Noteikumi

Saīsinātā versija

Pakalpojumi, ko piedāvā pārdevēji portālā Spoki.lv saucas “Haltūra”.
Haltūra tiek piedāvāta par fiksētu cenu - 2.85 Eur (vēsturiski 2.00 Ls).
Tikai reģistrēti lietotāji var pirkt un pārdot Haltūras Spoki.lv. Reģistrācija ir bez maksas.
Aizliegts piedāvāt vai pieņemt maksājumus, izmantojot jebkuru citu metodi kā vien norēķinus caur Spoki.lv. Haltūra ir jāpasūta izmantojot pogu „Pasūtīt”.
Lai varētu iegādāties Haltūru, Pircējam ir jāpapildina Divīša konts vai jāizmanto pieejamais atlikums Divīša kontā. Divīša kontā 2.85 Eur ir iespējams ieskaitīt, izmantojot šādus norēķinu veidus un ņemot vērā šādas izmaksas:

  • No Swedbank konta, izmaksas 2.85 Eur.
  • Ar īsziņu visiem LMT un Bite tīkla lietotājiem, un Tele2 pēcapmaksas klientiem, izmaksas 4.98 Eur.
  • Ar īsziņu Zelta Zivtiņas klientiem, izmaksas 6.40 Eur.

Pārdevējam

Pamati

Par pārdevēju var būt personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu un kurām ir bankas konts atlīdzības saņemšanai.
Par katru Haltūru, kas tiek pārdota un veiksmīgi piegādāta, Pārdevējs saņem 2.36 Eur. No šīs summas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā brīdī, kad Pārdevējs veic pārskaitījumu no sava Divīša konta uz savu bankas kontu.
Pircēji par Haltūrām norēķinās ar priekšapmaksu portālam Spoki.lv.
Spoki.lv ieskaita Pārdevēja Divīša kontā nopelnīto naudu brīdī, kad Pircējs ir apstiprinājis pakalpojuma saņemšanu vai arī automātiski 48 stundu laikā, ja Pircējs nav ne apstiprinajis, ne arī atcēlis piegādāto Haltūru.
Pārdevēji var pārskaitīt nopelnīto atlīdzību uz savu bankas kontu atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem vai izmantot citu Haltūru pasūtīšanai Divītī.
Ja Haltūra kāda iemesla dēļ tiek atcelta, Pārdevēja atlīdzība tiek atgriezta pircējam uz Divīša kontu. Divīša konta atlikumu var redzēt profila Divīša apakšsadaļā “Ienākumi”.
Pārdevēja reitings tiek aprēķināts pēc pircēju atsauksmēm, atcelto pasūtījumu un novēloto piegāžu apjoma.

Pasūtījumi

Kad Pircējs pasūta Haltūru, Pārdevējs saņem par to informāciju uz e-pastu un uz Spoku iekšējo pastu.
Pārdevējam ir pienākums 24 stundu laikā akceptēt Haltūru izpildei un ievērot pakalpojuma piegādes termiņus. Ja tas netiek darīts, Pircējam ir tiesības atsaukt pasūtījumu, kas samazinās pārdevēja reitingu.
Kā Pircējam, tā Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu uz abpusējas vienošanās pamata. Šajā gadījumā nevienai no pusēm netiek piemērotas nekādas sankcijas.
Pārdevējs var jebkurā laikā vienpusēji atcelt pasūtījumu, taču tas atstās negatīvu ietekmi uz pārdevēja reitingu.
Pircējs var vienpusēji atcelt pasūtījumu tikai, ja Pārdevējs kavē solītos piegādes laikus.

Izvairīšanās no problēmām

Pārdevēju un pircēju identitātēm tiek nodrošināta anonimitāte. Lai aizsargātu mūsu lietotāju privātumu, pieprasījumi pēc e-pasta adresēm, Skype lietotājvārdiem vai citas personīgas kontaktinformācijas nav atļauti.
Visa komunikācija, informācijas un failu apmaiņa ir jāveic caur Spoki.lv saziņas sistēmu.
Stingri aizliegta pornogrāfiska, nelegāla, rupja, aizskaroša, nepieklājīga, ar autortiesībām aizsargāta, reklāmas, spama, vardarbīga, muļķīga vai citādi aizvainojoša materiāla ievietošana vai pārsūtīšana. Šādas darbības novedīs pie lietotāja konta neatgriezeniskas bloķēšanas. Šādā gadījumā lietotāja Divīša kontā esošie naudas līdzekļi netiek atgriezti.

Pakalpojuma piegāde un komunikācija

Lietotājs ir atbildīgs par visu pārsūtīto materiālu pārbaudēm pret vīrusiem vai citu materiāla ļaunprātību. Spoki.lv nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti satura vai pārsūtīto failu dēļ.
Pārdevējiem jānodrošina pabeigti faili un/vai pierādījums par paveikto darbu, izmantojot funkciju „Pabeigta pakalpojuma piegāde”.
Kad darbi ir iesniegti, pircējam ir jāatbild 48 stundu laikā. Pēc tam pakalpojums tiks atzīmēts kā pabeigts.

Atlīdzības ieturēšana

Atlīdzības izmaksai ir nepieciešams konts, kas reģistrēts uz Pārdevēja vārda kādā no Latvijas bankām, kas var saņemt maksājumus latos.
Lietotāja Spoki.lv pārdevēja konts var tikt sasaistīts tikai ar vienu bankas kontu. Šī saikne ir neatgriezeniska un nevar tikt mainīta.
Atlīdzību Spoki.lv pārdevējiem, ja tā pārsniedz 20 EUR, izmaksā līdz mēneša 15. datumam par atlīdzībām kuru izmaksa pieprasīta iepriekšējā mēnesī. Ja atlīdzība nepārsniedz 20 EUR, tad izmaksa tiek pārcelta uz nākamo mēnesi.
Izmaksājot atlīdzību tiek ieturēta 5% komisija:

Pircējam

Haltūras pasūtīšana

Lai varētu iegādāties Haltūru, Pircējam ir jāpapildina Divīša konts vai jāizmanto pieejamais atlikums Divīša kontā. Divīša kontā 2.85 Eur ir iespējams ieskaitīt, izmantojot šādus norēķinu veidus un ņemot vērā šādas izmaksas:

  • No Swedbank konta, izmaksas 2.85 Eur.
  • Ar īsziņu visiem LMT un Bite tīkla lietotājiem, un Tele2 pēcapmaksas klientiem, izmaksas 4.62 Eur.
  • Ar īsziņu Zelta Zivtiņas klientiem, izmaksas 6.05 Eur.
Ja Pircēja Divīša kontā ir pietiekami naudas līdzekļu, Haltūru var pasūtīt, izmantojot šos līdzekļus.
Pircēja identitāte paliek anonīma. Lai aizsargātu privātumu, izvairieties no e-pasta adreses, Skype vārda vai citas personiskas informācijas pieprasīšanas vai nodrošināšanas.
Nav atļauts piedāvāt vai veikt maksājumus citādi nekā paredzēts šajos noteikumos.
Nav atļauts maksāt pa tiešo citam lietotājam, apejot noteikumus un izmantojot citas norēķinu metodes. Ja lietotājs ir saņēmis pieprasījumu norēķināties pa tiešo, lietotājam ir pienākums par to ziņot „šeit”.
Problēmu gadījumā vispirms mēģini vienoties ar pārdevēju. Ja tomēr nepieciešama palīdzība no Spoki.lv administrācijas, ziņojiet „šeit”.
Ja Pārdevējs nav veicis solītās Haltūras piegādi saskaņā ar tās aprakstu, Pircējam ir tiesības pieprasīt Haltūras atcelšanu. Par Haltūras atcelšanu lemj spoki.lv administrācija.
Bez pamata izteikt sūdzības vai mēģināt atgūt pārskaitīto naudu ir aizliegts. Šādu darbību rezultātā Spoki.lv patur tiesības bloķēt kontu un liegt izmantot pakalpojumus turpmāk.

Vispārīgi noteikumi

Spoki.lv noteikumu pārkāpumus var novest pie lietotāja konta neatgriezeniskas dzēšanas. Šādā gadījumā Spoki.lv patur tiesības neizmaksāt Divīša kontā esošos naudas līdzekļus.
Pārdevēji, kuru konti ir tikuši bloķēti, varēs saņemt savas atlīdzības pēc 45 līdz 90 dienu drošības perioda, atkarībā no konta bloķēšanas iemesla, skaitot no pēdējās dienas, kurā saņemts maksājums uz šo kontu un ticis apstiprināts no Spoki.lv puses.
Domstarpības būtu jārisina sazinoties ar Spoki.lv administrāciju.
Spoki.lv patur tiesības iesaldēt vai dzēst lietotāju kontus, noteikumu neievērošanas dēļ. Lietotāji ar iesaldētiem kontiem nevarēs veikt pasūtījumus vai pārdot pakalpojumus Spoki.lv.
Spoki.lv patur tiesības izdarīt izmaiņas lietošanas noteikumos. Saite uz noteikumu aktuālo versiju ir pieejama visās darbu pasūtīšanas un pirkšanas formās.
Lietotājs apliecina, ka, izmantojot Spoki.lv pakalpojumus pēc noteikumu izmaiņām, tas automātiski kalpo par apliecinājumu noteikumu pieņemšanai.

Nesaskaņas

Savstarpējās nesaskaņas lietotājiem vispirms ir jāmēģina atrisināt savā starpā. Ja tas kādu iemeslu dēļ nav iespējams, lietotāji var vērsties pēc palīdzības Spoki.lv administrācijā „šeit”.
Spoki.lv ieskaitīs maksājumus, kas izdarīti par atceltiem pasūtījumiem, Pircēja Divīša kontā.

Īpašuma tiesības un ierobežojumi

Ja Pārdevējs darba aprakstā nenorāda savādāk, tad viņš piekrīt piekrīt nodot Pircējam piegādātās Haltūras intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autora mantiskās tiesības uz nākamajiem 100 gadiem pēc darba pabeigšanas un nodošanas.
Pārdevējs apstiprina, ka visu informācija, ko tas saņēmis no pircēja, kas nav pieejama publiski, netiks izmantota citiem mērķiem kā vien pakalpojuma piegādei.
Piedāvājot pakalpojumu, pārdevējs apliecina, ka tam ir (ja tādas nepieciešamas) atļaujas nodrošināt, pārdot vai tālāk pārdot savu pakalpojumu.

Personas datu apstrāde

Reģistrējoties sistēmā Divītī personas dati netiek prasīti un tos norādot, tie netiek uzskatīti par personas datiem. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai pie naudas izmaksas, lai pārskaitītu izmaksājamo summu uz norādīto bankas kontu un sagatavotu likumdošanā paredzētās nodokļu aprēķinu atskaites (veidlapas). Iemaksājot naudu sistēmā personas datu apstrāde netiek veikta.