Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
14
178

Sveiki

Piedāvāju Jums izlasīt visai interesantu sazvērestības teoriju - nelielu, izkonspektētu ieskatu Iluminātu attīstībā, plānos un to ietekmi mūsdienās un uz katru no mums.

Tātad, apbruņojamies ar pacietību un lasam...teksts nav no īsākajiem, bet ir interesants, ceru kad patiks.

Slepeno biedrību pētnieks... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
1.

Slepeno biedrību pētnieks Deivids Aiks uzskata, ka ilumināti kopš senatnes slepeni uztur kontaktus ar ārpuszemes izcelsmes saprātīgo rāpuļu rasi, kas pirms cilvēka rašanās pārvaldījusi Zemi, un ar savu aģentu - iluminātu palīdzību cer savu varu atgūt nākotnē, cilvēkus pakāpeniski paverdzinot vai iznīcinot. Patiešām, Čūskas brālības un iluminātu darbībā vērojamas iezīmes, kas raksturīgas rāpuļu psihei: pretinieka īpašību smalka izpētīšana un to izmantošana savu nolūku īstenošanai, strikts īpašnieciskums, sev izdevīga brīža pacietīga gaidīšana, auksts aprēķins un emociju trūkums.  

Otra vide, kurā tapa iluminātu ideoloģija un darbības materiālā bāze, bija 18. gadsimtā Rietumeiropā izveidojusies naudas aristokrātija - tirgotāju, rūpnieku un baņķieru dzimtas, kas alka savās interesēs iespaidot politiskās un sabiedriskās norises, saradojoties ar dižciltīgajiem. Tādējādi izveidojās jauns sabiedrības slānis - melnā aristokrātija, kuras vērtībās galveno vietu ieņēma nevis gods un uzticība, bet viltība, divkosība, pērkamība un nežēlība iedzīvošanās vārdā. 1729. gadā no angļu Austrumindijas tirdzniecības kompānijas izauga vēlākais vispasaules ēnu valdības kodols - Lielbritānijas monarhu paspārnē esošā Trīssimtu komiteja. Tie bija angļu, vēlāk arī amerikāņu tirgotāji, politiķi un baņķieri ar darbības pamatprincipu "Vara caur naudu!". Komitejas locekļi 19. gadsimtā sarausa milzu bagātības, tirgojot Ķīnā Indijas opiju, un arī vēlāk guva un gūst lielus ienākumus no narkotiku un ieroču tirdzniecības. Naudas varu politikā 18. gadsimta beigās un 19. gadsimtā nostiprināja baņķieru Rotšīldu dzimtas izveidotais starptautiskais banku tīkls. Rotšīldu ciltstēvs Maijers Amšels kopš 1796. gada bija vācu valstiņas Hesenes-Hanavas galma baņķieris un preču piegādātājs. Savās un valsts interesēs viņš sekmīgi pielietoja starptautiskās preču-naudas operācijas, vērtspapīru cenas regulēšanu, vajadzīgās informācijas ievākšanu visās pasaules malās un vajadzīgo personu uzpirkšanu. Kā pakļaušanas un ietekmēšanas līdzekli Rotšīldi praktizēja liela apjoma aizdevumus valstīm, kā arī karu finansēšanu.

Bavārijas iluminātu ordeņa... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
2.

Bavārijas iluminātu ordeņa oficiālie mērķi bija cilvēku izglītošana un tikumiskā pilnveidošana, taču patiesie nolūki klajā nāca 1786. gadā, kad kratīšanas laikā atrada ordeņa slepenos dokumentus. To vidū bija arī tā dēvētā Sātana Derība - iluminātu darbības programma, kas veiksmīgi īstenota pagātnē un ko pielieto arī mūsdienās. Tajā viskoncentrētāk izklāstīti iluminātu mērķi un taktika. Lūk, ko vēsta Sātana Derība.    

"Pirmais cilvēku pārvaldīšanas noslēpums ir sabiedriskās domas iegūšana, turklāt jāsēj ķildas, šaubas un pretrunīgi viedokļi tik ilgi, līdz cilvēki pilnībā apjuks un nolems, ka politikas jautājumos labāk vispār palikt bez personīgā viedokļa. Jāuzbudina tautas neapmierinātība, jāizplata tukša, netīra un pretīga literatūra. Preses uzdevums ir pierādīt ne-Iluminātu nespēju visās valsts un reliģiskās dzīves jomās.    

Otrs noslēpums - jāizmanto visas cilvēku vājības, visas sliktās īpašības un kļūdas, līdz cilvēki pārstās saprast viens otru. Pirmām kārtām jācīnās ar personības spēku, jo nav nekā bīstamāka par to. Ja personībai piemīt radošā garīgā enerģija, tā spēj sasniegt vairāk kā miljoni ļaužu Ar skaudības, naida, šķeltniecības un karu starpniecību, ar trūkumu, badu un slimību izplatīšanu visas tautas jānoved līdz tam, ka tās nesaskatīs citu izeju kā vien pilnīgu pakļaušanos Iluminātu varai. Ja kādu valsti sagrāvusi revolūcija, vai arī pilsoņu kara rezultātā tai radušies ārēja uzbrukuma draudi, to vienmēr jāizmanto mūsu labā.   Jāpanāk, lai cilvēki lietotu kvītis kā skaidru naudu, dzītos pēc izpriecām, atrodoties nemitīgos kaut kā jauna meklējumos, sapinoties tajos un beigās sekojot Iluminātiem. Ieviešot sabiedrībā izvirtību, cilvēkiem būs atņemta jebkāda ticība Dievam. Jālikvidē spēja patstāvīgi domāt, ieviešot gatavu uzskatu sludināšanu; garīgos spēkus jāsatriec ar tukšu demagoģiju. Brīvās domas, ko izvirza partijas, Iluminātu oratoriem jāpiepilda ar tukšiem vārdiem, lai klausīšanās nogurdinātajiem cilvēkiem rastos riebums pret jebkuru oratoru. Pretēji tam, Iluminātu politisko mācību jāpasniedz pilsoņiem nenogurdinošā, viegli uztveramā formā. Masām jāpaliek aklām, nesaprātīgām un bez sava viedokļa, lai tās nespētu diskutēt par valsts iekārtas tēmām. Tās pārvaldīs taisnīgs, bet nepielūdzams spēks un bezierunu pakļāvības princips.

Pasaules kundzību var... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
3.

Pasaules kundzību var sasniegt tikai pa aplinkus ceļiem, mērķtiecīgi maitājot visas īstenās brīvības: gan likumdošanu, gan vēlēšanu kārtību, presi, personas brīvības, bet pirmkārt tautas izglītošanas sistēmu, turklāt stingri ievērojot visu pasākumu slepenību.

Eiropā jārosina nesaprašanās starp cilvēkiem un tautām, rasu un reliģisko naids, lai rastos nepārvarama šķelšanās, lai neviena kristiešu valsts nespētu rast sev atbalstu. Citās pasaules daļās jāsēj ķildas, nekārtības un naidīgums, lai iemācītu valstis baidīties un apspiestu katru iespēju izrādīt pretestību. Ar augstāko valsts amatpersonu pērkamības palīdzību valdības jānostāda kredītatkarībā no Iluminātiem pēc aizdevumu sērijas piešķiršanas, kas būtiski palielinās viņu valstu parādus. Ar speciāli sarīkotu ekonomisko krīžu, kuru laikā visi pieejamie naudas līdzekļi būs izņemti no apgrozības, palīdzību jāsagrauj ne-Iluminātu finansu saimniecība. Naudai jākļūst par vienīgo spēku, kas virza tirdzniecību un ražošanu, lai ar naudas starpniecību rūpnieki iegūtu arī politisko varu. Kopā ar Iluminātiem elitē jāiekļūst arī no viņiem atkarīgajiem miljonāriem; policijai un karavīriem turpretim jāpaliek nabagiem. Ar vispārēju vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību ieviešanu jānodibina neierobežota vairākuma kundzība. Ar patstāvības sludināšanu jāveic ģimenes un tās audzinošā spēka iznīcināšana. Ar izglītību, kas balstās uz viltotiem faktiem un viltus mācībām, jaunatni jāpadara trulu, dezorientētu un samaitātu.

Jaunu masonu ložu dibināšana un sakari ar jau esošajām veicina sazarota organizāciju tīkla izveidošanu. Neviens nezina to patiesos mērķus, it sevišķi muļķi no ne-Iluminātiem, kuri centīsies iekļūt atklātajās brīvmūrnieku ložās tikai tādēļ, lai viņu acis vēl veiksmīgāk būtu piebērtas ar putekļiem. Ar visu šo pasākumu palīdzību jāpanāk, lai tautas uzaicinātu Iluminātus par pasaules pārvaldītājiem. Jauno pasaules valdību jāpasniedz kā labdarīgu un pasargājošu, kurai pakļaujas pilnībā labprātīgi. Ja kāda valsts iebildīs, tās kaimiņi sāks karu pret to. Šādas valdības izveidošanai nepieciešama pasaules kara organizēšana."

Bavārijā iluminātu ordeni aizliedza, tomēr tas turpināja pastāvēt citās valstīs un iekļaut sevī pasaules finansu, intelektuālo un politisko eliti. 19. gadsimtā ilumināti saplūda arī ar naudinieku eliti - Trīssimtu komiteju. Iluminātu programma jau izvērstāk izklāstīta 1895. gadā atklātībā nonākušajos tā dēvētajos "Ciānas Gudro protokolos". Pretēji sabiedrībā izplatītajiem viedokļiem, ka tie ir antisemītu safabricējums vai ebreju sazvērestības plāns, Protokoli, visdrīzāk, ir kāda iluminātu līdera runas konspekts. Viņš ar gandarījumu atzīst, ka valsts mehānismu virzītāji - zelts un prese - jau atrodas viņu rokās, un pretenzijas uz vispasaules kundzību kļuvušas par realitāti: "Mūsu slepeno Supervaldību vairs neaizsniedz likums. Tagad mēs esam likumdevēji, armijas pavēlnieki. Mūsu rokās ir nevaldāma godkāre, dedzinoša alkatība, nesaudzīga atriebība, nikns naids". Ar anonīmā franču izcelsmes līdera muti ilumināti Protokolos pasludināja postulātus, pie kuriem apzināti vai neapzināti turējās vēlākās politiķu paaudzes: "Politikai nav nekā kopīga ar morāli!" un "Mūsu devīze - spēks un liekulība!"

19 gadsimta beigās bija... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
4.

19. gadsimta beigās bija izveidojušies finansu elites ekonomiskās kundzības īstenošanas rīki - starptautiskie banku un uzņēmumu monopoli, kas spēja mākslīgi regulēt preču un naudas plūsmas, izraisīt inflāciju un ekonomiskās krīzes. Brīvā tirgus teorijas īstenošana valstu likumdošanā atcēla jebkādus ierobežojumus lielo monopolu kundzībai.  

19. gadsimta otrajā pusē Rietumu pasaulē notika iluminātu inspirēta ideoloģiskā revolūcija - izveidots un plaši popularizēts materiālistiskais pasaulskatījums. Tajā noliegtas garīgās vērtības, slavināts sadzīves ērtību progress, bet cilvēks pielīdzināts dzīvniekam, kura vienīgā morāle ir - izdzīvo stiprākais un viltīgākais. Šajā laikā pastiprinājās visu cilvēka dzīves jomu reglamentācija un kontrole no valsts puses. Vienlaikus sabiedrība sadalījās ļoti bagātajā virsslānī un proletāriešu pūlī. Pret vardarbīgas revolūcijas idejām uzņēmīgie proletārieši kļuva par iluminātu armiju, kas gāza monarhijas Eiropā 1. Pasaules kara beigās.  

Milzīgs solis uz finansu elites vispasaules kundzību bija privātās Federālo rezervju bankas izveidošana ASV 1913. gadā. Baņķieri to piedāvāja kā risinājumu pēc mākslīgi izraisītas finansu krīzes. Plaukstošākās pasaules valsts valdība pēc 1913. gada kļuva par 12 lielāko pasaules banku vadītās Federālo rezervju bankas mūžīgu parādnieci, jo dolāru naudaszīmes apgrozībā turpmāk laida tikai kā valdības parādzīmes bankai. Valstij tādēļ bija jāieķīlā bankai visi iespējamie īpašumi, turklāt jāmaksā procenti par to, ka Federālo rezervju banka nodrošina ASV ar naudu. Federālo rezervju bankas akciju lielākie turētāji netieši veicināja abu pasaules karu izraisīšanos, finansiāli atbalstot abas naidīgās puses. Kopš 1915. gada Maksa Varburga banka Hamburgā sāka finansēt revolūcijas gatavošanu Krievijā, bet Padomju Krievijā milzu ienākumi no naftas ieguves nonāca Rokfellera kompānijā "Standard Oil". Kopš 1925. gada ASV lielākās bankas ar savām investīcijām veica Vācijas militārās varenības atjaunošanu un vēlāk bija nacistu rūpniecības galvenie sadarbības partneri. Sociālistu kustību sakūdītais proletariāts pēc 1. Pasaules kara daudzās Eiropas valstīs gāza monarhiju. Izveidojās iekārta, ko mēs dēvējam par demokrātiju, tomēr tai atbilstošāks ir partokrātijas nosaukums. Šajā iekārtā politiskajām partijām, lai risinātu savstarpēju cīņu, nepieciešama nauda, līdz ar to partijas nonāk atkarībā no finansu oligarhiem. Valdībās atrodas viegli ietekmējami ļautiņi ar tumšu pagātni - nepakļaušanās gadījumā draud neatklātā nozieguma publicēšana. Demoralizētais pūlis tomēr tos ciena veiklo blēdību dēļ. Politiķu pērkamība un amoralitāte, kā arī birokrātiskie liekēži un samudžinātā likumdošana rada tautā vienaldzību, pat riebumu pret politiku kā tādu.  

20. gadsimtā iluminātu plāni īstenojās pasaules mērogā. Paralēli sabiedrības šķelšanai notika finansu un politikas centralizācija, ko pazīstam kā "globalizāciju". Pēc pasaules kariem haosa un nedrošības atmosfērā veidojās lielas politiskās un militārās apvienības - Tautu Savienība, ANO, NATO. Ekonomiskās apvienības, tādas kā ES, kalpo finansu centralizēšanai un nacionālo valstu ekonomiskās patstāvības likvidēšanai. Finansu līdzekļi un visas ekonomiskās manipulācijas iespējas mūsdienās koncentrēti Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas Fonda rokās. Tādēļ tehniski ir iespējams, ka pasaules ekonomiskās un politiskās norises spēj kontrolēt neliela personu grupa. 

Iluminātu galamērķis ir... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
5.

Iluminātu galamērķis ir vispasaules valsts, kuras iekārtu dēvē par Jauno Pasaules Kārtību (turpmāk - JPK). Tās būtība iezīmējas gan senajos iluminātu plānos, gan pašreizējā situācijā pasaulē. Ar nākotnes plānošanu un apdzīvotības jautājumiem kopš 20. gadsimta 50-iem gadiem nodarbojās Trīssimtu komisijas locekļu "Romas klubs". Viņi izstrādāja pasaciņu par drīzo pasaules pārapdzīvotību un enerģētisko krīzi. Tā novēršama, mākslīgi izraisot karus, badu un epidēmijas pārapdzīvotajos reģionos, veicinot abortus un miršanu "dabīgā atbiruma" - narkomānijas, alkoholisma, nekvalitatīvas pārtikas rezultātā. Jāpiebilst, ka cīņa pret narkotiku tirdzniecību un prostitūciju allaž notiek fomāli, jo šie rūpali ir nozīmīgs finansu elites ienākumu veids. Galvenais JPK veidotāju bagātības avots ir nafta, tādēļ viņi visiem spēkiem nepieļauj citu lētu un efektīvu enerģijas avotu ieviešanu un izmantošanu. Tā cīņā pret "nāvējoši bīstamo" kodolenerģētiku izmanto zaļo kustību, propagandē niekošanos ar saules, vēja un citu "perspektīvu" enerģiju iegūšanu.  

Pašlaik īstenojas "zelta miljarda" koncepcija, saskaņā ar kuru visas dzīves ērtības būs nodrošinātas miljardam pasaules iedzīvotāju, lielākoties Rietumeiropā un Ziemeļamerikā. Nākotnes ekonomiskā sistēma līdzināsies 19. gadsimta britu koloniālismam - "zelta miljardu" veidos vispasaules valdības ierēdņi, kalpotāji un tirgus darbinieki, kas paši neko neražos, bet patērēs pasaules melnstrādnieku - Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas iedzīvotāju saražoto. Spriežot pēc pašreizējās situācijas, Latvijai paredzēta atrašanās "zelta miljarda" piepilsētā - šeit būs priviliģēto miljardieru atpūtas zona un nekustamie īpašumi, bet Latvijas iedzīvotāji pēc izvēles varēs apkalpot un izklaidēt rietumeiropiešus vai nu savā zemē, vai pie baltajiem cilvēkiem. Jāatzīst, Latvija izrādījusies ideāls JPK poligons - varasvīri rekordīsā laikā likvidējuši gan ekonomisko neatkarību, gan politisko pašnoteikšanos, ar apskaužamu iztapību uztverot jebkuru no ārpuses nākušu direktīvu vai ierosinājumus.

Topošā jaunās pasaules sabiedrība ir augstākā mērā vienota ekonomiskā un masu kultūras ziņā, bet neticami sašķelta visos līmeņos un sastāvdaļās. Zem masu mediju sludinātā tolerances lozunga radīta grandioza arēna sociālajiem, reliģiskajiem, nacionālajiem, vecuma grupu, bērnu un vecāku, dzimumu, pat seksuālo orientāciju konfliktiem. Ekonomiskā nestabilitāte un demoralizēšanās vairo padibeņu un noziedznieku skaitu, kas neapzinoties veiksmīgi vairo spriedzi sabiedrībā.

Cīņa ar terorismu un asinis par naftu visticamāk ir sākums megakonfliktam starp civilizācijām. Kad draudi un ciešanas sasniegs savu kulmināciju, neoficiālie pasaules valdnieki kā visu nelaimju novērsēju piedāvās pilnībā noformējušos JPK. Tā nozīmē vienotu pasaules naudu, armiju, likumdošanu un visu cilvēka dzīves jomu totālu kontroli. 19. gadsimtā JPK patriarhi kontroli bija iecerējuši veikt ar savstarpējas izspiegošanas palīdzību (veiksmīgi īstenota nacistiskajā Vācijā un staļiniskajā PSRS), tomēr modernie pasaules lielkungi izstrādājuši humānāku metodi - informācijas kontroli, pielietojot modernās tehnoloģijas.   Pašlaik notiek katra modernās sabiedrības locekļa detalizētas informācijas dosjē (tā ietver katru cilvēka darbību, par kuru ziņas saglabātas datoros) veidošana un centralizēšana. Kontroles kulminācija, kas jau izmēģināta uz mūsu četrkājainajiem draugiem, būs zem ādas iešūta idfentifikācijas mikroshēma - personas dokuments, kredītkarte un atrašanās vietas noteicējs vienlaikus. JPK pārkāpējus sodīs, uz laiku bloķējot vai pilnībā anulējot šo mikroshēmu, bez kuras nebūs iespējams izdzīvot jaunajā sistēmā. Tomēr JPK pārkāpēju būs maz, jo reti kurš riskēs zaudēt jaunās sabiedrības augstākās "vērtības" - materiālās dzīves ērtības un baudas, turklāt masu saziņas līdzekļi cilvēku tieksmes un prātus bez pūlēm virzīs Pasaules Valdniekiem vajadzīgajā virzienā.

Kāds ir JPK veidotā... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
6. Kāds ir JPK veidotā vidusmēra cilvēka psiholoģiskais portrets mūsdienās? Neraugoties uz sadzīves ērtībām, viņš dzīvo pastāvīgās bailēs un spriedzē. Baiļu atmosfēru rada masu saziņas līdzekļu dramatizētās ziņas par pasaulē valdošajiem konfliktiem, ekonomisko nestabilitāti, noziedzību, vardarbību, tomēr lielākas bailes JPK pilsonim ir zaudēt materiālo vajadzību apmierinātāju - ienākumus, līdz ar to pūļa acīs kļūstot par muļķi un neveiksminieku. Ienākumus JPK pilsonis cenšas saglabāt un vairot līdz pilnīgam spēku izsīkumam. Viņš līdz galam neuzticas nevienam līdzcilvēkam - potenciālajam konkurentam, tādēļ jūtas vientuļš. Tajā pašā laikā viņš jūtas vīlies un vainīgs, jo nespēj sasniegt masu saziņas līdzekļu radīto nereālo dzīves standartu, būt ideāls vīrietis vai sieviete. Kopš bērnības viņš ir pazemots - ģimenē, skolā, armijā, darbavietā, iemācās locīties stiprākā priekšā un mīdīt kājām vājāko, vai arī gūt baudu no pazemošanas. Garīgās vērtības viņš visbiežāk noliedz, jo ir apjucis raibajā viedokļu, reliģiju un filosofiju jūklī, tomēr izjūt tukšumu dvēselē. Tas rada dusmas un sevis ienīšanu, kas bieži izverd kā maniakāla slepkavošana vai pašiznīcināšanās (tas ietilpst JPK plānos, jo vairo nestabilitāti sabiedrībā). Grandiozo iekšējo sašķeltību JPK pavalstnieks cenšas mazināt ar nelegāli, toties brīvi pieejamām reibinošām vielām (tas vairo finansu elites ienākumus), vai haotiskiem seksuāliem piedzīvojumiem (arī tas ietilpst iluminātu plānos, jo JPK nav paredzēta ģimene). Vispārējas nestabilitātes un apjukuma atmosfērā JPK radītā būtne gaida brīnumlīdzekli no ārienes, kas nodrošinās netraucētu dzīvi un materiālu labklājību. Vai tas cilvēku spēj darīt laimīgu - uz šo jautājumu ir jāatbild pašam sev, līdz ar to veicot izvēli - kļūt par iluminātu vadītu biorobotu vai sevī un sabiedrībā saglabāt un izkopt savu neatkārtojamo individualitāti.
Alberts Paiks modernā... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
7. Alberts Paiks, modernā sātanisma pamatlicējs, kurš apvienoja vispasaules masonu eliti zem slepenas vadības un izveidoja Lucifera kultu. Miesās varenā pasaules patriarha iemīļotākā izklaide bijusi pieēšanās un piedzeršanās līdz nemaņai, sēžot uz fallveida troņa kailu prostitūtu bara ielenkumā. Godkārīgais profesors Ādams Veishaupts, Bavārijas iluminātu ordeņa līderis, izstrādāja iluminātu organizatoriskos principus un ideoloģiju. Lielā mērā tos noteica jezuītu skolā jaunībā iemantotie pazemojumi un naids pret jebkuru reliģiju.
Maijers Amscaronels... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
8.

Maijers Amšels Rotšīlds aizsāka starptautiskā prīvātbanku tīkla izveidošanu. Savā testamentā viņš noteica, ka Rotšīldiem piederošo banku finansu operāciju atskaites jāpatur stingrā slepenībā, sevišķi no valstu valdībām. Zbigņevs Bžežinskis, NATO padomes loceklis, ASV prezidenta Dž. Kārtera padomnieks, viens no Trīspušu komisijas dibinātājiem. Iluminātu nākotnes vīziju viņš aprakstījis grāmatā „Tehnokrātiskā ēra”: cilvēcei jākļūst par biorobotu masu, ko ar moderno tehnoloģiju palīdzību pārvaldīs un kontrolēs neliels izredzēto loks.

Viņscaron trāpīgi raksturo... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
9.

Viņš trāpīgi raksturo vispārējo politisko situāciju mūsdienu Rietumu pasaulē: „Nacionāla valsts kā cilvēku organizētās dzīves fundamentāla pamatvienība ir zaudējusi spēku. Starptautiskās bankas un multinacionālās korporācijas darbojas un plāno termiņos, kas krietni apsteidz nacionālo valstu politiskās koncepcijas.” Deivids Rokfellers, Trīspušu komisijas dibinātājs, pārstāv vienu no ietekmīgākajām bagātnieku elites dinastijām. Rokfelleru ģimenes fonds nodrošina milzu līdzekļus sabiedriskās domas veidošanai iluminātu interesēs. 1946. gadā fonds piešķīra 139 000 dolārus Otrā pasaules kara cēloņu oficiālās versijas izveidošanai. Tajā visa vaina kara izraisīšanā tika novelta uz Ā. Hitleru, bet ASV baņķieru finansiālais atbalsts nacistiem – noklusēts.

Iluminātu galvenais simbols... Autors: Mr Cappuccino Iluminātu ceļš uz vispasaules kundzību
10.

Iluminātu galvenais simbols – ASV mazais zīmogs, kas kopš 1934. gada pēc 33. pakāpes masona, prezidenta Franklina Delano Rūzvelta rīkojuma tiek drukāts uz dolāra banknotēm. Augšā – uzraksts latīņu valodā „Mūsu lieta uzvarēs”, apakšā – „Jaunā Pasaules Kārtība” (iespējams tulkot arī kā „Jaunā Laikmeta Kārtība”). Piramīda simbolizē stingru hierarhiju šajā kārtībā, kuras augšgalā ir no sabiedrības nodalīta, visuredzoša vara.

Zīmogā sastopamais skaitlis 13 (burti devīzē Annuit Coeptis, pakāpes piramīdā) ebreju maģijā – Kabalā simbolizē visu elementu pilnīgu pārveidošanu jeb transformāciju. Bafometa tēls, kas simbolizē pretmetu – gaismas un tumsas, vīrišķā un sievišķā, labā un ļaunā sajaukšanos cilvēka apziņā, vienlaikus arī divkosību un noslēpumainību.

14
178
Citi šī autora raksti:
Lasi vēl labākos rakstus:
komentāri [43]

Lai komentētu, Tev jāreģistrējas!

Reģistrēties
vai ienāc ar:
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
Lorenzo Lamas avatars
Medaļa RainisMedaļa Dienas joksMedaļa Žurnālists
  Lorenzo Lamas 18.12.11 17:37
29
2

Ui cik daudz jalasa. Man tagad uznācis baigais slinkums!:D

doubleflame avatars
Medaļa Dienas joksMedaļa BakalaursMedaļa Sertificēts spoks
  doubleflame 18.12.11 20:45
13
5

Mana atbilde shim rakstam:

Tas sakuma par reptiliem ir totals murgs... nu vnk facepalm, cilveki sakot savu eksistenci aizdzina projam zemi kontrolejoshu, loti gudru un vardarbigu rapulju rasi...? vnk wtf

Talaak par tiem visiem satanistiem utt.

Tie visi ir baznicas murgi, ILLUMINATI senos laikos bija zinatnieki, kuri bija loti inteligenti, bet baznicai nepatika, ka kaut kadi gudrie grib pieradit taadas keceriigas lietas kaa: Dievs neeksistee, zeme ir apalja, kautko gudru par matematiku utt.

ILLUMINATI no latinu valodas (kuru es starp citu maacos) noziimee apgaismotie, jeb inteligentie, gudrie.

Viss saatanistu teels ir bazniicas radiits, jo viniem likaas, ka vini neatzidami dievu, atzist saatanu.

Baznica vinjus visus nezeligi nogalinaaja. Vinu viduu bija loti gudri buuveetaaji - masoni. Vinu stipraa puse vienmeer ir bijusi logika, un religijas visas ir nelogiskas.

ILLUMINATI parzin cilveka psihologiju, taapeec var kontroleet neizgliitotos. Un viniem ir taisniba - pasaule ir parapdzivota, izsikst zemes resursi. Bet vini visi nav vienoti, visi murgi par vinjiem ir cilveeku un bazniicas izdomaajums. Logika ir nostadita pret dievu, tas bazniicai nepatiik. Es domaju, ka butu labi, ja kads sakartotu pasaules sisteemu, paslaik taa ir pavisam haotiska un nelietderiga.

Un tas ka vini ir pie varas velreiz pierada, ka vini ir gudraki par parastajiem cilvekiem, jo jabut inteligentam, lai iegutu varu.

Ceru, ka pietika pacietibas visu sho lasiit.

batereja avatars
Medaļa Patīk komentārsMedaļa SpoksMedaļa Sviestmaize
  batereja 18.12.11 18:56
7
2

Killuminati!

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 19.12.11 10:11
3
1

atbildot uz doubleflame komentāru " Mana atbilde shim rakstam:  ... " Senās kultūras + rāpuļi. Bieži vien senajās kultūrās (>2000 p.k.) apraksta humonoīdus, kuri ir gudri, viltīgi, ādas vietā tiem ir zvīņas un tie ir gara auguma. Mezopotānijā sastopamas vel šodien figuriņas ar Anu-naki - humonoīds ar zvīņām ādas vietā, cilvēki tos uzskatija par dieviem. Tiešais tulkojums no vārda "Anu-Naki" - Dievi no zvaigznēm. Ēģiptē mēs varam redzēt uz pirmdzimto galvām var redzēt čūskas simboliku, kā arī dominē apraksts par augsto saprātu un viltību, cilvēki tos uzskatija par dieviem. Maiju cilivizācijā dominēja stāsts par Huacteki un Lakandomeši - gari humonoīdi ar ļoti augstu saprāta limeni un viltību, cilvēki tos uzskatija par dieviem. Huacteki tulkojums - dievi no zvaigznēm Lakandomeši - dievi no augšas. Quetzalcóatl - dievs no debesīm, ar ļoti raksturīgām reptiļa iezīmēm. Bībele - apraksts par saprātīgu un viltīgu čūsku. Tas reptīlis kurš apmānija pirmos cilvēkus, lai tie norautu "aizliegto" augli. Tālāk ir apraksts, par to, ka ļaunie dieva engeļi ir ņēmuši sievas no zemes un kopojošies ar viņām, pēc kā radās pēctači, saukti par Nifilimiem. Apraksts - garš augums, augsts saprāts un viltība, kā arī apraksts dažos pantos par to ka ādas vietā ir zvīņas. Ja pieņem ka šis pēcnācējs ir hibrīds, tātad puse īpašību ir no cilvēka otra puse no humonoīda, kuram ir rakstura īpašības saaistītas ar rāpuļiem. Un tagad paguglējat šo. Humonoīdi ar reptiļa iezīmem : Boreas - Gieķi Cecrops - Atēnas Fu Xi - ķīna Glycon - ķīna Ningizzida - Dzīvības koka pavelniece, aprakstīta eposā par Gilgamešu kā humonoīds ar reptiļa iezīmēm. Dažās literatūrās ir minēta kā Hydra Quetzalcoatl - Azteki Sobek - Ēgipte Shenlong - Ķīna / Japāna Typhon - Griekija Zahhak - (neatceros kura kultūra) Cihuacoatl - Azteki Echidna - Grieķi Moura Encantada - Portugāle Gorgoņi - Griekija cilvēku/reptiļu saime Lamia - Griekija Wadjet - Ēģipte Nāga - Hindi Cherufe - Čīle Nav kka ļoti daudz sakritību. Kapēc tik daudzās kultūrās, kuras ir atdalītas ar attāluma un laika robežām raksta par ļoti līdzīgām lietām ? Papētot to visu dziļāk, visi ceļi ved uz valsti/reģionu/kontinentu "Lemuria"...Šis nosaukums pazūd ap 500-100 p.m.ē, kad ievieš citu nosaukumu "Atlantīda", no kurienes UZMANĪBU nāk gara auguma humonoīdi, kuri bija augsti atīstīti, gudri un viltīgi. Interesati pareiz :)  

doubleflame avatars
Medaļa Dienas joksMedaļa BakalaursMedaļa Sertificēts spoks
  doubleflame 18.12.11 22:56
1
0

atbildot uz DesuMizas komentāru "tie nav fakti, tie ir pieņēmumi un stereotipi, ... " Ok... labi

Vards illuminati latinu valoda nozime apgaismotie.

Pirms 2000 gadiem nogalinaja tukstosiem zinatnieku, kurus sauca par illuminati - par to ir saglabajushies dokumenti un ir atrasta vieta.

Shie ir fakti?

snukuritis avatars
Medaļa Spoks
  snukuritis 21.12.13 23:18
1
0

No slepeniem avotiem sen ir zināms,ka masoni paklauj pamazām pasauli,aug viņu ietekme ar katru dienu un tas ,ka viņi kalpo sātanam,tas pat ir katram prastam cilvēkam skaidrs,kurs pats protams nekalpo satanam,jo mēs liela daļa esam sātana un grēka vergi.

Visubeidzot visa šī lieta ar masomiem un jauno pasaules kārtību-Bībelē par to ir jau sen rakstīts,ko pats Jēzus brīdināja,ka tā notiks,bet..........vai šī pasaule to sapratīs,lielākā daļa nekad,jo ir nozombēti un apjukuši no sī trakā dzīves ritma un nekam vairs netic.

Mēs dzīvojam un apjūkam,nezinam pat kas tad pēc mūsu nāves notiek,to ir grūti aptvert,cilvēki ir uzspļāvuši Jēzum un paši ir grēkos iestiguši.Vienīgi kurš spēj no šīs pasaules nošķirt mūs ir Jēzus Kristus,vienīgais,kas mums var glābt,taču arī tas nepatīk,jo grēkos dzīvot ir ērtāk,taču vienalga neticīgajiem būs vieta ellē,kur būs mūžīgā nāve,ko cilvēks pats ar prieku būs izvēlējies.

jacky avatars
Medaļa NastijsMedaļa NastijsMedaļa Nastijs
  jacky 20.12.11 17:54
1
0

pļaķ, mūs atmaskoja 2-Aa29-43oM

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 18.12.11 17:48
1
0

iluminati ir ... bet vai tie ir vini kad velas parnemt pasauli .. tas ir jautajums, varbut si iluminati braliba jau sen ir izzudusi bet tie kas paslaik valda par visu rada dezinformaciju un novel vainu uz ta sauktajiem iluminatem, kamer vini izmanto cilveku aklumu un tos paverdzina pavsiam savadaka veida.. par septembra notikumiem .. jup, par to runa visi un visur ka amerika pasi vainigi.. bet cik daudz cilveku tik daudz viedoklu, un tas visdivainakas cilvekiem patik nemt ka visticmakas.. es esmu vienlidz par abvam teorijam, gan uzskatu ka vareja but vainigi teroristi gan amerikas valdiba .. btw pedeji amerikanu karaviri sestdienas rita ir iznakusi no irakas robezam partraucot 9 gadu silguso karu ;) 

Zin avatars
Medaļa TīģerisMedaļa Dienas joksMedaļa Sviestmaize
  Zin 18.12.11 22:21
1
0

atbildot uz Espumisan komentāru "Tu esi neizglītots :D Mēs esam daudz , mūz vien... "

 

...noveerteeeja mani tas, kas uzskata, ka skolas uzpeerk... gribeetu redzeet kaa kaut milziigaakaa vara uz pasaules vareetu uzpirkt manu bijusho krievu valodas vai ariii kjimijas skolotaaaju :D Ja Tu domā valsts izglītības sistēmu, tad arī gluži nē, to pat praktiski nevar izdarīt, jo izglītībā strādājošie ir tomēr fanāti kas sastāda savu mācību programmu un ir ar saviem uzskatiem un vinji vinjus nemaina ne par kādu cenu, man pietiek tādu pasniedzēju piemēri VeA

Zin avatars
Medaļa TīģerisMedaļa Dienas joksMedaļa Sviestmaize
  Zin 18.12.11 22:49
0
0

atbildot uz Espumisan komentāru "Tu esi dīvians vecais , to kas tev jāmāca to pa... " Mees visi esam savaa veidaa diivaini :) kam tad skola sagatavo?? Tu gribi teikt, ka skola Tevi ir padariiijusi stulbaaaku? Tu gribi teikt, ka visas maaciibu olimpiaaades ir vnk teaatris kuraa piedalas stulbi cilveeki? Tu gribi teikt, ka sabiedriiba kopumaa paliek stulbaaaka (ok shis ir diskuteejams jautaajums, jo vnk daudzi ir palikushi nevis stulbaaaki bet slinkaaki kaa arii tagad vairak kaa jebkad agraak ir iespeeja jebkuram cilvekam izteikt savu viedokli par jebko, tadejaadi rodas diezgan diivaini viedoklji un teorijas, kas izveido izluuuziju, ka patiesham cilveki paliek stulbaaki)? Kaa tad savaadak noveerteet cilvekus ja ne ar atziimeem?

P.s. Ja eiropa tik ljoti noteiktu, kas ir jaamaca un, kas nee, tad mums ar aarzemju studentiem ,kas sheit ir atbaukushi, peec idejas buutu bijis jamaacas, kas vinju zemees, bet neee vinji ir izbriiniti cik ljoti atskjiraas maaciibu pieeja un viela kaa taaada, to pashu saka tie, kas bijushi apmainjaa uz citaaam valstiim....

DesuMizas avatars
Medaļa StudentsMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Sviestmaize
  DesuMizas 18.12.11 21:47
0
0

atbildot uz Zin komentāru " tik slepeni, tik slepeni, bet katr... " Plāni ir, bet nav teikts, ka tie piepildīsies. Turklāt, jā, esam dažādi, bet tomēr tiecamies pēc viena - naudas, un kā reiz, nauda ir Iluminatu "lamatas"

DesuMizas avatars
Medaļa StudentsMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Sviestmaize
  DesuMizas 18.12.11 21:43
0
0

atbildot uz doubleflame komentāru " Mana atbilde shim rakstam:  ... " Faktus, lūdzu, kārtējā persona, kas domā, ka zin pareizo patiesību!

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 18.12.11 20:47
0
0

atbildot uz Zin komentāru "ja es domaatu 4aas sienas es nevareetu studeeet... " es jau nesaku par visu to .. tikai par so gadijumu .. nevar ari uzreiz pateikt ka pilnigi viss ir b ullshits .. okej vii tie reptili un liciferi ir murgs un meli ... bet vajag saprast ka kkas no ta ir patiesiba, un ka ja pat neka stads vairs neeksiste (ja nu vienigi kada satanista prata) tad ir kkas cits kas uzspiez cilvekiem par so domat... un lai to izdaritu nevajag daudz.. pasaki tik ka tas ir baumas un superspesal .. visi bus ka aptrakusi.. tas jau parada cilvekumu naivumu un to ka viegli to ir kontrolet.

Zin avatars
Medaļa TīģerisMedaļa Dienas joksMedaļa Sviestmaize
  Zin 18.12.11 20:44
0
0

atbildot uz Man pohuj ko tu ēd komentāru "nevajag but aprobezotam, cilveki paslaik spej d... " ja es domaatu 4aas sienas es nevareetu studeeet.....

kaa lasiija vienaa blogaaa, tad shie izdomaajumi par augstaakiem speeekiem ir vnk, lai cilveeki varetu savas probleemas novelt uz kaadu augstaaaku speeku, kas kjip vinjam trauce dziivot vai kontrolee notikumu gaitu....

bet skumjaakais ir tas, ka ir liels% cilveeku kas tic taam mulkjiibaaam, ko visticamak viens savaa slimaja praatinja izfantazeejies... planeeta x ir viens no gadiijumiem jau, kad daudzi cilveku dzives tika izpostiitas deelj kaada debiila cilveka murgiem...

KillYou avatars
Medaļa Spoki flameMedaļa DoktorantsMedaļa Riesta laiks
  KillYou 18.12.11 20:36
0
0

iluminate salidzinajuma ar Hitleru ir beernudaarzs ...

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 18.12.11 20:35
0
0

atbildot uz Zin komentāru " tik slepeni, tik slepeni, bet katr... " nevajag but aprobezotam, cilveki paslaik spej domat tikai apr to ko viniem iedod, nevis par kko arpus taa ..

jadoma ir arpus robezam lai saprastu visu ..

prtoams ka fakign iluminati nav un vini tak nepieludz dievu un viniem nav nekadu planu uz vispasuales kontroli .. bet kada velna pec lai taa nebutu dezinformacija lai xcilveki ka slimiki ticetu tam ? ka jau teicu sava pirmaj akomenta par to ka kamer mes ticam un diskutejam par so vini dara kko tadu ko tiesam neviens nezina .. par ko mes varam ikai minet un par ko aiazodmajas tikai retais ..   

ja saksi domat arpus 4 sienam sapratisi

DesuMizas avatars
Medaļa StudentsMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Sviestmaize
  DesuMizas 19.12.11 14:58
0
0

atbildot uz doubleflame komentāru "Vini ir zinatnieki, kas peta cilveku psihologij... " Jā, man ir savs viedoklis par viņiem, bet reptiļi no citas dimensijas/galaktikas... nezināju, ka 12. gs. jau bija Star Trek

I Choose Love avatars
Medaļa SviestmaizeMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Spoks
  I Choose Love 19.12.11 10:22
0
0

Izlasot šo rakstu, secināju, ka ir lietas, kuras apzināti vai neapzināti nav pieminētas. Piemēram, kāpēc ilumināti tik ļoti šausmīgi baidās no mīlestības un cenšas to apspiest (noslāpēt) mūsos? Kapēc nav pieminēts, ka aiz mūsu mugurām notiek nemitīga cīņa starp labajiem citplanētiešiem un tumšo zemes valdību (ilumināti un ļaunie citplanētieši)? Kāpēc nav līdz galam pateikts, kādas ir sekas šai negatīvajai enerģijai, kas tiek radīta? No kā viņi cenšas novērst sabiedrības interesi un ko viņi no mums tik izmisīgi slēpj?

No sirds iesaku noskatīties visus šos video, ..kaut vai tikai pirmo!: http://alajefromthepleiades.com/alajes-videos

DesuMizas avatars
Medaļa StudentsMedaļa Sertificēts spoksMedaļa Sviestmaize
  DesuMizas 19.12.11 00:32
0
0

atbildot uz doubleflame komentāru "Nu labi, bet katra zina es cienu vinju spejas, ... " Es viņus nepazīstu, tāpēc nezinu, vai cienu... Ja tie būtu parasti zinātnieki, viņi tā arī sauktos. Bet es, protams, cienu arī tavu viedokli

doubleflame avatars
Medaļa Dienas joksMedaļa BakalaursMedaļa Sertificēts spoks
  doubleflame 19.12.11 00:25
0
0

atbildot uz DesuMizas komentāru "Jā, paldies, tie ir fakti. Bet tomēr, tas tavu ... " Nu labi, bet katra zina es cienu vinju spejas, ja vini var tikt tik augstos amatos.

Un es uzskatu, ka zinatnieki nav satanisti.

« 1  2  3 »