.2. SIA „Malung Industries” konkurentu novērtējums 23
2.3.3. Mērķa tirgus sadalījums pa klientu grupām 25
2.4. Mārketinga pasākumu pilnveidošanas projekts 27
2.5. Mārketinga speciālista piesaistīšanas projekts 28
Secinājumi un priekšlikumi 30
Bibliogrāfiskais saraksts 32
Pielikums
Es pārdodu kursa darbu mārketingā "Segmentēšanas veidi un metodes"
Saturs Ievads 3 1. SIA „Malung Industries” 4 1.1. SIA „Malung Industries” raksturojums 4 1.2. SIA „Malung Industries” pārvaldes struktūra un personāls 4 2. Tirgus segmentēšana 6 2.1. Tirgus segmentēšanas būtība un mērķi 6 2.2. Tirgus segmentēšanas metodes 9 2.3. Tirgus segmentēšanas efektivitātes principi 10 3...
Saturs
Ievads 3
1. SIA „Malung Industries” 4
1.1. SIA „Malung Industries” raksturojums 4
1.2. SIA „Malung Industries” pārvaldes struktūra un personāls 4
2. Tirgus segmentēšana 6
2.1. Tirgus segmentēšanas būtība un mērķi 6
2.2. Tirgus segmentēšanas metodes 9
2.3. Tirgus segmentēšanas efektivitātes principi 10
3. SIA „Malung Industries” tirgus segmentēšana 11
3.1. Segmentēšana sadalot tirgu pēc produktiem 11
3.2. Tirgus segmentēšana pēc grupējumu metodes 12
3.3. Segmentēšana pēc ģeogrāfiskajām pazīmēm 14
Secinājumi un priekšlikumi 16
Bibliogrāfiskais saraksts 17
Es pārdodu referātu "LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBA"
Ievads 3 1. Lauksaimniecība Latvijas tautsaimniecībā 4 1.1. Tautsaimniecība pēdējos gados 4 1.2. Lauksaimniecības nozare 6 1.2.1. Nozares raksturojums 6 1.2.2. Piens un piena produkti 7 1.2.3. Kartupeļu ražošana 9 1.2.4. Cūkgaļas ražošana 10 1.2.5. Liellopu gaļas ražošana 11 2. Peļņas vai zaudējuma aprēķina pi...
Ievads 3
1. Lauksaimniecība Latvijas tautsaimniecībā 4
1.1. Tautsaimniecība pēdējos gados 4
1.2. Lauksaimniecības nozare 6
1.2.1. Nozares raksturojums 6
1.2.2. Piens un piena produkti 7
1.2.3. Kartupeļu ražošana 9
1.2.4. Cūkgaļas ražošana 10
1.2.5. Liellopu gaļas ražošana 11
2. Peļņas vai zaudējuma aprēķina piemērs 13
Secinājumi 14
Bibliogrāfiskai s saraksts 15


Ievads
Lauksaimniecības nozare Latvijā ir viena no svarīgākajām. Tā kopā ar mežsaimniecību un medniecību sastāda 3,0% īpatsvaru no kopējā iekšzemes kopprodukta, tomēr tas ir par 0,5% mazāk nekā 2007. gadā.
Lauksaimniecības uzdevums ir nodrošināt cilvēkus ar produktiem, jo galvenie pārtikas produkti nāk tieši no šīs nozares. Galvenie ražošanas virzieni lauksaimniecībā ir piena – gaļas lopkopība un graudkopība, mazākos apjomos attīstīta dārzkopība, rapša ražošana un dažādas sīkražošanas nozares....