MARIHUANAs Audzēshanas padomdevējs iesācējiem [!]38

 190  5
Audzēshanas padomdevējs iesācējiem


Ievads

Pasaulē kaņepes audzē?ana iek?telpās kļūst populārāka ar katru gadu. Iemesli tam ir da?ādi. Protams, audzēt marihuānu ir tik
 pat nelikumīgi, kā to pirkt vai pārdot un lietot. Bet audzējot savā istabā nebūs jāskaras ar cilvēkiem, kuriem netici vai nepazīsti,
 kā bie?i tas notiek pērkot marihuānu. Parasti pats labākais iemesls audzēt savu augu ir tas, ka sajutīsi prieku skatoties kā no pa?a
izvēlētajām sēklām tas izaug liels un kupls, un kļūst par iemīļotāko mājas augu.


Katrs to var

Pat ja nekad neesi saskāries ar kāda auga audzē?anu, ir iespējama laba marihuānas ra?a sekojot ?iem padomiem. Ja esi iepriek?
 audzējis un ir biju?as problēmas, iespējams, ka atradīsi to risinājumus. Pamatā ir 4 soļi audzējot kaņepi:

1. Sameklē sēklas. Ja tās tev vēl nav, tās var nopirkt da?ādos interneta veikalos
2. Izdiedzē tās. Protams, var uzreiz sēklu likt augsnē, bet izdiedzējot to, būsi pārliecināts, ka tā tie?ām kļūs par augu. Kā
 izdiedzēt sēklas? Saliec vairākas sēklas starp 6 mitriem (ne slapjiem) papīra dvieļiem. Da?as sēklas izdīgs 24 stundu laikā, bet da?ām
 izdīg?ana var ilgt pat nedēļu.
3. Iestādi asnus. Tiklīdz, sēklas čaula atveras un tā sāk dīgt, ieliec to mitrā augsnē, kā arī apber to minimāli.
4. Nodro?ini augus ar gaismu. Dienas gaismas lampas ir labākās. Lampām vajadzētu būt 5cm attālumā no augsnes. 5cm attālumu
vajadzētu arī ieturēt, kad augs jau ir izlīdis no zemes. Ja sekosi ?iem soļiem, Tu izaudzēsi kaņepi. Lai nodro?inātu augstāko kvalitāti
 un lielāko ra?u īsākā laika periodā jāņem vērā da?as lietas.


Augsne

Nākamais uzdevums pēc sēklu izvēles ir augsne. Lieto labāko augsni ko vari dabūt. Skopo?anās, par zemi, neattaisnosies ilgtermiņā.
Ja lietosi nesterilizētu augsni, pilnīgi noteikti tur būs parazīti. Labu un kvalitatīvu zemi var atrast jebkurā tuvākajā ziedu veikalā,
 pat da?os pārtikas veikalos. Zemei jāsastāv no ?ādām sastāvdaļām, ja dabūtu labākus rezultātus:
1. Augsnei vajadzētu sastāvēt mazliet no smiltī, kā arī no perlīta.
2. Ph līmenim augsnē vajadzētu būt no 6.5 līdz 7.5. Tas tāpēc, jo kaņepe neaug labi skābā augsnē. Augsts skābju līmenis
 zemē veicina vīri?ķā auga izaug?anu, kas ir nevēlams fakts.
3. Vēlams, ka augsne sastāv arī no humuss, lai tā paturētu vajadzīgo mitrumu un uzturvielas.


Podi

Kad esi sagatavojis zemi, Tev būs vajadzīga kāds pods. Pirms zemi liec podā, kārtīgi izmazgā to. Poda tilpums ir atkarīgs
no kaņepes auguma. Tev vajadzētu ieplānot auga pārstādī?anu ne vairāk kā vienu reizi, jo ?is process var sastresināt augu, kā rezultātā paies
ilgs laiks, kamēr augs atgūsies vai vispār apstās augt uz kādu brīdi. Pirmajam podam nevajadzētu būt lielākam par 15 cm diametrā. Otrā poda
tilpumam vajadzētu būt vismaz 12l. Kaņepei nepatīk, ka tās sakņu platība tiek ierobe?ota, tāpēc lieto pietiekami lielu un dziļu podu. Mazie augi ir
 gatavi pārstādī?anai divu nedēļu laikā, kop? tie izlīdu?i no zemes. Uzmani tos kārtīgi, un ne par ko neļauj saknēm būt ierobe?otām, jo augs nekad vairs
nejutīsies tik labi, jo kavēta sakņu aug?ana.


Mēslojums

Kaņepes augiem patīk daudz barībvielas, bet ja esi pārāk centīgs vari tām arī nodarīt pāri. Vairums tirdzniecībā pieejamo
 aug?ņu satur pietiekamu daudzumu vajadzīgās uzturvielas priek? auga pirmajām 3 nedēļām. Jāatceras, ka augs jāiepazīstina pakāpeniski ar
 mēslojuma koncentrātu. Sākumā lieto diezgan at?ķaidītu dozu un pakāpeniski palielini to. Vairums mēslojumu augsnē rada PH līmeņa izmaiņas,
parasti augsne kļūst skābāka, kā rezultātā auga lapas kļūs brūnākas un kavēs aug?anas tempu. Kā arī, augam kļūstot vecākam, tā saknes paliek
 mazāk efektīvas lapu baro?anā. Lai izvairītos sāļu uzkrā?anos augsnē un lai nodro?inātu auga pilnvērtīgu baro?anu, pēc pusotra mēne?a vari sākt
 lapas apsmidzināt ar mēslojumu (at?ķaidi mēslojumu siltā ūdenī) Esi uzmanīgs, nepārdozē augu!

Pirmo trīs mēne?u laikā apmēslo augu ik pēc da?ām dienām. Samazini mēslo?anas bie?umu tad, kad lapu aug?ana palēninās
. Nekad nemēslo augu pirms tā novāk?anas, tas samazinās sveķu veido?anos. Da?i vārdi par tārpu mēslojumu. Kā zināms, tad tārpi tiek speciāli
audzēti priek? mēslojuma veido?anas. ?ī zeme ir ļoti bagāta ar uzturvielām. Kaņepi pat var audzēt tajā, bet tas nav īsti nepiecie?ams, kā arī,
 jo zeme ir samērā dārga. Bet ja vari atļauties, tad vari sajaukt to ar augsni, kas derēs kā ļoti labs mēslojums.


Gaisma

Tā kā par gaismu jau ir rakstīts ?eit , ?eit un ?eit, tad neiespring?u ?ajā tēmā vairs. Bet pastāstī?u par ?īm divām lietām:

Temperatūra un mitrums

Ideālā temperatūra gaismas periodā ir sākot no 20C līdz 26C un tumsas periodā temperatūrai vajadzētu kristies par 9 grādiem.
 Audzē?anas vietai vajadzētu būt samērā sausai. Auga lapām būs sveķu apvalks (tie?i kas vajadzīgs) ja neļausi lapām iz?ūt. Pārāk mitrā vietā,
 augs veidos platas lapas, bet nera?os tik daudz sveķus. Tev būs jāparūpējas, lai sausā istabā, kastē temperatūra nebūtu pārāk augsta.
Tādā gadījumā augs nespēs pietiekami ātri uzņemt ūdeni caur saknēm un tā lapas sāks balēt.

Ventilācija

Pareiza ventilācija ir ļoti svarīga. Jo vairāk augi ir Tavā kastē, istabā, jo svarīgāka ventilācija. Augi elpo izmantojot savas lapas,
 tās arī atbrīvo augu no indēm. Ja nebūs pienācīga ventilācija, lapu poras piesārņosies un lapas kritīs nost. Ja ir brīva gaisa cirkulācija,
indes no lapām izgaisīs un augs varēs veselīgi elpot tālāk.

Var izaudzēt veselīgus augus vāji ventilētā vietā, tie pat varētu būt lielāki un ra?īgāki, ja bie?i pavadīsi laiku, runāsies ar tiem. Tie
augs labāk, jo izmantos CO2, ko Tu izelpo. Da?reiz ir grūti apgādāt augus ar svaigu gaisu, jo vieta kur audzē parasti ir noslēpta tālu prom,
 kādā tum?ā stūrī. ?ajā gadījumā ventilators palīdzēs gaisam riņķot, kā arī tas stimulēs stumbra veselīgu aug?anu. Bie?i iek?ā audzēto augi stumbri
nekļūst stingri, jo tiem nav saskarsme ar vēju. Lielā mērā ?ī var arī būt priek?rocība, bet ļoti sare?ģīta, jo tādā veidā augs patērē lielāku enerģiju
 lapu un sveķu ra?o?anai, ne kātam.


Laistī?ana

Pati svarīgākā lieta laistot ir, lai visa augsne ir vienmērīgi mitra līdz poda apak?ai. Ja laistīsi mazākiem daudzumiem, kaut arī bie?āk,
 visa augsne nebūs mitra un līdz ar to saknes sāks stiepties uz aug?u, uz mitrāku vietu. Piemēram, 12l podu vajadzētu laistīt ar 3 litriem ūdens.
 Otra svarīgākā lieta ir ūdens caurlaidība: poda apak?ā jābūt vairākiem caurumiem, kas izvadītu ūdeni, neļautu tam uzkrāties, savādāk auga saknes sāks pūt.
 Tāpēc augsnei arī jābūt ar perlītu. Lai uzzinātu, kad laistīt augu, ar pirkstu patausti zemi, ja tā vēl ir mitra tad pagaidi dienu vai divas. Atceries, ka
zeme poda aug?pusē vienmēr ir sausāka nekā poda apak?ā. Laisti augus kārtīgi, kad tiem ir vajadzīgs ūdens, un nelaisti tos, kad tiem tas nav vajadzīgs.Kukaiņi

Neļauj kukaiņiem tikt klāt vietai kur audzē augu. Ja reiz tie tiks klāt pie augiem, tad ar tiem nāksies cīnīties visa auga mū?a garumā.
 Lai izvairītos no tiem, lieto sterilizētu augsni un tīrus podus. Neturi citus augus tuvumā kaņepei. Ja Tev ir mājdzīvnieki esi uzmanīgs,
 jo tie var pārnēsāt tos. Apskati augu katru dienu, skaties vai nav kādas inficē?anās pazīmes: caurumi lapās, plankumi uz lapām. Jo ātrāk sāksi
cīņu pret kukaiņiem, jo ātrāk tiksi vaļā no tiem.


Atzaro?ana

Tā ne vienmēr ir vajadzīga. Citi to dara, jo tādā veidā ierosina otru kāta aug?anu. Tā rezultātā it kā palielinās ra?a. Bet tajā pa?ā
 laikā augs tiek pakļauts lielam stresam un paiet ilgs atkop?anās laiks, kas paņem daudz auga enerģijas (ko tam vajadzētu izmantot, lai tas augtu).
No otras puses, ja augs ir pārāk gar? salīdzinot ar savu vecumu, tad būtu nepiecie?ams apgriezt to. ?ajā gadījumā augs augs lēnāk vai
pat pārstās, bet visu enerģiju veltīs sānu zaru aug?anai. Ar ?ileti nogriez galotni vietā, kur veidojas jaunās lapiņas. Ja vēlies galotni
 vari ielikt ūdenī un gaidīt, kad izveidosies saknes, iestādi to mitrā augsnē un tā izaugs jauns augs. Ja gribēsi stādīt galotni, tad galotnes
kāta galu nogriez vēlreiz, ?oreiz diagonālā griezumā. Tas vajadzīgs, lai būtu lielāka saskarsme ar ūdeni un lai veidotos labāka sakņu sistēma.


Ra?as novāk?ana un uzglabā?ana

Tagad, kad esi izaudzējis savu kaņepi, laiks to pareizi novākt un uzglabāt tā lai dūms ir maigs un patīkams.

Pakar to ar ?kājām uz aug?u? uz 24 stundām. Tad ieliec katru augu papīra maisā (lai maiss paliek atvērts) uz trim vai četrām dienām vai
kamēr lapas kļūst sausas. Noplēs visas lapas no kāta un ieliec tās stikla burkā, vāku aizverot ciet. Lapas saliec viegli, tā lai gaiss
tiek visām klāt. Ja lapas būs pārāk mitras, kad ieliksi tās burkā, tās sāks pūt un līdz ar to iznīcinās visu Tavu ra?u. Tāpēc pārbaudi
burku katru dienu, ja sajūti asu smar?u, lapas izņem ārā no burkas un noliec tās uz avīzes ?ūt.

__________________________________________________________________________________

1- Atvainojos par ''?''

2- info no -canab.biz
3- links http://www.cannab.biz/forums/showthread.php?t=12
4- LEGALIZE IT !Komentāri 38

0/2000
skaistākais raksts, kas jebkad bijis spokos! 
 37  1 atbildēt
man majas uz palodzes labi izskatītos!
 9  1 atbildēt
Nutad sakam mājas apstākļos audzēt marihuānu ,
 9  1 atbildēt

kāda atšķirība starp autoflowering sēklām un ferminized sēklām?

 1  0 atbildēt

atbildot uz KalanS komentāru " šijā rakstā daudzkas nav arī minēts!!!!... " piemēram ?

 0  0 atbildēt

Latvijas kaņeme ir cannabis runderalis ar thc zem 0.2%, īsāk sakot nekas tur nebūs. ja vien neizdomās vārīt pienā, tad jā kautkas tu iznākt. 

 0  0 atbildēt

Esmu dzirdējis ka ļoti labs mēslojums esot zivju milti.Ja tā tad ci daudz viņš jaliek?Zinu ka daudz nedrīkst var stādi nodegt.

 0  0 atbildēt

Marihuannu var audzēt pa vasaru arāa? un kāda ir iespēja,ka viņa izaugs?

 0  0 atbildēt

Kādu zemi pamatā izvēlēties un kas vēl jājauc klāt? Procentuāli. Būtu pateicīgs, ja pateiktu arī preču nosaukumus. 

 0  0 atbildēt

A var istikt bez ventilacijas?

 0  0 atbildēt

Paldies, bet šo tākā jau zinu. :) Varbūt kaut ko par "Klonēšanu" vari izklāstīt kas un kā?:) daudz maz to jau zinu, bet interesē Tava pieredze un zināšanas.

 0  0 atbildēt

Kāds var pateikt kāds mēslojums ir vis piemērotākais?

 0  0 atbildēt

atbildot uz mazais komentāru " nu ja kasds varetu ielikt šeit informac... " cannab.biz tur viss ir !

 0  0 atbildēt

a ir wajadzigi gan viriskie gan sieviskie augi ?! warbuut kads man war paliidzet es taisos audzet !

 0  0 atbildēt
Kapec ?!
 0  0 atbildēt
momainiju video !! del paranojas
 0  0 atbildēt
laikam jau !!!
 0  0 atbildēt
opā, augsne jau parādās pārtikas veikalos.. Cilvēkiem lkm nav ko ēst. :D
 0  0 atbildēt

Kopš kuriem laikiem marihuānu audzē lai izbaudītu lapu extraktu :D :D :D faaak :D bet ja labs raksts ;)

 0  1 atbildēt

Man tik viens jautājums,kādas ir elektrības rēķina izmaksas?(es nemaz nelasīju visu šito :D)

 0  1 atbildēt