local-stats-pixel

Humatoputa un Humapututa0

 8  1

Negaidot sēdošais pasažieris salēcās. Humapututa neviļus pasviedās sāņus. Magnetobuss bija apstājies pieturā, pasažieri, kuri bija drūzmējušies pie magnetobusa izejas jau bija atstājuši magnetobusu un viņā sāka plūst iekšā pasažieri, kuri bija gaidījuši pieturā. Sēdošais norausa sev no mutes slienas, kuras snaudā bija atstājušas viņa mutes dobumu un pierausās kājās, viss liecināja par to, ka viņš ir nogulējis pieturu, kurā viņam bija jāpamet magnetobuss. Tas netraucēja viņam vērsties pret pasažieru plūsumu, kura centās iekļūt magnetobusā, lai ieņemtu savas vietas ceļam. Viņš, savu portfeli virzīdams sev pa priekšu, lauza sev ceļu arā no magnetobusa, grūzdams iekšā kāpošos gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Kad tādā veidā viņš bija ticis līdz magnetobusa slieksnim, tad daļa no iekāpušajiem bija spiesta atstāt magnetobusa ieeju, lai pasažieris ar savu portfeli varētu tikt ārā. Neskatoties uz to, ka daļa pasažieru vēl nebija paspējusi atgūt vietu pie magnetobusa ieejas, atskanēja signāls, kurš liecināja par to, ka magnetobusa durvis uzsākušas aizvēršanos un brīdināja par to, lai pasažieri atkāpjas no transportlīdzekļa durvīm. Tā gaisam nošvīkstot gar magnetobusa durvju šķautnēm, durvis bija aizvērušās un pasažieri, kurus ārā kāpējs bija izgrūdis ārā, palika pieturā ar neizpratni sejās. Humaptutua atcerējās par lapeli, kura tika pakļuvusi zem sēdošā apava. Viņa ar skatu atrada uz grīdas saņurcīto lapeli, kuru sēdošais pasažieris ar savu kurpi bija iemīcijis grīdā. Viņai blakus no portfeļa bija noslīdējis sviestmaižu fōlija iepakojums, ar kura stūri Humapututa vēlējās savākt no magnetobusa rūtī krītošo gaismu, lai pēc tam ar tās palīdzību savāktu magnetobusa griestos savu saules cirsli. Taču viņas domās vairs nekavējās pie magnetobusa griestiem, jo ēkas šeit pilnībā aizklāja Sauli, tāpēc ar gaismu, kura krita caur magnetobusa rūtij bija par maz, lai to izmantotu Saules staru vākšanai. Humatuputa veikli pārlaida skatienu pār magnetobusa pasažieriem. Diez vai kāds būtu iebildis, ja viņa magnetobusā nomestos pie grīdas, lai paceltu lapeli. Tāpat neviens neizrādija nekādu interesi par Humapututas ieceri, tāpēc viņa veikli no grīdas pacēla saņurcīto lapeli.

Humatoputa un Humapututa:
pirmā daļa
otrā daļa
trešā daļa
ceturtā daļa
piektā daļa
sestā daļa
septītā daļa
astotā daļa
devītā daļa
desmitā daļa
vienpadsmitā daļa
divpadsmitā daļa
trīspadsmitā daļa
četrpadsmitā daļa
piecpadsmitā daļa

lasi, vērtē, komentēemotion

Spoki.lv logo
Spoki.lv

Komentāri 0

0/2000